Tổng Thư ký ASCOPE tham dự Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 39

14:39 | 16/09/2021

7,894 lượt xem
|
(PetroTimes) - Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 9 năm 2021, Tổng thư ký ASCOPE Trần Hồng Nam đại diện 10 thành viên ASCOPE đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 39 và các Hội nghị liên quan (Hội nghị) được tổ chức trực tuyến do Bộ Năng lượng Brunei chủ trì.

Với chủ đề năm nay “We Care, We Prepare, We Prosper”, các nước ASEAN sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững năng lượng ASEAN.

Tổng Thư ký ASCOPE tham dự Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 39
Tổng Thư ký ASCOPE tham dự và báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Tổng thư ký ASCOPE Trần Hồng Nam đã báo cáo các Bộ trưởng Năng lượng ASEAN về các kết quả đã đạt được của Chương trình đường ống dẫn khí xuyên ASEAN trong khuôn khổ Kế hoạch Hành động ASEAN về Năng lượng (APAEC) Giai đoạn 2 (2021-2025); tiến độ xây dựng kế hoạch truyền thông về khí nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về vai trò của khí trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng sạch tại ASEAN. Theo đó, ASCOPE đã hoàn thành khảo sát Thành viên ASCOPE về các vấn đề các nước Thành viên ASCOPE quan tâm, các khó khăn, thách thức và hành động cần thiết.Kênh truyền thông phù hợp sẽ được xác định tùy thuộc tình hình của đại dịch Covid-19.

Tổng Thư ký ASCOPE tham dự Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 39
Tổng Thư ký ASCOPE báo cáo tại cuộc họp chuẩn bị Hội nghị

Hội nghị đánh giá cao cập nhật của ASCOPE về cơ sở hạ tầng Đường ống dẫn khí xuyên ASEAN (TAGP) với 04 dự án xây dựng cảng LNG đang triển khai ở Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Campuchia và mong muốn ASCOPE triển khai kế hoạch truyền thông về khí trong nỗ lực chuyển dịch năng lượng sạch tại ASEAN.

Ban Thư ký ASCOPE

Tổng Thư ký ASCOPE tham dự Hội nghị cấp cao Năng lượng ASEAN +3Tổng Thư ký ASCOPE tham dự Hội nghị cấp cao Năng lượng ASEAN +3
Ban Thư ký ASCOPE tổ chức thành công cuộc họp trực tuyến giữa năm lần thứ 5 các Tiểu ban ASCOPEBan Thư ký ASCOPE tổ chức thành công cuộc họp trực tuyến giữa năm lần thứ 5 các Tiểu ban ASCOPE
ASCOPE tham dự Hội nghị Quan chức cấp cao Năng lượng ASEAN lần thứ 39ASCOPE tham dự Hội nghị Quan chức cấp cao Năng lượng ASEAN lần thứ 39
ASCOPE tham dự chương trình nâng cao năng lực dầu khí về an ninh năng lượng 2021ASCOPE tham dự chương trình nâng cao năng lực dầu khí về an ninh năng lượng 2021
Tổng Thư ký ASCOPE Trần Hồng Nam tham dự Hội nghị các quan chức cấp cao năng lượng ASEAN đặc biệtTổng Thư ký ASCOPE Trần Hồng Nam tham dự Hội nghị các quan chức cấp cao năng lượng ASEAN đặc biệt
Tổng Thư ký ASCOPE và đại diện Petrovietnam tham dự Hội nghị cấp cao Năng lượng ASEAN +3Tổng Thư ký ASCOPE và đại diện Petrovietnam tham dự Hội nghị cấp cao Năng lượng ASEAN +3
Tổng Thư ký ASCOPE tham dự Hội nghị Quan chức cấp cao Năng lượng ASEAN lần thứ 38Tổng Thư ký ASCOPE tham dự Hội nghị Quan chức cấp cao Năng lượng ASEAN lần thứ 38
Petrovietnam tổ chức thành công Kỳ họp Tiểu ban ASCOPE giữa năm lần thứ 4Petrovietnam tổ chức thành công Kỳ họp Tiểu ban ASCOPE giữa năm lần thứ 4
ASCOPE nâng tầm vị thế của PetrovietnamASCOPE nâng tầm vị thế của Petrovietnam

DMCA.com Protection Status