Vietsovpetro hạ thủy thành công hạng mục Module Train A dự án “Cải hoán và mở rộng công suất nén khí Lô 09-1"

14:31 | 10/04/2019

|
Vào lúc 13h00 ngày 08/04/2019, tổ hợp Module Train A thuộc Dự án “Cải hoán và mở rộng công suất nén khí Lô 09-1" đã được hạ thủy thành công xuống sà lan VSP-05 để thực hiện công tác chằng buộc, chuẩn bị vận chuyển và lắp đặt trên biển.

Dự án “Cải hoán và mở rộng công suất nén khí Lô 09-1" do Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro làm chủ đầu tư, Xí nghiệp Khai thác các Công trình Khí được giao là đơn vị quản lý dự án, Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế  là đơn vị thiết kế bản vẽ thi công và Xí nghiệp Xây lắp là đơn vị thi công chính.

vietsovpetro ha thuy thanh cong hang muc module train a du an cai hoan va mo rong cong suat nen khi lo 09 1
Module Train A thuộc Dự án “Cải hoán và mở rộng công suất nén khí Lô 09-1" đã được hạ thủy thành công xuống sà lan VSP-05

Dự án được Hội đồng Vietsovpetro phê duyệt tại kỳ họp lần thứ 48 và triển khai từ tháng 10/2017.

Từ những ngày đầu tiên, xác định đây là dự án rất quan trọng trong việc bổ sung kịp thời công suất nén khí cho Lô 09-1, Xí nghiệp Khai thác các Công trình Khí, Viện Nghiên cứu Khoa học & Thiết kế, Xí nghiệp Xây lắp, Phòng Tiếp thị Dịch vụ Vietsovpetro, Xí nghiệp Cơ điện và các phòng ban chức năng của Vietsovpetro đã luôn chủ động phối hợp chặt chẽ để thực hiện các công việc từ thiết kế, mua sắm, thi công và chế tạo.

Ngày 19/09/2018, tại cảng Vietsovpetro, Dự án “Cải hoán và mở rộng công suất nén khí Lô 09-1" với tổng mức đầu tư khoảng gần 30 triệu USD chính thức được khởi công xây dựng.

vietsovpetro ha thuy thanh cong hang muc module train a du an cai hoan va mo rong cong suat nen khi lo 09 1
Dự án “Cải hoán và mở rộng công suất nén khí Lô 09-1" với tổng mức đầu tư khoảng gần 30 triệu USD

Suốt trong quá trình thi công, việc cung cấp vật tư cho dự án được đánh giá là một phần quan trọng, then chốt để đảm bảo tiến độ chung của dự án. Trong khi đó, tiến độ giao hàng của các nhà thầu liên tục thay đổi, kéo dài và không có thời gian dự phòng cho việc chậm trễ này. Tuy nhiên với hỗ trợ, phối hợp tốt giữa Ban QLDA, Xí nghiệp Xây lắp, nhà thầu thi công PVC-MS cùng với sự quan tâm và chỉ đạo của Ban lãnh đạo LD Vietsovpetro, dự án “Cải hoán và mở rộng công suất nén khí Lô 09-1" đã hoàn thành giai đoạn thi công chế tạo bờ theo đúng tiến độ được phê duyệt.

Việc hoàn thành công tác chế tạo trên bờ đúng tiến độ sẽ tạo tiền đề để hoàn thành công tác lắp đặt trên biển và đưa dự án vào hoạt động theo đúng kế hoạch mà Hội đồng Vietsovpetro đã giao.

vietsovpetro ha thuy thanh cong hang muc module train a du an cai hoan va mo rong cong suat nen khi lo 09 1
Dự án “Cải hoán và mở rộng công suất nén khí Lô 09-1" đã hoàn thành giai đoạn thi công chế tạo bờ theo đúng tiến độ

Khi dự án đưa vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao công suất nén khí về bờ và khí gaslift, đảm bảo tận thu khí đồng hành ở vòm Bắc mỏ Bạch Hổ và tăng khả năng khai thác dầu, đảm bảo cung cấp gaslift cho khai thác dầu tại vòm bắc mỏ Bạch Hổ và gia tăng lượng khí về bờ từ Bể Cửu Long; đồng thời tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu dịch vụ nén và vận chuyển khí.

vietsovpetro ha thuy thanh cong hang muc module train a du an cai hoan va mo rong cong suat nen khi lo 09 1Hoạt động sáng kiến sáng chế phải trở thành động lực cho sự phát triển bền vững
vietsovpetro ha thuy thanh cong hang muc module train a du an cai hoan va mo rong cong suat nen khi lo 09 1Vietsovpetro Gas và KĐN kết nối Hành trình yêu thương
vietsovpetro ha thuy thanh cong hang muc module train a du an cai hoan va mo rong cong suat nen khi lo 09 13 tháng đầu năm, Vietsovpetro thu về 451,5 triệu USD doanh thu bán dầu
vietsovpetro ha thuy thanh cong hang muc module train a du an cai hoan va mo rong cong suat nen khi lo 09 1Vietsovpetro lắp dựng thành công Panel Row 8 chân đế Sao Vàng CPP, dự án Sao Vàng- Đại Nguyệt

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Xuân