PVI Re (PRE) có Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT mới

19:37 | 29/06/2022

5,488 lượt xem
|
(PetroTimes) - Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re, mã chứng khoán: PRE) vừa thông báo về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.

Theo đó, ông Phùng Tuấn Kiên - Thành viên HĐQT PVI Re được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PVI Re. Ông Dương Thanh Danh Francois - Thành viên HĐQT PVI Re được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT PVI Re. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2022.

ông Phùng Tuấn Kiên
Ông Phùng Tuấn Kiên được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT PVI Re

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên PVI Re năm 2022, ông Phùng Tuấn Kiên và ông Dương Thanh Danh Francois vừa được bầu vào Thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Dương Thanh Danh Francois – Thành viên HĐQT PVI Re được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT PVI Re
Ông Dương Thanh Danh Francois được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT PVI Re

ĐHĐCĐ thường niên PVI Re năm 2022 cũng đã bầu ông Nguyễn Phúc Anh giữ chức Thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2022-2027; đồng thời miễn nhiễm các Thành viên HĐQT gồm: ông Vũ Văn Thắng, ông Trinh Anh Tuấn, ông Nguyễn Anh Tuấn.

Năm 2022, PVI Re đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.140 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 170 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 14% vốn điều lệ. Trong đó một số mục tiêu chính trong năm như: bám sát diễn biến thị trường để đạt mục tiêu tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh để tăng trưởng lợi nhuận; thực hiện tăng vốn điều lệ lên 1.044 tỷ đồng; tăng cường hiệu quả đầu tư; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại để tăng hiệu quả quản lý; hoàn thành đề án đổi tên công ty thành Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội;…

M.P

PVI Re (PRE) chuẩn bị trả cổ tức đợt 2 năm 2021 tỷ lệ 7%PVI Re (PRE) chuẩn bị trả cổ tức đợt 2 năm 2021 tỷ lệ 7%
A.M.Best trao chứng chỉ xếp hạng tín nhiệm cho PVIA.M.Best trao chứng chỉ xếp hạng tín nhiệm cho PVI
PVI Re vượt khó hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu nămPVI Re vượt khó hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm
ĐHĐCĐ PVI Re thông qua: Đổi tên công ty, tăng vốn điều lệ, nới ĐHĐCĐ PVI Re thông qua: Đổi tên công ty, tăng vốn điều lệ, nới "room" ngoại lên 100%

DMCA.com Protection Status