Quý II/2022, lợi nhuận Gas Shipping tăng 12,3% lên 17,3 tỷ đồng

08:00 | 28/07/2022

|
(PetroTimes) - Công ty CP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (Gas Shipping, mã GSP – sàn HoSE) công bố doanh thu tăng 16,1% và lợi nhuận tăng 12,3% trong quý II/2022.

Trong quý II/2022, Gas Shipping ghi nhận doanh thu đạt 500 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 17,3 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 7,1% lên 7,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 22,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 6,6 tỷ đồng lên 36,7 tỷ đồng; Doanh thu tài chính tăng 34,3%, tương ứng tăng thêm 1,2 tỷ đồng lên 4,66 tỷ đồng; Chi phí tài chính tăng thêm 5,9 tỷ đồng lên 7,5 tỷ đồng; Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 2,1%, tương ứng tăng thêm 0,27 tỷ đồng lên 12,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Gas Shipping cho biết lợi nhuận quý II tăng chủ yếu do các tài sản đầu tư mới đã đóng góp tốt vào kết quả sản xuất kinh doanh chung và thị trường vận tải đang phục hồi tốt sau đại dịch.

Gas Shipping
Hoạt động SXKD của Gas Shipping tăng trưởng trong quý II/2022

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm, Gas Shipping ghi nhận doanh thu đạt 939 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 33,6 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Gas Shipping đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 67 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Gas Shipping đã hoàn thành được trên 50% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của Gas Shipping tăng thêm 58,9 tỷ đồng lên dương 98,7 tỷ đồng (cùng kỳ dương 39,8 tỷ đồng). Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 1,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 44,6 tỷ đồng, chủ yếu giảm nợ vay.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Gas Shipping tăng 4,4% so với đầu năm lên 1.355 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 714 tỷ đồng, chiếm 53% tổng tài sản; Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 303 tỷ đồng, chiếm 22% tổng tài sản; Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 252 tỷ đồng, chiếm 18% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 10% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 42 tỷ đồng về 357 tỷ đồng và chiếm 26% tổng nguồn vốn.

Đội tàu của Gas Shipping hiện tại bao gồm 06 tàu chuyên chở LPG với tổng trọng tải 18.000 DWT và 02 tàu dầu/hóa chất có tổng trọng tải khoảng 40.000 DWT. Các tàu đang được khai thác liên tục tại thị trường trong nước và quốc tế. Ngoài ra, Gas Shipping còn thuê định hạn thêm 03 tàu LPG và phối hợp cùng Công ty CP vận tải Nhật Việt để thực hiện vận chuyển LPG cho Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn (mã BSR), PV GAS Trading – CN của PV GAS và các khách hàng trong nước/quốc tế khác.

Nam Anh

Khai thác hiệu quả đội tàu hiện hữu, dự kiến đầu tư 2 tàu trong năm 2022Khai thác hiệu quả đội tàu hiện hữu, dự kiến đầu tư 2 tàu trong năm 2022
Gas Shipping dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 300 tỷ đồng, đầu tư 2 tàu trong năm 2022Gas Shipping dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 300 tỷ đồng, đầu tư 2 tàu trong năm 2022
Gas Shipping: Vững vàng trước cơn sóng lớnGas Shipping: Vững vàng trước cơn sóng lớn
Gas Shipping: Động lực cho những vận hội mớiGas Shipping: Động lực cho những vận hội mới
Gas Shipping đã chào bán thành công hơn 19,7 triệu cổ phiếu ra công chúngGas Shipping đã chào bán thành công hơn 19,7 triệu cổ phiếu ra công chúng

DMCA.com Protection Status