Công tác an toàn lao động góp phần đưa đơn vị, Tập đoàn phát triển bền vững

21:47 | 29/05/2019

469 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 29/5, tại Hà Nội, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) tổ chức Tọa đàm "Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc". Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan khẳng định: “Công tác ATVSLĐ đã được Đảng ủy, lãnh đạo chuyên môn, lãnh đạo Công đoàn các cấp quan tâm đẩy mạnh và thực hiện triển khai hiệu quả, toàn diện công tác này, đã góp phần đưa đơn vị, Tập đoàn phát triển bền vững”.

Tham dự tọa đàm có đồng chí Đỗ Việt Đức, Trưởng phòng Bảo hộ (Ban Quan hệ Lao động - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam); đồng chí Lê Hồng Thái, Trưởng ban Công nghệ - An toàn & Môi trường Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Về phía CĐ DKVN có đồng chí Nghiêm Thùy Lan – Chủ tịch CĐ DKVN, đồng chí Nguyễn Mạnh Kha – Phó Chủ tịch CĐ DKVN cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Công đoàn các đơn vị thành viên, cán bộ công đoàn chuyên trách về công tác an toàn tại các đơn vị.

cong doan dau khi viet nam to chuc toa dam ve cong tac an toan lao dong
Đồng chí Nghiêm Thùy Lan phát biểu khai mạc Tọa đàm

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động và hướng tới sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn, CĐ DKVN đã thống nhất tiếp tục triển khai các nhiệm vụ và giải pháp về công tác An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ (AT-VSLĐ-PCCN). Các nhiệm vụ và giải pháp về AT-VSLĐ-PCCN đều tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, cháy nổ, bệnh nghề nghiệp, ô nhiễm môi trường lao động, an toàn công nghệ, ăn mòn…

Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ. CĐ DKVN cùng các cấp công đoàn trong Tập đoàn đã chủ động tích cực tham gia với Tập đoàn và các đơn vị thành viên xây dựng, ban hành các quy định về công tác ATVSLĐ, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và NLĐ.

cong doan dau khi viet nam to chuc toa dam ve cong tac an toan lao dong
Đồng chí Đỗ Việt Đức cung cấp thông tin mới và thảo luận cùng các đại biểu về những vấn đề an toàn lao động.

Các cấp công đoàn trong toàn Tập đoàn đã tích cực phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác ATVSLĐ tại các đơn vị, nhà máy, xí nghiệp, công trình, dự án và tại tổ đội sản xuất; giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách về Bảo hộ lao động (BHLĐ), quản lý, theo dõi, quản lý hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV) được thành lập từ cấp Tổng Công ty đến các đơn vị, nhà máy, công trình, xí nghiệp và hoạt động có hiệu quả.

Kết quả, tổng số vụ tai nạn lao động (TNLĐ), số vụ có nguy cơ mất an toàn, bệnh nghề nghiệp đều giảm dần hàng năm. Tình hình khai báo, điều tra TNLĐ được thực hiện theo đúng quy trình và đều có sự tham gia của tổ chức công đoàn và không có vụ nào phải xử lý hình sự.

Số lớp cùng lượt đào tạo tập huấn ATVSLĐ do các cấp công đoàn chủ động hoặc phối hợp thực hiện và số người tham gia cũng tăng dần. Công tác tuyên truyền, triển khai chỉ đạo của cấp trên về hệ thống văn bản, chính sách pháp luật ATVSLĐ, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo… đến các cấp công đoàn luôn thường xuyên đầy đủ.

cong doan dau khi viet nam to chuc toa dam ve cong tac an toan lao dong
Đồng chí Lê Hồng Thái phát biểu về công tác phòng ngừa rủi ro trong lao động sản xuất.

Đặc biệt, với đặc thù của một ngành công nghiệp kỹ thuật cao, hầu hết phải làm việc trong môi trường có nguy cơ lớn mất an toàn, độc hại nên công tác xây dựng cơ chế chính sách ATVSLĐ, thỏa ước lao động tập thể… đều hướng về cơ sở và NLĐ, ngày càng thiết thực và đảm bảo quyền lợi cho NLĐ với những ưu điểm hỗ trợ cao nhất trong điều kiện cho phép.

CĐ DKVN luôn theo sát và luôn chỉ đạo Công đoàn các cấp quản lý tốt và triển khai đều khắp mạng lưới ATVSV. Các hoạt động của mạng lưới này ngày càng đi vào nề nếp, nhịp nhàng. Đáng chú ý là việc luôn kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác ATVSLĐ ở các cấp công đoàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác ATVSLĐ. Bố trí phân công cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn để đảm nhiệm công tác ATVSLĐ ở các cấp công đoàn, đặc biệt là ở công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được thực hiện thường xuyên tại cấp CĐ DKVN và Công đoàn các cấp thường xuyên phối hợp tham gia cùng Tập đoàn, đơn vị kiểm tra về công tác ATVSLĐ, PCCC, cũng như sự tham gia của công đoàn cơ sở trong việc tổ chức triển khai công tác này và việc thực hiện chính sách, chăm sóc sức khỏe cho NLĐ. Chỉ tính riêng trong tháng 5/ 2019, nhân Tháng Công nhân, tháng Hành động về ATVSLĐ, đoàn kiểm tra của Tập đoàn, CĐ DKVN đã thực hiện kiểm tra từ ngày 27-31/5/2019 tại các đơn vị lớn như PV GAS, PVOIL, PVPower…

cong doan dau khi viet nam to chuc toa dam ve cong tac an toan lao dong
Đồng chí Nguyễn Duy Hinh - Chủ tịch Công đoàn PV Power giới thiệu về công tác đảm bảo quyền lợi của người lao động về an toàn trong lao động sản xuất.

CĐ DKVN cùng các đơn vị thường xuyên phát động các phong trào thi đua hoặc đột xuất tùy thuộc vào đặc thù sản xuất kinh doanh của từng đơn vị…. Đồng thời xây dựng quy chế khen thưởng phù hợp cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu để kịp thời động viên về tinh thần và vật chất, biểu dương, nhân rộng mô hình hay, sáng kiến hiệu quả về công tác AT - VSLĐ – PCCN. Qua đó, công tác AT – VSLĐ – PCCN luôn được đẩy mạnh và ngày càng được nhiều người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia, nâng cao ý thức an toàn của người lao động hơn.

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan khẳng định: “Công tác ATVSLĐ đã được Đảng ủy, lãnh đạo chuyên môn, lãnh đạo Công đoàn các cấp quan tâm đẩy mạnh và thực hiện triển khai hiệu quả, toàn diện công tác này. Người lao động Dầu khí đã đang và luôn nhận thức đầy đủ, tham gia tích cực mang lại các kết quả khả quan về SXKD. Mặt khác, người lao động được quan tâm chăm sóc, làm việc trong môi trường, điều kiện làm tốt đã góp phần đưa đơn vị, Tập đoàn phát triển bền vững”.

Tại buổi tọa đàm, một số lãnh đạo Công đoàn thành viên như Công đoàn PV Power, BSR, PVEP, PVC… đã trình bày tham luận về những cách làm hay, công việc cụ thể thiết thực trong việc đảm bảo an toàn lao động, chăm sóc sức khỏe cũng như phòng ngừa tai nạn lao động. Các đại biểu tham dự tọa đàm đã thảo luận sôi nổi, đưa ra các vấn đề có tính thực tế để thảo luận và học hỏi kinh nghiệm từ các đơn vị bạn. Trong đó, tựu chung các vấn đề gồm: Công tác phòng ngừa rủi ro ATVSLĐ; kiểm tra, đánh giá ATVSLĐ; các biện pháp quản lý, khắc phục các rủi ro…

cong doan dau khi viet nam to chuc toa dam ve cong tac an toan lao dong
Toàn cảnh tọa đàm.

Trong thời gian tới CĐ DKVN cùng các cấp Công đoàn đã quán triệt, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao các hoạt động ATVSLĐ, chăm sóc sức khỏe người lao động. Một số biện pháp cụ thể đáng lưu ý như: Sự phối kết hợp với lãnh đạo chuyên môn trong công tác ATVSLĐ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu để ứng dụng khoa học kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động vào thực tiễn sản xuất, chú trọng nghiên cứu các vấn đề về điều kiện lao động, chuyển giao công nghệ và các giải pháp cải thiện điều kiện lao động, giảm nguy cơ mất an toàn của máy móc thiết bị, các biện pháp phòng ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp phù hợp điều kiện SXKD của từng đơn vị.

Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, gắn phong trào này với xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá, văn hoá an toàn tại nơi làm việc; nghiên cứu, xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác ATVSLĐ ở công đoàn các cấp, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác ATVSLĐ của tổ chức công đoàn trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong công tác ATVSLĐ bằng cách hình thức để đông đảo người lao động tiếp cận tốt nhất, tạo sức lan tỏa làm cho công tác ATVSLĐ ngày càng phát triển.

Có thể khẳng định rằng, sự quan tâm và chú trọng an toàn lao động luôn được lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, CĐ DKVN và Công đoàn các cấp đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, từ tác phong đến hiệu quả lao động đã và đang trở thành một nét văn hóa công nghiệp mang đậm bản sắc nhân văn và đặc thù của người lao động dầu khí.

Thành Công

cong doan dau khi viet nam to chuc toa dam ve cong tac an toan lao dong

Chủ tịch CĐ DKVN thăm và làm việc với các đơn vị ở Liên bang Nga
cong doan dau khi viet nam to chuc toa dam ve cong tac an toan lao dong

CĐ DKVN trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên DMC
cong doan dau khi viet nam to chuc toa dam ve cong tac an toan lao dong

Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VII
cong doan dau khi viet nam to chuc toa dam ve cong tac an toan lao dong

CĐ DKVN phát động Tháng Công nhân và tuyên dương người lao động tiêu biểu
cong doan dau khi viet nam to chuc toa dam ve cong tac an toan lao dong

CĐ DKVN gặp mặt người lao động Dầu khí tiêu biểu 2019

DMCA.com Protection Status