Xây dựng LLTV Công ty Mẹ - Petrovietnam đoàn kết, vững mạnh, tiếp nối truyền thống, phát huy văn hóa Petrovietnam

23:00 | 24/12/2020

6,499 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 24/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (LLTV) năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tá Vương Đăng Ninh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS quận Ba Đình (TP. Hà Nội); Thiếu tá Nguyễn Trung Dũng, Trợ lý tác chiến Ban CHQS quận Ba Đình; đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp (TT&VHDN) Tập đoàn; đồng chí Vũ Thị Thu Hương - Chính trị viên Ban CHQS Tập đoàn, Phó Trưởng ban TT&VHDN Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Tập đoàn; đồng chí Võ Nam Hải - Chỉ huy trưởng Ban CHQS Công ty Mẹ - Petrovietnam; cùng các đồng chí trong Ban CHQS quận Ba Đình, Ban CHQS Công ty Mẹ - Petrovietnam.

Xây dựng lực lượng tự vệ Công ty Mẹ - PVN đoàn kết, vững mạnh, tiếp nối truyền thống, phát huy văn hóa Petrovietnam
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Nam Hải, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Công ty Mẹ - Petrovietnam đã trình bày báo cáo hoạt động công tác LLTV năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.

Với chủ đề công tác năm “Xây dựng lực lượng tự vệ Công ty Mẹ - Petrovietnam đoàn kết, vững mạnh, thi đua quyết thắng các nhiệm vụ được giao chào mừng Đại hội Đảng các cấp”. Năm 2020, Ban CHQS Công ty Mẹ - Petrovietnam được sự quan tâm và chỉ đạo chặt chẽ của Đảng uỷ Cơ quan Tập đoàn, lãnh đạo Tập đoàn, Ban CHQS quận Ba Đình, Ban CHQS Tập đoàn, Ban TT&VHDN Tập đoàn, sự phối hợp của các Ban/Văn phòng Tập đoàn đã tạo điều kiện cho lực lượng dân quân tự vệ Công ty Mẹ - Petrovietnam từng bước phát triển đáng kể, triển khai sâu rộng đến lực lượng tự vệ các chủ trương, chính sách, hướng dẫn các văn bản liên quan của Ban CHQS quận Ba Đình và Ban CHQS Tập đoàn.

Ban CHQS Công ty Mẹ - Petrovietnam đã ban hành 21 văn bản, chương trình kế hoạch về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ cơ quan; tích cực tham gia thực hiện “Đề án tái tạo Văn hóa Petrovietnam”, tham gia công tác xây dựng Đảng.

Trong công tác huấn luyện, đào tạo, Ban CHQS Công ty Mẹ - Petrovietnam luôn bám sát các kế hoạch và chỉ đạo, lãnh đạo của Ban CHQS tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ theo định kỳ và kế hoạch của cấp trên như: Tổ chức huấn luyện sỹ quan dự bị hằng năm; huấn luyện lực lượng tự vệ tại chỗ cho tập thể và các cá nhân; giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân tự vệ.

Về hoạt động dân quân tự vệ năm 2020, Ban CHQS Công ty Mẹ - Petrovietnam luôn bám sát các chủ trương và kế hoạch hoạt động của Ban CHQS quận Ba Đình, cấp uỷ, lãnh đạo Tập đoàn để tổ chức triển khai thực hiện. Ngoài ra, Ban CHQS Công ty Mẹ - Petrovietnam luôn trao đổi thông tin, thông báo, báo cáo tình hình ngày, tuần, tháng để xử lý kịp thời các nội dung: Về công tác phòng chống dịch Covid-19; hướng dẫn công tác đăng ký nghĩa vụ dân quân tự vệ năm 2020; kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự và đăng ký nghĩa vụ dân quân tự vệ năm 2020; xây dựng kế hoạch huấn luyện trung đội tự vệ; tham gia tuyên truyền về 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2020); tham gia hội thao huấn luyện lực lượng tự vệ do quận Ba Đình tổ chức; tích cực tham gia triển khai thực hiện 5S và Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam tại Cơ quan Tập đoàn; tích cực tham gia đào tạo, đồng hành cùng với cán bộ nhân viên Tập đoàn các khóa học về Văn hóa doanh nghiệp để nâng cao nhận thức vai trò nêu gương trong trong công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng Petrovietnam phát triển bền vững.

Xây dựng LLTV Công ty Mẹ - Petrovietnam đoàn kết, vững mạnh, tiếp nối truyền thống, phát huy văn hóa Petrovietnam
Đồng chí Võ Nam Hải, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Công ty Mẹ - Petrovietnam trình bày báo cáo tại Hội nghị

Năm 2021, Ban CHQS Công ty Mẹ - Petrovietnam đã đề ra một số nhiệm vụ công tác trọng tâm theo chủ đề “Xây dựng lực lượng tự vệ Công ty Mẹ - Petrovietnam đoàn kết, vững mạnh thi đua quyết thắng các nhiệm vụ được giao và tiếp nối truyền thống, phát huy văn hóa Petrovietnam”.

Ban CHQS Công ty Mẹ - Petrovietnam và lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng, nhất là các quan điểm, chủ trương về quốc phòng và tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về quốc phòng- an ninh; tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban CHQS Công ty Mẹ - Petrovietnam duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống và thực hiện tốt Nghị định số 02/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở; triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ động kế hoạch đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Nâng cao chất lượng dân quân tư vệ Công ty Mẹ - Petrovietnam, sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý lực lượng tự vệ tại chỗ. Tổ chức và tham gia các khóa huấn luyện với lực lượng đạt 100% do Ban CHQS quận Ba Đình tổ chức. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua lao động sản xuất kinh doanh gắn với nhiệm vụ chính trị xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ổn định, phát triển bền vững, sẵn sàng làm nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xây dựng LLTV Công ty Mẹ - Petrovietnam đoàn kết, vững mạnh, tiếp nối truyền thống, phát huy văn hóa Petrovietnam
Đồng chí Trần Quang Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban TT&VHDN Tập đoàn khẳng định: Chúng ta đều tự hào nói với nhau, Petrovietnam có một lịch sử truyền thống đặc biệt, gắn bó chặt chẽ với Quân đội nhân dân Việt Nam, chính là người lính "Bộ đội Cụ Hồ” sang làm Dầu khí. Đó là điều rất tự hào, vinh dự của các thế hệ người lao động Dầu khí, chúng ta cần có trách nhiệm gìn giữ, trân trọng lịch sử truyền thống đó.

Đồng chí Trần Quang Dũng chia sẻ, năm 2020 nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là ngành dầu khí thế giới, trải qua cuộc “khủng hoảng kép” chưa từng có trong lịch sử bởi dịch Covid-19, giá dầu sụt giảm và duy trì ở mức thấp, cùng sự bất ổn trên Biển Đông đã gây ra vô vàn bất lợi cho nền kinh tế Việt Nam nói chung, Petrovietnam nói riêng. Trong bối cảnh hết sức khó khăn đó, với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, sự nỗ lực, kiên trì của tập thể người lao động Dầu khí đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các gói giải pháp ứng phó tác động kép. Petrovietnam đã duy trì được nhịp sản xuất kinh doanh ổn định, liên tục, an toàn, cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu gia tăng trữ lượng dầu khí, sản lượng khai thác dầu thô, sản xuất đạm… hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao. Đóng góp vào thành công chung đó có sự đóng góp của lực lượng dân quân tự vệ Ban CHQS Công ty Mẹ - Petrovietnam.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Trần Quang Dũng biểu dương, ghi nhận thành tích của Ban CHQS Công ty Mẹ - Petrovietnam đạt được trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt trong năm 2020. Nhận định rõ những khó khăn, thách thức đối với ngành Dầu khí trong thời gian tới, đồng chí Trần Quang Dũng đề nghị, hoạt động của Ban CHQS Công ty Mẹ - Petrovietnam cần phải bám sát theo định hướng chỉ đạo của CHQS quận Ba Đình; cần sẵn sàng chiến đấu, để có thể chủ động ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra; tăng cường tự vệ, nâng cao ý thức phòng tránh, làm chủ và bảo vệ trên không gian mạng; nên coi hoạt động của lực lượng tự vệ nói riêng, Ban CHQS Công ty Mẹ - Petrovietnam nói chung là cánh tay nối dài của Hội CCB Cơ quan Tập đoàn trong các chương trình giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, tổ chức hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa", đặc biệt hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961-27/11/2021)...; nên có nhiều hình thức phát huy hoạt động của Ban CHQS Công ty Mẹ - Petrovietnam trong công tác xây dựng lực lượng tự vệ, công tác huấn luyện, tập huấn; phối hợp với Đoàn thanh niên chủ động sáng tạo trong công việc, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên luôn giữ vững được tinh thần và vai trò trách nhiệm của chiến sỹ tự vệ nòng cốt tiếp tục tuyên truyền trong phòng chống dịch Covid-19, tham gia thực hiện Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam, đẩy mạnh công tác thi đua lao động sản xuất kinh doanh, công tác phòng chống cháy nổ, hướng dẫn thoát hiểm, cứu nạn tại Công ty Mẹ - Petrovietnam... để không chỉ hoàn thành xuất sắc các nhiệm được giao về công tác chuyên môn mà còn gắn với nhiệm vụ chính trị xây dựng lực lượng dân quân tự vệ với tinh thần sẵn sàng chiến đấu, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động toàn Tập đoàn vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch của năm 2021.

Xây dựng LLTV Công ty Mẹ - Petrovietnam đoàn kết, vững mạnh, tiếp nối truyền thống, phát huy văn hóa Petrovietnam
Thượng tá Vương Đăng Ninh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS quận Ba Đình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tá Vương Đăng Ninh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS quận Ba Đình đánh giá cao các kết quả Ban CHQS Công ty Mẹ - Petrovietnam đã đạt được trong năm 2020, ghi nhận những đóng góp của Ban CHQS Công ty Mẹ - Petrovietnam trong thành tích chung của Ban CHQS quận Ba Đình. Đồng thời, Thượng tá Vương Đăng Ninh cũng đề nghị Ban CHQS Công ty Mẹ - Petrovietnam cần thường xuyên xây dựng, bổ sung kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan; tiếp tục tham gia đầy đủ công tác huấn luyện, hội thao, cập nhật, bồi dưỡng những kiến thức quốc phòng - an ninh, thường xuyên thông tin về tình hình thời sự, về công tác quân sự, quốc phòng; tăng cường bảo đảm tốt vũ khí trang bị, cơ sở vật chất cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là hướng vào huấn luyện tự vệ tại chỗ; sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh trật tự, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Xây dựng LLTV Công ty Mẹ - Petrovietnam đoàn kết, vững mạnh, tiếp nối truyền thống, phát huy văn hóa Petrovietnam

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Quy định chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ Quy định chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ
Xây dựng lực lượng tự vệ Công ty Mẹ - PVN vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao Xây dựng lực lượng tự vệ Công ty Mẹ - PVN vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
PTSC M&C tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2019 PTSC M&C tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2019

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status