PVCFC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

14:02 | 21/04/2017

|
Ngày 21/4, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC - thương hiệu Đạm Cà Mau, mã chứng khoán DCM) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.  

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, ông Bùi Minh Tiến - Tổng giám đốc PVCFC nhấn mạnh, sản lượng sản xuất urê quy đổi đạt 804,1 nghìn tấn, tương đương 102% kế hoạch năm 2016; sản lượng sản xuất bao bì đạt 19.993 nghìn bao, đạt 117% kế hoạch; sản lượng tiêu thụ urê quy đổi đạt 812,43 nghìn tấn, tương đương 103% kế hoạch năm; tổng doanh thu đạt 5.202 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 653 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm.

pvcfc to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2017
Ông Bùi Minh Tiến, Tổng giám đốc PVCFC báo cáo kết quả hoạt động năm 2016

Trong năm qua, PVCFC đã có nhiều hoạt động nổi bật như: tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập công ty và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, nâng thành công công suất xưởng NH3 của Nhà máy Đạm Cà Mau lên 110%, hoàn thành chỉ tiêu sản lượng sản xuất Tập đoàn giao và về đích trước 73 ngày, hoàn thành công tác bảo dưỡng tổng thể trước tiến độ 1 ngày, ra mắt sản phẩm mới N.46 Plus, áp dụng chương trình quan sát “An toàn - 5S - Sáng kiến” tại Nhà máy Đạm Cà Mau.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lũy kế năm 2016, PVCFC chia cổ tức 9% vốn điều lệ, tổng giá trị 476,76 tỷ đồng. Năm 2017, PVCFC dự kiến chia cổ tức tiếp tục ở mức 9% vốn điều lệ.

pvcfc to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2017
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội đã trả lời nhiều câu hỏi, chất vấn của cổ đông về các báo cáo liên quan

Năm 2017, PVCFC đặt ra kế hoạch sản lượng sản xuất Đạm Cà Mau 752 nghìn tấn, tổng doanh thu đạt 5.328 tỷ đồng; tiếp tục vận hành Nhà máy Đạm Cà Mau hiệu quả, an toàn, ổn định; tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến tối ưu hóa sản xuất; hoàn thành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa an toàn, tiến độ, chất lượng và tiết kiệm chi phí; tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm để gia tăng giá trị và giảm phụ thuộc vào sản phẩm urê; tiếp tục phát triển thương hiệu “Đạm Cà Mau” theo hướng khác biệt hóa, khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu uy tín tin dùng trên thị trường trong nước và khu vực Đông Nam Á; tiếp tục xây dựng văn hóa công ty tạo môi trường và động lực phát triển bền vững.

pvcfc to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2017
Ông Bùi Minh Tiến, Tổng giám đốc PVCFC tham gia bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại hội nghị

Sau khi nghe các báo cáo tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình như: báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017; báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban Quản lý, Điều hành, Kiểm soát.

pvcfc to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2017
Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017

PVCFC với lợi thế luôn nhận được chỉ đạo sát sao, kịp thời từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sự ủng hộ của Đại hội đồng cổ đông, sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ trong việc phấn đấu hoàn thành và vượt mức các mục tiêu của công ty sẽ tạo điều kiện thuận lợi để PVCFC tiếp tục thực hiện thành công kế hoạch năm 2017, mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và nhà đầu tư.

Nguyễn Hiển