VPI tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình với chủ đề "Tự soi - Tự sửa"

13:13 | 26/05/2022

7,064 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Đảng ủy Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) vừa tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu trong đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề "Tự soi - Tự sửa" theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của VPI, chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), 44 năm Ngày thành lập VPI (22/5/1978 - 22/5/2022).

VPI tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình với chủ đề
Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình với chủ đề "Tự soi - Tự sửa" của VPI.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến cho Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể lãnh đạo VPI, của cá nhân người đứng đầu - đồng chí Bí thư, Viện trưởng, trong đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương.

Các ý kiến góp ý tại hội nghị tập trung vào các ưu điểm, hạn chế, nhiệm vụ và giải pháp cho 5 nhóm vấn đề: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội…

Về các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Anh Đức - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VPI cho biết sẽ tập trung xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng chi bộ, đơn vị; chú trọng khâu tạo nguồn chất lượng đảng viên, không chạy theo số lượng, bồi dưỡng kết nạp, giao nhiệm vụ để quần chúng rèn luyện, thử thách. Thông qua việc đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng của từng chi bộ để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp Đảng, thường xuyên tổ chức tuyên truyền giáo dục về Đảng.

Đồng thời, VPI tập trung hoàn thiện hệ thống tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp, gắn liền nhiệm vụ cần thực hiện với đãi ngộ; thu hút nhân lực giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao và có tiềm năng phát triển tốt. Kết nối, triển khai, quản lý, đánh giá các dự án thực nghiệm (có sự tham gia của các hãng công nghệ trên thế giới) để mở rộng phạm vi áp dụng trong ngành Dầu khí nếu phù hợp hoặc đề xuất cải tiến.

VPI tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình với chủ đề
Đảng ủy VPI nghiêm túc thực hiện "Tự soi - Tự sửa".

Bên cạnh đó, VPI cũng sẽ tập trung nguồn lực để hoàn thiện hệ thống quản trị thông tin/dữ liệu/tri thức theo chuẩn mực quốc tế; tư vấn cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị xây dựng các quy chế phù hợp với quy định pháp luật để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; triển khai chương trình nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ giai đoạn 2021-2025.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Đức - Bí thư Đảng ủy VPI đánh giá cao các ý kiến góp ý tại hội nghị, đồng thời yêu cầu các chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, đặc biệt là công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình trên nguyên tắc dân chủ, khách quan, thẳng thắn, trao đổi mang tính xây dựng, coi đây là hoạt động thường xuyên, tạo sự chuyển biến rõ rệt để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy VPI đã đánh giá kết quả công tác 4 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2022 và thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc trong nhiệm kỳ 2022-2025.

P.V

Mỹ cấp Bằng sáng chế cho nghiên cứu làm mới xúc tác FCC thải của Viện Dầu khí Việt Nam Mỹ cấp Bằng sáng chế cho nghiên cứu làm mới xúc tác FCC thải của Viện Dầu khí Việt Nam
VPI xây dựng mô hình dự báo giá xăng dầu VPI xây dựng mô hình dự báo giá xăng dầu
Phát triển VPI thành hạt nhân đổi mới sáng tạo Phát triển VPI thành hạt nhân đổi mới sáng tạo
Đảng bộ VPI kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng bộ VPI kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

DMCA.com Protection Status