Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đối thoại với người lao động Cơ quan Tập đoàn

21:44 | 29/12/2021

|
(PetroTimes) - Ngày 29/12 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Cơ quan Tập đoàn) năm 2022.
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đối thoại với người lao động Cơ quan Tập đoàn
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đối thoại với người lao động Cơ quan Tập đoàn
Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; các đồng chí Thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Tập đoàn, cùng 100 đại biểu đại diện cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động (CBCNV-LĐ) thuộc Cơ quan Tập đoàn.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Đỗ Chí Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Đặng Văn Huệ - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đối thoại với người lao động Cơ quan Tập đoàn
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đối thoại cùng người lao động

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả SXKD năm 2021, phương hướng thực hiện kế hoạch 2022 của Công ty Mẹ - Tập đoàn và báo cáo của Công đoàn Cơ quan Tập đoàn về thực hiện quy chế chính sách, giám sát thực hiện chính sách đối với người lao động, phản ánh tâm tư nguyện vọng của người lao động trong Cơ quan Tập đoàn.

Năm 2021 là năm đầu tiên cả nước quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, là năm thứ 6 Tập đoàn thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam, Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035; là năm Tập đoàn kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đối thoại với người lao động Cơ quan Tập đoàn

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho đồng chí Đỗ Chí Thanh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngành Tổ chức nhà nước” cho đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga – Trưởng phòng Tổ chức nhân sự, Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn.

Năm 2021, Petrovietnam triển khai thực hiện kế hoạch năm trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, Tập đoàn đã đề ra phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Với quyết tâm cao, cùng với những giải pháp chỉ đạo sát sao, bám sát tình hình biến động của thị trường, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã chỉ đạo, điều hành linh hoạt và hiệu quả với mô hình sản xuất phù hợp theo từng kịch bản, từng giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ; hoạt động trong toàn Tập đoàn từ văn phòng quản lý đến các nhà máy/giàn khoan/công trình dự án trọng điểm đều được đảm bảo an toàn, liên tục và ổn định. Công tác quản trị điều hành trong SXKD được đảm bảo xuyên suốt, đảm bảo hệ thống vận hành doanh nghiệp một cách đồng bộ, toàn diện từ khâu hoạch định, chiến lược, kế hoạch, mô hình tổ chức, hệ thống tài chính đến tổ chức nhân sự nguồn lực, tổ chức sản xuất, phát triển thị trường, hướng tới phát triển bền vững trong toàn Tập đoàn.

Petrovietnam tiếp tục ghi nhận kết quả SXKD khả quan, rất nhiều chỉ tiêu quan trọng đang bám sát kế hoạch, đã về đích, về đích trước. Trong đó, nổi bật là công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí được triển khai tích cực; có 01 phát hiện dầu khí mới tại giếng khoan Sói Vàng-1X; đưa 03 mỏ/công trình vào khai thác gồm: mỏ Sư Tử Trắng pha 2A và các công trình BK-18A, BK-19. Đặc biệt, trong khai thác dầu khí đạt 10,97 triệu tấn, vượt gần 13% so với kế hoạch năm; tổng doanh thu toàn Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng, đạt 620,2 nghìn tỷ đồng, vượt 26,4% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 3 tháng, đạt 112,5 nghìn tỷ đồng, vượt 80% kế hoạch năm; tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 33,3 nghìn tỷ đồng, vượt 2,7 lần kế hoạch năm.

Công tác quản trị đầu tư đã có nhiều chuyển biến tích cực; toàn Tập đoàn đã tập trung các nguồn lực với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ “nút thắt” trong công tác đầu tư. Công tác quản trị đã chuyển biến theo hướng quản trị hiện đại; quản trị danh mục đầu tư được triển khai đồng bộ toàn Tập đoàn; các dự án tư vấn chiến lược chuyển đổi số, dự án ERP tại Công ty Mẹ - Tập đoàn đang chuyển sang giai đoạn hoàn thiện và xây dựng lộ trình chuyển đổi số trong toàn Tập đoàn; trong năm 2021, tổng kinh phí ASXH thực hiện đạt trên 1.000 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã tích cực hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị y tế như máy thở, xe cứu thương… trong phòng, chống dịch Covid-19 với hơn 832 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đối thoại với người lao động Cơ quan Tập đoàn

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng trao Cờ thi đua và danh hiệu Chiến sĩ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho tập thể và các cá nhân xuất sắc

Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam được triển khai rộng khắp và mạnh mẽ; cả hệ thống chính trị và toàn thể người lao động Dầu khí trong toàn Tập đoàn tích cực triển khai thực hiện đồng bộ phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”, tạo ra không khí làm việc hăng say trên mọi cơ quan, công trường, nhà máy, góp phần hoàn thành xuất sắc hoạt động SXKD toàn Tập đoàn.

Tại Hội nghị, một số đại biểu người lao động đã nêu ý kiến, góp ý nâng cao chất lượng môi trường làm việc tại Trụ sở Tập đoàn; về vấn đề tiền lương của cán bộ công nhân viên khối Cơ quan Tập đoàn; về việc thực hiện và tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19; trong công tác truyền thông, triển khai Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam…

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đối thoại với người lao động Cơ quan Tập đoàn

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng và Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Đỗ Chí Thanh trao thưởng cho các tập thể tham gia tích cực trong thực hiện 5S và triển khai các nhiệm vụ của Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam

Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cùng các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các Ban Chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn đã trực tiếp đối thoại với người lao động Cơ quan Tập đoàn, trả lời những câu hỏi của người lao động liên quan đến chế độ chính sách tiền lương, chế độ phúc lợi; xem xét vấn đề về tạo điều kiện mua gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho con em của cán bộ nhân viên; về sinh hoạt nghiệp vụ tại các Ban cần gắn với tái tạo văn hóa doanh nghiệp; về điều kiện, môi trường làm việc, chế độ dinh dưỡng… Đồng thời giải quyết các thắc mắc, ý kiến nhằm tạo môi trường làm việc thân thiện, phù hợp, an toàn để người lao động yên tâm công tác. Đại diện người lao động Cơ quan Tập đoàn cũng đưa ra nhiều ý kiến, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo tại Hội nghị.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng cũng đề nghị các ban liên quan tiếp thu các ý kiến đóng góp nhằm sửa đổi các báo cáo để hoàn thiện và sớm ban hành. Biểu dương nỗ lực vượt khó, tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, nhân viên Cơ quan Tập đoàn trong năm 2021 khi nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu trong bối cảnh đại dịch Covid-19, đối với các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022 của Tập đoàn, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh cần nâng cao vai trò công tác quản trị; Tập trung tháo gỡ các cơ chế như Luật Dầu khí; Tối ưu, củng cố và số hóa, chuyển đổi số (tập trung triển khai hệ thống ERP), hoàn thành số hóa nghiệp vụ quy trình hệ thống quản trị trong Tập đoàn; Tiếp tục phát huy công nghệ, tối ưu cơ cấu trên cơ sở xu hướng mới để đón đầu đầu tư khi có sự thay đổi về chuyển dịch năng lượng; Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết tạo nên sức mạnh tổng hợp. Đặc biệt, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng cũng lưu ý phải thực hiện tốt Văn hóa Doanh nghiệp Petrovietnam tạo động lực khích lệ tinh thần lao động của người lao động, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Tại Hội nghị, đại diện người lao động Cơ quan Tập đoàn đã gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Tập đoàn đã luôn cố gắng để đảm bảo tiền lương, thu nhập và chế độ chính sách cho người lao động. Sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh đạo Petrovietnam là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn đối với người lao động.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đối thoại với người lao động Cơ quan Tập đoàn
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt cho lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Hoàng Quốc Vượng biểu dương, ghi nhận những đóng góp của người lao động Cơ quan Tập đoàn vào thành tích chung của Tập đoàn trong một năm đánh giá gặp rất nhiều khó khăn. Đời sống người lao động được cải thiện, thu nhập bình quân cao hơn các năm trước.

Năm 2022 nhận định còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp, kéo dài. Do vậy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng yêu cầu tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thích ứng, linh hoạt trong phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với đó, trong xu thế chuyển dịch cơ cấu ngành năng lượng toàn cầu ít nhiều tác động đến giá các sản phẩm chính trong ngành, sản lượng dầu khai thác đang trên đà giảm, công tác đầu tư trong tìm kiếm, thăm dò nhiều hạn chế… những yếu tố khách quan trên đặt ra những thách thức cho Tập đoàn cần có những giải pháp đầu tư, cơ chế, tạo nguồn lực, chủ động trong việc thực hiện các dự án, kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí, gia tăng trữ lượng trong tương lai.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp là chìa khóa vàng của sự thành công trên mỗi chặng đường phát triển của Petrovietnam. Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vương mong muốn thời gian tới, người lao động Dầu khí tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam theo phương châm hành động: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”. Bên cạnh đó, cần không ngừng vun đắp, gìn giữ giá trị cốt lõi của bản sắc văn hóa đặc trưng Petrovietnam - đó là “Khát vọng, Trí tuệ, Chuyên nghiệp, Nghĩa tình”. Đồng chí Hoàng Quốc Vượng cũng mong muốn tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Petrovietnam tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, vượt qua thời kỳ khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được Chính phủ giao, duy trì dự phát triển của Tập đoàn.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đối thoại với người lao động Cơ quan Tập đoàn

Các đồng chí Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Đỗ Chí Thanh, Nguyễn Văn Mậu trao thưởng cho các cá nhân tham gia tích cực trong thực hiện 5S và triển khai các nhiệm vụ của Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đối thoại với người lao động Cơ quan Tập đoàn

Các đồng chí Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn, Phạm Tiến Dũng trao thưởng cho các cá nhân tham gia tích cực trong thực hiện 5S và triển khai các nhiệm vụ của Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam

Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương có quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho đồng chí Đỗ Chí Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngành Tổ chức nhà nước” cho đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga – Trưởng phòng Tổ chức nhân sự, Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trao Cờ thi đua cho Tập thể Ban Công nghiệp Khí và Lọc hóa dầu Tập đoàn; trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cho đồng chí Đỗ Thị Thu Phương - Trưởng phòng Bảo vệ Môi trường, Ban Công nghệ - An toàn và Môi trường và đồng chí Vũ Tuyết Thanh Hà – Chuyên viên Phòng Cán bộ, Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn. Tổng Giám đốc Tập đoàn quyết định khen thưởng cho 16 tập thể và 20 cá nhân tại Cơ quan Tập đoàn đã tham gia tích cực trong thực hiện 5S và triển khai các nhiệm vụ của Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam.

Minh Châu - Nguyễn Hoan

Vietsovpetro tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và Hội nghị Người lao động năm 2022Vietsovpetro tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và Hội nghị Người lao động năm 2022
Năm 2021: PVTrans vững vàng tay lái, hoàn thành toàn diện mục tiêu “5K”Năm 2021: PVTrans vững vàng tay lái, hoàn thành toàn diện mục tiêu “5K”
Lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nghĩa tình trong toàn thể cán bộ, công nhân viên người lao độngLan tỏa những giá trị tốt đẹp, nghĩa tình trong toàn thể cán bộ, công nhân viên người lao động
Năm 2021: PVOIL vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, ghi nhận kết quả kinh doanh khả quanNăm 2021: PVOIL vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan
PV GAS tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2021PV GAS tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2021

DMCA.com Protection Status