PVN quyết tâm thực hiện Chuyển đổi số toàn diện

22:56 | 16/10/2020

|
(PetroTimes) - Đó là chỉ đạo của Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng tại buổi họp “Báo cáo công tác triển khai Chuyển đổi số và ERP tại Cơ quan Tập đoàn” ngày 16/10.

Tham dự buổi họp có Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Lê Xuân Huyên, lãnh đạo các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn là thành viên Ban chỉ đạo công tác Chuyển đổi số, Ban triển khai ERP của Cơ quan Tập đoàn.

quyet-tam-trien-khai-cong-tac-chuyen-doi-so-va-erp-tai-pvn-1
Toàn cảnh buổi họp báo cáo công tác chuyển đổi số và ERP

Tại buổi họp, thay mặt đơn vị thường trực của Ban chỉ đạoc tác Chuyển đổi đổi và Ban triển khai ERP, Chánh Văn phòng Trần Bình Minh đã báo cáo kết quả triển khai công tác Chuyển đổi số và ERP tại Cơ quan Tập đoàn trong thời gian qua và các phương hướng, kế hoạch cụ thể thực hiện triển khai công tác Chuyển đổi số, ERP trong thời gian tới.

Đối với công tác triển khai ERP, ngày 13/10 vừa qua, Ban triển khai ERP của Cơ quan Tập đoàn đã có buổi làm việc với nhà thầu tư vấn Ernst & Young Việt Nam (E&Y) để rà soát Lộ trình triển khai ERP tổng thể của PVN. Ban triển khai ERP đang tiếp tục xin ý kiến các Ban và lãnh đạo Tập đoàn để hoàn thiện “Lộ trình triển khai ERP tổng thể” đồng thời chuẩn bị các công việc liên quan để chuẩn bị mời thầu gói thầu “Triển khai ERP cho Công ty mẹ PVN - Giai đoạn 1”. Lộ trình triển khai ERP tổng thể của PVN sẽ gồm 3 giai đoạn với Giai đoạn 1 tập trung vào triển khai các phân hệ ERP cốt lõi tại Cơ quan Tập đoàn như Tài chính – Kế toán, Quản lý Danh mục đầu tư, Hợp nhất báo cáo tài chính, …; Giai đoạn 2 sẽ triển khai thêm các phân hệ như Quản trị Nguồn nhân lực và Quản lý đào tạo, Quản lý nội dung số, …và tích hợp hệ thống với các đơn vị thành viên của PVN; Giai đoạn 3 thực hiện triển khai ERP cho các đơn vị thành viên của PVN (nếu có nhu cầu).

Đối với công tác Chuyển đổi số, Ban chỉ đạo công tác Chuyển đổi số đã tổ chức Tọa đàm Chuyển đổi số và Phương án triển khai Chuyển đổi số cho PVN, Thực hiện phân công công tác các thành viên Tổ triển khai công tác Chuyển đổi số. Tổ triển khai công tác Chuyển đổi số cũng đã thực hiện làm việc với các Ban/Văn phòng của Cơ quan Tập đoàn nhằm khảo sát năng lực số, các sáng kiến số dự kiến thực hiện năm 2021 của các đơn vị. Ngoài ra, một số sáng kiến số đã xác định chắc chắn đã được thực hiện triển khai ngay như: Xây dựng CSDL E&P và phần mềm quản lý điều hành E&P, Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý và điều hành toàn tập đoàn PVN (KPI & Dashboard), …

Năm 2021, một số sáng kiến số đã được lên kế hoạch và chuẩn bị để triển khai như: Triển khai hệ thống Quản trị Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) cho Công ty mẹ PVN – Giai đoạn 1; Triển khai hệ thống Quản trị nguồn nhân lực và Quản lý đào tạo, Triển khai cơ sở dữ liệu cho lĩnh vực E&P sau đó mở rộng cho các lĩnh vực khác, Triển khai giải pháp quản lý nội dung số (ECM) cũng như các phần mềm, ứng dụng chuyên ngành khác theo kế hoạch thực hiện công tác Chuyển đổi số 2021 sắp được phê duyệt trong thời gian tới.

Tại buổi họp, các đại biểu tham dự đã trao đổi, đóng góp ý kiến, đề xuất kiến nghị đối với Công tác triển khai Chuyển đổi số và ERP của Tập đoàn trong thời gian tới và đồng thời làm rõ, đề xuất phương án tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác Chuyển đổi số và ERP tại các Ban, Văn Phòng Tập đoàn.

Tại buổi họp, các đại biểu tham dự đã trao đổi, đóng góp ý kiến, đề xuất kiến nghị đối với Lộ trình triển khai ERP và chuyển đổi số của Tập đoàn trong thời gian tới, đồng thời làm rõ, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công việc chuyển đổi số và ERP tại các Ban.

quyet-tam-trien-khai-cong-tac-chuyen-doi-so-va-erp-tai-pvn
Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng kết luận cuộc họp

Phát biểu tại buổi họp, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng hoan nghênh và biểu dương sự phối hợp của các Ban/Văn phòng Tập đoàn với Ban chỉ đạo công tác Chuyển đổi số, Ban triển khai ERP trong việc cung cấp thông tin, phối hợp triển khai công việc trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân khách quan như dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng.

Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng cũng lưu ý để khắc phục những hạn chế, tồn tại hiện nay, Ban chỉ đạo công tác Chuyển đổi số, Ban triển khai ERP cũng như các Ban chuyên môn cần xác định rõ công tác Chuyển đổi số là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện của Tập đoàn trong bối cảnh hiện nay nên cần tập trung quan tâm, chú trọng thực hiện triển khai sớm nhất có thể.

Tổng giám đốc yêu cầu Văn phòng, đơn vị đầu mối và thường trục thực hiện công tác chuyển đổi số và ERP cần tiếp tục làm việc, rà soát kỹ các đặc thù của Tập đoàn từ lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, mô hình quản trị, môi trường hoạt động để từ đó cùng với tư vấn xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai phù hợp với các đặc thù của Tập đoàn; phân công công việc cho từng Ban, đơn vị trong từng giai đoạn triển khai với tiến độ cụ thể cho từng công việc để đảm bảo công tác Chuyển đổi số triển khai với hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, Văn phòng Tập đoàn phối hợp với các Ban liên quan nghiên cứu và đề xuất rõ về số lượng nhân sự, mô hình tổ chức bộ phận quản trị công tác chuyển đổi số và ERP trước và trong giai đoạn vận hành. Đồng thời, yêu cầu Ban chỉ đạo công tác Chuyển đổi số, Ban triển khai ERP phối hợp chặt chẽ với Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp nắm rõ về mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch triển khai công tác Chuyển đổi số và ERP trong thời gian tới để từ đó có phương thức truyền thông, giới thiệu một cách ngắn gọn, dễ hiểu đến các cấp quản lý, người lao động để nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác Chuyển đổi số để toàn bộ cán bộ nhân viên của PVN tham gia triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả cao.

Kết luận cuộc họp, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh công tác Chuyển đổi số và ERP phải gắn liền với công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên môi trường mạng; Chuyển đổi số là một nhiệm vụ trọng tâm của PVN trong quá trình đổi mới, ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đến sự tồn tại và phát triển của Tập đoàn. Toàn thể PVN từ Lãnh đạo Tập đoàn, các Ban chuyên môn/Văn phòng đến từng đơn vị thành viên, người lao động phải quyết tâm thực hiện triển khai Chuyển đổi số đúng tiến độ, lộ trình với chất lượng cao nhất để thực hiện suất sắc nhiệm vụ này.

PVN tiếp tục Lộ trình triển khai ERP tổng thểPVN tiếp tục Lộ trình triển khai ERP tổng thể
PVN đánh giá cao việc triển khai Hệ thống ERP và chuyển đổi số tại PVCFCPVN đánh giá cao việc triển khai Hệ thống ERP và chuyển đổi số tại PVCFC
PVN tập trung nguồn lực chuyển đổi số trong quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanhPVN tập trung nguồn lực chuyển đổi số trong quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh
VPI đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chínhVPI đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính

H.A

DMCA.com Protection Status