Sự ra đời của Công đoàn Dầu khí Việt Nam

17:22 | 16/12/2022

8,968 lượt xem
|
Trước nhu cầu thành lập một tổ chức công đoàn thống nhất, tham gia bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho người lao động Dầu khí, ngày 16/12/1991, Công đoàn Dầu khí Việt Nam chính thức được thành lập.

Tại Đại hội VI, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trương cải tiến hệ thống tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn trong bối cảnh đất nước đang thực hiện công cuộc đổi mới. Yêu cầu đặt ra là phải xem xét, cụ thể hóa các nội dung phân công, phân cấp chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trong mối quan hệ giữa các Công đoàn ngành nghề và Liên đoàn lao động các địa phương. Theo đó, một số Công đoàn ngành nghề được thành lập và dự kiến sẽ được nghiên cứu thành lập, trong đó có Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Đó là cơ sở để thúc đẩy công tác nghiên cứu, đề xuất việc thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN).

Cùng với quá trình phát triển của ngành, đặc biệt từ khi Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam thành lập (năm 1990), đội ngũ cán bộ công nhân viên chức ngành dầu khí lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Đội ngũ cán bộ công nhân viên chức ngành dầu khí ngày càng củng cố niềm tin về con đường đổi mới và phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của ngành.

Trong những năm 80, Công đoàn cơ sở các đơn vị dầu khí trực thuộc Liên đoàn Lao động các địa phương như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hải Phòng, Đồng Nai, Hải Hưng, Thái Bình. Chính do đặc tính hoạt động phân tán, lưu động khắp cả nước nên cơ cấu tổ chức của các công đoàn cơ sở đa dạng, không thống nhất, nhiều mô hình hoạt động rất khác nhau, có nơi tổ chức 2, 3, 4 cấp, có nơi chỉ tổ chức công đoàn cơ sở xuống đến công đoàn bộ phận, không thành lập tổ công đoàn, có nơi phải hoạt động ghép, không phù hợp với yêu cầu hoạt động của một tổ chức công đoàn ngành nghề. Trong khi đó tổ chức chính quyền đã có sự thống nhất quản lý từ Tổng Công ty đến các đơn vị thành viên.

Trước tình hình trên, nhu cầu thành lập một tổ chức công đoàn thống nhất trong toàn ngành (CĐ DKVN) đặt ra tất yếu, và phù hợp với sự phát triển của Ngành Dầu khí đóng vai trò phối hợp với tổ chức chính quyền đồng cấp tham gia quản lý, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho người lao động trong ngành một cách có hiệu quả, tạo sức mạnh toàn diện để thực hiện mục tiêu chung của toàn ngành.

Sự ra đời của Công đoàn Dầu khí Việt Nam
Ban Chấp hành lâm thời CĐ DKVN tại Lễ ra mắt (ngày 16/12/1991)

Trong những năm cuối thập niên 80 thế kỷ XX, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tiến hành cải tiến tổ chức và nâng cao hoạt động công đoàn trong tình hình đất nước chuyển sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó, một số công đoàn ngành nghề được thành lập và dự kiến một số sẽ thành lập trong đó có CĐ DKVN, song do một số nguyên nhân khách quan của việc thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp, đến khi Tổng Công ty Dầu khí được thành lập trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng (tháng 7/1990), việc chuẩn bị thành lập CĐ DKVN mới tiếp tục triển khai.

Ngày 16/12/1991, theo Quyết định số 932/QĐ-TLĐ, CĐ DKVN chính thức thành lập, trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng thời quyết định Chủ tịch CĐ DKVN là thành viên Hội đồng Chủ tịch Công đoàn ngành Công nghiệp nặng. Ban Chấp hành lâm thời được chỉ định gồm 21 ủy viên, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn được giao nhiệm vụ Chủ tịch lâm thời. Đến ngày 25/1/1992, CĐ DKVN chính thức được ra mắt.

Ngay sau khi thành lập, các công đoàn cơ sở dầu khí trên địa bàn cả nước chuyển về Công đoàn Ngành Dầu khí để thống nhất quản lý và chỉ đạo trực tiếp, các liên đoàn lao động địa phương phối hợp chỉ đạo. Đến ngày 16/2/1992, công tác tiếp nhận các Công đoàn cơ sở Ngành Dầu khí từ các Liên đoàn Lao động địa phương về Công đoàn Dầu khí hoàn tất. Công đoàn Dầu khí đã tiếp nhận 6 Công đoàn cơ sở trực thuộc các quận, huyện và 3 công đoàn cơ sở không có Công đoàn cấp trên.

Đồng thời, công tác củng cố hệ thống tổ chức, hoàn chỉnh bộ máy được thực hiện khẩn trường. Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ và tính chất sản xuất – kinh doanh của từng đơn vị để sắp xếp, kiện toàn tổ chức của các công đoàn Cơ sở. Cùng với công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức các công đoàn cơ sở, Ban Thường vụ đã làm việc với lãnh đạo và cấp ủy Đảng các đơn vị để lựa chọn cán bộ, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ công đoàn ở các cơ sở và CĐ DKVN.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ I

Trong suốt 31 năm hoạt động, CĐ DKVN luôn thực hiện tốt chức năng đại diện cho công nhân, viên chức, lao động tham gia quản lý, chăm lo đời sống công nhân lao động toàn ngành; bám sát, nắm bắt tình hình sản xuất – kinh doanh, nguyện vọng của cán bộ công nhân viên chức để cùng với lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoạch định các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam vững bước, đồng hành phát triển cùng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng cũng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn tặng hoa chúc mừng CĐ DKVN tại lễ Gặp mặt kỷ niệm 31 năm ngày Thành lập CĐ DKVN
Công đoàn Dầu khí Việt Nam vững bước, đồng hành phát triển cùng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Lãnh đạo Tập đoàn cùng Ban Chấp hành CĐ DKVN, Chủ tịch các công đoàn trực thuộc CĐ DKVN

Qua đó, ngày 16/12 hằng năm được lấy làm ngày kỷ niệm thành lập CĐ DKVN. Dấu mốc này chính thức đánh dấu việc cán bộ, công nhân và lao động Ngành Dầu khí Việt Nam hoạt động trong một tổ chức Công đoàn thống nhất. Phong trào công nhân, lao động được lãnh đạo, phát động đầy sáng tạo và hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển của Ngành dầu khí và giai cấp công nhân Việt Nam, đóng góp hiệu quả cho công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

Theo Ban TGNC, CĐ DKVN

Công đoàn PV GAS tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sởCông đoàn PV GAS tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở
Công đoàn Dầu khí Việt Nam mang Tết sớm đến với người dân Tây BắcCông đoàn Dầu khí Việt Nam mang Tết sớm đến với người dân Tây Bắc
Công đoàn Dầu khí Việt Nam vững bước, đồng hành phát triển cùng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt NamCông đoàn Dầu khí Việt Nam vững bước, đồng hành phát triển cùng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

DMCA.com Protection Status