PVTrans sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến

12:43 | 13/06/2022

4,519 lượt xem
|
(PetroTimes) - Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã chứng khoán: PVT) cho biết, sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử vào ngày 30/6/2022 tại trụ sở TP HCM.

Nội dung cuộc họp nhằm thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên như: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;…

Bên cạnh đó, theo tài liệu cuộc họp, PVTrans dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 3.236 tỷ đồng lên 3.560 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 10% vốn điều lệ; Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

năm 2021, Công ty mẹ PVTrans đã hoàn tất việc đầu tư 1 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 20.000 DWT (tàu Azura)
Năm 2021, Công ty mẹ PVTrans đã hoàn tất việc đầu tư 1 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 20.000 DWT (tàu Azura)

Năm 2021, PVTrans hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được ĐHĐCĐ giao, cụ thể: Doanh thu đạt 7.715,8 tỷ đồng, tương đương 129% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.040,2 tỷ đồng, tương đương 208% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế đạt 834,5 tỷ đồng, tương đương 207% kế hoạch năm; Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ đạt 32%, tương đương 208% so với kế hoạch năm; Nộp NSNN đạt 449,2 tỷ đồng, tương đương 244% kế hoạch năm.

Trong năm 2021, Công ty mẹ PVTrans đã hoàn tất việc đầu tư 1 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 20.000 DWT (tàu Azura) và 1 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT (tàu Oriana). Các đơn vị thành viên của PVTrans cũng đầu tư thành công 4 tàu, nâng tổng số tàu đầu tư trong năm của PVTrans là 6 tàu. Các tàu này đều được đưa vào khai thác an toàn, hiệu quả tại thị trường quốc tế ngay sau khi nhận tàu.

Năm 2022, PVTrans đặt kế hoạch doanh thu 6.500 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 480 tỷ đồng; nộp NSNN 245 tỷ đồng. Kế hoạch SXKD năm 2022 của PVTrans sẽ được trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

Báo cáo tài chính Quý I/2022, PVTrans ghi nhận doanh thu đạt 2.022 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế 194 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021.

M.P

Quý I/2022: PVTrans tăng trưởng lợi nhuận 12% so với cùng kỳQuý I/2022: PVTrans tăng trưởng lợi nhuận 12% so với cùng kỳ
[E-Magazine] PVTrans: 20 năm nỗ lực bền bỉ, vượt sóng vươn xa[E-Magazine] PVTrans: 20 năm nỗ lực bền bỉ, vượt sóng vươn xa
PVTrans: Thị trường vận tải duy trì ổn định và kỳ vọng tiếp tục tăng trưởngPVTrans: Thị trường vận tải duy trì ổn định và kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng
Dấu ấn văn hoá PVTransDấu ấn văn hoá PVTrans
PVTrans - 20 năm hành trình PVTrans - 20 năm hành trình "Vượt sóng - Vươn xa"

DMCA.com Protection Status