Vietsovpetro: Kế thừa - Phát huy - Trường tồn giá trị bản sắc trong chặng đường xây dựng và phát triển

13:21 | 14/02/2023

11,037 lượt xem
|
Với định hướng xây dựng văn hóa là kế thừa, phát huy và trường tồn những giá trị cốt cách riêng biệt tạo nên sự thành công trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro sẽ nhận diện và hệ thống hóa các giá trị để làm nền tảng cho sự phát triển, không chỉ của thế hệ hôm nay mà còn cho thế hệ kế thừa trong tương lai.

Kiến tạo giá trị văn hóa bản sắc qua từng giai đoạn lịch sử

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro ra đời trên cơ sở Hiệp định Liên Chính phủ giữa Việt Nam và Liên Xô được ký kết vào ngày 19/6/1981 với nhiệm vụ tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. Năm 2023, Vietsovpetro hướng đến kỷ niệm 42 năm ngày thành lập. Năm 2023 cũng là năm kỷ niệm 48 năm Ngày Thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) 3/9/1975-3/9/2023 và 62 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí 27/11/1961 - 27/11/2023. Với hành trình 42 năm trong dòng chảy lịch sử của ngành Dầu khí, Vietsovpetro tự hào là "cánh chim đầu đàn" của Petrovietnam. Nền tảng giá trị văn hóa của Vietsovpetro cũng chính là những viên gạch đầu tiên xây dựng nên văn hóa dầu khí hôm nay.

Vietsovpetro "Kế thừa – Phát huy – Trường tồn" giá trị bản sắc trong chặng đường xây dựng và phát triển
Lễ ký hiệp định Liên Chính phủ về việc thành lập Liên doanh dầu khí Việt - Xô ngày 19/6/1981.

Trên chặng đường 42 năm xây dựng và phát triển, Vietsovpetro đã trải qua những giai đoạn “chuyển mình" quan trọng. Mỗi giai đoạn có những mục tiêu, phương hướng phát triển riêng, dẫn đến các giá trị văn hóa Vietsovpetro qua các thời kỳ cũng có nhiều nét đặc trưng.

Giai đoạn đầu thành lập (1981-1991), đây cũng là giai đoạn đầy khó khăn và thách thức đối với những người làm dầu khí. Mục tiêu chiến lược giai đoạn này là: Tập trung nghiên cứu tài liệu địa chất, địa vật lý, xác định vị trí giếng khoan tìm kiếm, thăm dò, nhanh chóng phát hiện ra dầu khí; nhờ sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô đào tạo lãnh đạo cán bộ quản lý khoa học - kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ, từng bước vươn lên làm chủ ngành công nghiệp tìm kiếm, thăm dò; xây dựng căn cứ dịch vụ trên bờ; xây dựng các đơn vị dịch vụ. Những thăng trầm trong thời kỳ đầu đã tạo nên tập thể lao động quốc tế với những người làm dầu khí, tạo nên những giá trị văn hóa: đầy khát vọng, bản lĩnh, sáng tạo, nghiêm túc và nhiệt huyết với công việc.

Ngày 11/5/1987, ngày phát hiện dòng dầu công nghiệp tại tầng móng mỏ Bạch Hổ cũng là sự kiện mang tính bước ngoặt trong lịch sử phát triển của Vietsovpetro, là kết tinh của khát vọng, sáng tạo và nhiệt huyết của toàn đội ngũ.

Giai đoạn 1991-2010, kế thừa kết quả của giai đoạn trước, phía Việt Nam đã dần thay thế phía Liên Xô tại nhiều vị trí chủ chốt ở các phòng, ban, đơn vị; đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong hoạt động SXKD. Trong giai đoạn này, Vietsovpetro đặt ra nhiệm vụ đảm bảo khai thác dầu khí ở mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng; đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò; tiếp tục khảo sát sửa chữa nâng cao hoán cải các công trình biển; đẩy mạnh công tác dịch vụ ngoài… Có thể nói trong giai đoạn này, việc tổ chức quản lý, xây dựng Vietsovpetro đã dần đi vào ổn định. Tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro ngày càng phát huy giá trị đoàn kết, hữu nghị, cùng hướng tới phát triển.

Vietsovpetro "Kế thừa – Phát huy – Trường tồn" giá trị bản sắc trong chặng đường xây dựng và phát triển
Ngày 11/5/1987, phát hiện dòng dầu công nghiệp tại tầng móng mỏ Bạch Hổ - sự kiện mang tính bước ngoặt trong lịch sử phát triển của Vietsovpetro.

Từ năm 2010 đến nay, có thể gọi đây là giai đoạn “Hội nhập, hướng tới tương lai". Đội ngũ lao động quốc tế Việt - Nga Vietsovpetro đã và đang không ngừng đẩy mạnh tìm kiếm, thăm dò và mở rộng vùng hoạt động; khai thác an toàn, hiệu quả, tận thu tài nguyên các mỏ dầu khí; hoàn thiện tổ chức và năng lực quản trị biến động, duy trì lực lượng lao động cốt lõi, sử dụng tối ưu các nguồn lực, giữ vững ổn định; mở rộng hợp tác đầu tư và cung cấp dịch vụ, tạo tiền đề phát triển tương lai.

Bước vào kỷ nguyên mới, ngoài hoạt động sản xuất, các doanh nghiệp đều cần chú trọng hơn về hình ảnh, thương hiệu, văn hóa của đơn vị mình. Giai đoạn này, phát huy những giá trị vốn có, Vietsovpetro hướng tới hình ảnh là đơn vị làm việc chuyên nghiệp - hiệu quả, luôn nhạy bén với những thay đổi trong môi trường mới, hội nhập mở rộng hợp tác với các công ty trong và ngoài nước, trong và ngoài ngành. Đội ngũ nhân lực Vietsovpetro dần dần trẻ hóa, năng động, tự tin, luôn sẵn sàng học tập, thích nghi với những thay đổi trên toàn cầu.

Đặc biệt, từ năm 2019 đến nay, ngành Dầu khí Việt Nam nói chung, Vietsovpetro nói riêng đối mặt với nhiều thách thức, biến động, việc xây dựng, tái tạo văn hóa doanh nghiệp (VHDN) Petrovietnam là một vấn đề mang tính cấp thiết. Thực hiện đề án của Tập đoàn, và xuất phát từ việc nhận thức vai trò quan trọng của VHDN với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, Vietsovpetro đã triển khai những bước đi để “nhận diện" và phát triển nền tảng VHDN vốn có.

Các giá trị văn hóa của Vietsovpetro đã và đang được hình thành, kiến tạo, xuất phát từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, từ mục tiêu ở từng giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, văn hóa Vietsovpetro chưa được nhận diện một cách rõ nét, hệ thống các giá trị vẫn còn đang dần được định hình và chưa được tuyên bố trong các tài liệu về văn hóa. Chính vì vậy, việc nhận diện và xác định các giá trị là điều hết sức cần thiết trong tiến trình xây dựng VHDN.

Định hướng xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Vietsovpetro "Kế thừa – Phát huy – Trường tồn" giá trị bản sắc trong chặng đường xây dựng và phát triển
Người lao động Vietsovpetro hướng đến hình ảnh chuyên nghiệp, hiệu quả, nhạy bén, hội nhập và mở rộng các cơ hội hợp tác.

Điều quan trọng và cũng là cốt lõi trong định hướng xây dựng văn hóa của Vietsovpetro được bàn luận và thống nhất trong các cuộc tọa đàm, hội thảo về VHDN, đó là: Xây dựng văn hóa là kế thừa, phát huy và trường tồn những giá trị cốt cách riêng biệt tạo ra sự thành công của Vietsovpetro trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.

Để thực hiện thành công định hướng này, Vietsovpetro đã vạch ra lộ trình hướng đi cụ thể, đồng thời chuẩn bị mọi nguồn lực để đảm bảo cho thành công của dự án VHDN.

Bước quan trọng đầu tiên trong câu chuyện xây dựng VHDN đó chính là việc hệ thống hóa tầm nhìn, sứ mệnh và hệ giá trị cốt lõi của Vietsovpetro. Để làm được điều này, Vietsovpetro cần một hành trình thấu hiểu chính mình trong từng giai đoạn lịch sử để tìm ra được những giá trị nào là giá trị làm nên bản sắc, là kim chỉ nam cho mọi quyết định của Vietsovpetro.

Hiện nay, Vietsovpetro đang chuẩn bị triển khai bước đầu tiên để khởi động Dự án Xây dựng văn hóa Vietsovpetro. Theo đó, với sự đồng hành của đơn vị tư vấn VNDN, Vietsovpetro sẽ tiến hành các bước khảo sát toàn đội ngũ để tìm ra mẫu số chung về giá trị cốt lõi, phân tích và chọn lọc các mẫu số chung trong bối cảnh lịch sử, phát triển của Vietsovpetro để tìm ra các giá trị bản sắc, như những ADN di truyền kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Trên cơ sở này, Vietsovpetro sẽ xây dựng Cẩm nang Văn hóa Vietsovpetro - một tài liệu văn hóa quan trọng, là kim chỉ nam cho mọi quyết định và hành động của toàn đội ngũ để cùng thực hiện mục tiêu chung.

Bước tiếp theo chính là lan tỏa những giá trị cốt lõi đến từng nhận thức của mỗi người trong toàn đội ngũ. Và cuối cùng, cũng là bước đi đòi hỏi nhiều nỗ lực nhất, sự kiên trì và bền bỉ nhất, đó chính là làm sống các giá trị cốt lõi ấy trong từng hành động, từng thói quen, trong cách nghĩ, trong cách làm của tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro.

Vietsovpetro "Kế thừa – Phát huy – Trường tồn" giá trị bản sắc trong chặng đường xây dựng và phát triển
Lễ chào cờ của người lao động Vietsovpetro trên giàn CNTT số 2 - mỏ Bạch Hổ.

Ban Tổng giám đốc Vietsovpetro đồng thuận quan điểm xây dựng VHDN là một lộ trình dài hạn, cần sự tâm huyết, quyết liệt theo đuổi của lãnh đạo cấp cao, bản lĩnh làm gương và định hướng trong từng cam kết về văn hóa đã xây dựng của tất cả cấp độ lãnh đạo và quản lý. Tựu chung lại, đó là một hành trình cần sự thống nhất cao từ định hướng đến hành động của toàn đội ngũ.

Nhìn lại lịch sử phát triển, Vietsovpetro đã vượt qua biết bao thăng trầm, thử thách và phát triển vững vàng cho đến hôm nay. Điều gì đã tạo nên nội lực mạnh mẽ của tập thể với hàng ngàn con người trong 42 năm lịch sử? Đó phải chăng là sự kết tinh của những giá trị bản sắc: đoàn kết, hữu nghị, sáng tạo, chuyên nghiệp, dám nghĩ dám làm..., và các giá trị văn hóa khác đã và đang là một phần quan trọng trong dòng chảy phát triển và làm nên bản sắc riêng mang tên Vietsovpetro? Với định hướng xây dựng văn hóa là kế thừa, phát huy và trường tồn những giá trị cốt cách riêng biệt tạo ra sự thành công trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Vietsovpetro sẽ nhận diện và hệ thống hóa các giá trị để làm nền tảng cho sự phát triển không chỉ của thế hệ hôm nay mà còn cho thế hệ kế thừa của tương lai.

Vietsovpetro: Thu nhập và các chế độ phúc lợi cho người lao động năm 2022 được đảm bảo ở mức tốtVietsovpetro: Thu nhập và các chế độ phúc lợi cho người lao động năm 2022 được đảm bảo ở mức tốt
Ban Khảo sát Xí nghiệp Xây lắp Vietsovpetro ra mắt cuốn “Sổ tay văn hóa Ban Khảo sát”Ban Khảo sát Xí nghiệp Xây lắp Vietsovpetro ra mắt cuốn “Sổ tay văn hóa Ban Khảo sát”
Vietsovpetro sẵn sàng cho hành trình mớiVietsovpetro sẵn sàng cho hành trình mới

P.V

DMCA.com Protection Status