Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam:

Bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2019 cho đối tượng kết nạp Đảng và Đảng viên mới

20:49 | 15/07/2019

|
Trong tháng 6 và nửa đầu tháng 7 năm 2019, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng và Đảng viên mới tại 5 khu vực Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Vũng Tàu và Cà Mau với 965 học viên tham gia.    

Các học viên rất nghiêm túc và tập trung nghiên cứu nội dung chương trình học, chấp hành đúng các quy định, nội quy của lớp học.

boi duong ly luan chinh tri nam 2019 cho doi tuong ket nap dang va dang vien moi
Phó Chánh Văn Phòng Đảng ủy Tập đoàn Đinh Thị Hồng Thúy phát biểu khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2019 cho đối tượng kết nạp Đảng.

Trong mỗi khóa học, các học viên được nghe giảng viên, báo cáo viên trao đổi về 5 chuyên đề với Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng và 10 chuyên đề với lớp Đảng viên mới. Cuối khóa học, các học viên tham dự học tập đã hoàn thành bài thu hoạch đầy đủ. Các học viên rất nghiêm túc và tập trung nghiên cứu nội dung chương trình học, chấp hành đúng các quy định, nội quy của lớp học. 

Cùng lên lớp với các chuyên đề, bài giảng theo quy định; các lớp học đều được lồng ghép chương trình học tập với chương trình hoạt động giáo dục truyền thống cho tất cả các học viên ở các khu vực địa bàn tổ chức lớp học.

boi duong ly luan chinh tri nam 2019 cho doi tuong ket nap dang va dang vien moi
Lễ dâng hương viếng mộ Cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Quảng Ngãi

Đảng ủy Tập đoàn đang tập trung chỉ đạo các cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ thực  hiện Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Việc cải tiến, nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng cho đối tượng Đảng và Đảng viên mới là một trong các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phát triển Đảng trong toàn Đảng bộ.

boi duong ly luan chinh tri nam 2019 cho doi tuong ket nap dang va dang vien moi

Hoạt động giáo dục truyền thống tại Khu chứng tích Sơn Mỹ, Quảng Ngãi

boi duong ly luan chinh tri nam 2019 cho doi tuong ket nap dang va dang vien moi
Hoạt động giáo dục truyền thống tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
boi duong ly luan chinh tri nam 2019 cho doi tuong ket nap dang va dang vien moi
Hoạt động giáo dục truyền thống tại Vietsovpetro, khu vực Vũng Tàu
boi duong ly luan chinh tri nam 2019 cho doi tuong ket nap dang va dang vien moi
Học viên tham quan Phòng Truyền thống Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
boi duong ly luan chinh tri nam 2019 cho doi tuong ket nap dang va dang vien moi
Học viên Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2019 cho đối tượng kết nạp Đảng và Đảng viên mới chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Đinh Thị Hồng Thúy

(Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn)

boi duong ly luan chinh tri nam 2019 cho doi tuong ket nap dang va dang vien moi

 

BIENDONG POC kết nạp đảng viên mới tại làng Sen quê Bác
boi duong ly luan chinh tri nam 2019 cho doi tuong ket nap dang va dang vien moi

 

PVEP kết nạp đảng viên mới tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
boi duong ly luan chinh tri nam 2019 cho doi tuong ket nap dang va dang vien moi

 

PVN bồi dưỡng cho Đảng viên mới khu vực phía Nam
boi duong ly luan chinh tri nam 2019 cho doi tuong ket nap dang va dang vien moi

 

PVN bồi dưỡng chính trị cho Đảng viên mới
boi duong ly luan chinh tri nam 2019 cho doi tuong ket nap dang va dang vien moi

 

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới