Công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp được triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống PVI

16:23 | 09/09/2022

7,257 lượt xem
|
(PetroTimes) - Sau 3 năm triển khai Nghị quyết 281-NQ/ĐU ngày 15/05/2019 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp (TT&VHDN), công tác TT&VHDN tại Công ty CP PVI (PVI) đã có nhiều đổi mới, giúp hoàn thiện và góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng của PVI.

Xác định rõ tính cấp thiết và tầm quan trọng của Nghị quyết 281-NQ/ĐU, Kế hoạch số 3623/KH-DKVN ngày 03/07/2019 của Tổng giám đốc Tập đoàn về triển khai thực hiện công tác TT&VHDN, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo PVI đã kịp thời chỉ đạo hệ thống triển khai thực hiện nghị quyết, trong đó nổi bật là triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” trong toàn hệ thống PVI.

Đối với công tác truyền thông, Công ty đã tập trung hơn vào công tác truyền thông nội bộ bao gồm điểm báo tin hằng ngày, bản tin đến các công ty con. Ngoài ra, truyền thông công chúng cũng được chú trọng thông qua việc duy trì làm việc với các cơ quan báo chí và phóng viên nhằm phối hợp, quảng bá thương hiệu hình ảnh của PVI đến công chúng. Bên cạnh đó, kịp thời nắm bắt và xử lý các sự cố/khủng hoảng truyền thông, giảm thiểu các tin tức xấu ảnh hưởng đến hình ảnh của PVI và các công ty con.

Trụ sở Công ty CP PVI
Trụ sở Công ty CP PVI

PVI đã chú trọng công tác quản trị thông tin, sử dụng hiệu quả website để đưa thông tin tới độc giả, khách hàng và công bố các thông tin theo luật định. Ngoài ra, thường xuyên rà soát, cập nhật, thực hiện đầy đủ và đúng hạn các yêu cầu công bố thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và pháp luật có liên quan; quy định của các cơ quan quản lý như UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán HNX, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về phát hành định kỳ báo cáo thường niên, báo cáo tài chính và công bố những thông tin khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản trị doanh nghiệp.

Trong thời gian qua, công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng được PVI tập trung chú trọng và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn bộ hệ thống. Công ty đã ban hành Quy chế phản ứng gian lận nội bộ và hoàn thiện một số quy định/quy chế khác; Hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế ứng xử PVI và thực hiện phổ biến, hướng dẫn rộng rãi tới toàn thể cán bộ, nhân viên đồng thời ký cam kết nghiêm túc triển khai thực hiện cũng như có cơ chế thực hiện báo cáo tình hình triển khai hàng quý; Hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị PVI để phù hợp với pháp luật hiện hành và thông lệ quản trị tốt trên thế giới.

Đồng thời, PVI thường xuyên tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng từ các cấp ủy, lãnh đạo, tổ chức đoàn thể trong hệ thống PVI đến mỗi CBNV các quy định và giá trị văn hóa của PVI, đảm bảo mỗi CBNV hiểu rõ vai trò của văn hóa doanh nghiệp nói chung và Văn hóa Petrovietnam nói riêng đối với bản thân cũng như sự phát triển bền vững của PVI và Tập đoàn.

Song song với đó, PVI tiếp tục hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu thống nhất với thương hiệu Petrovietnam và xây dựng thương hiệu riêng của PVI phù hợp với nét văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp tài chính bảo hiểm.

Công tác đào tạo tiếp tục triển khai đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh các khóa đào tạo về năng lực chuyên môn, PVI cũng tích cực thực hiện các khóa đào tạo nội bộ về nâng cao năng lực văn hóa, năng lực lãnh đạo và các kỹ năng bổ trợ khác cũng như tích cực tham dự, giao lưu học hỏi các đơn vị trong và ngoài ngành. Một số khóa học đã thực hiện như: Cập nhật các quy định mới về công tác tài chính kế toán, Cập nhật các quy định mới về công tác tổ chức nhân sự, tiền lương, Đào tạo hội nhập bảo hiểm PVI, Đào tạo Phương pháp phát hiện gian lận báo cáo tài chính…

PVI tiếp tục phát động, tổ chức các phong trào thi đua hàng tháng, hàng quý, có hình thức khen thưởng kịp thời, phù hợp đối với tập thể và cá nhân trong toàn hệ thống PVI có thành tích trong công tác TT&VHDN. Đồng thời, chương trình an sinh xã hội kết hơp teambuilding tại Mộc Châu tổ chức vào tháng 5/2022 đã lan tỏa yêu thương, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đồng thời tăng cường sự gắn kết, chia sẻ giữa CBNV PVI.

Tại PVI, các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai các hoạt động với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” đã được tổ chức sinh hoạt thành chuyên đề với hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại các buổi sinh hoạt theo nội dung chuyên đề được trình bày đầy đủ, chi tiết sát với thực tế giúp cho cán bộ, Đảng viên hiểu rõ hơn nội dung của phương châm hành động trong công tác quản trị, điều hành, hoạt động kinh doanh tại PVI và của mỗi đơn vị, tạo nên môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch. Đối với tổ chức Công đoàn hưởng ứng phong trào 01 triệu sáng kiến do Tổng LĐLĐ Việt Nam và Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát động, các cấp Công đoàn đã triển khai sâu rộng cho đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia hưởng ứng, góp phần tích cực cho hoạt động kinh doanh, xây dựng phong cách làm việc sáng tạo, hiệu quả và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh.

Đánh giá chung, qua 3 năm triển khai Nghị quyết 281, công tác truyền thông tại PVI đã có tính trọng tâm, trọng điểm, được triển khai đồng bộ, sâu rộng, xuyên suốt. Các phương thức truyền thông phong phú, đa dạng. Bên cạnh đó, nét mới trong việc triển khai Nghị quyết là tính đồng bộ trong toàn hệ thống, đẩy mạnh truyền thông nội bộ, liên kết chặt chẽ với các cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí.

Trong thời gian tới, PVI sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức các buổi tuyên truyền, gặp gỡ, tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác TT&VHDN tại PVI. Đồng thời, tiếp tục tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân nhằm khuyến khích, nhân rộng những cách làm hay trong triển khai và tổ chức thực hiện công tác TT&VHDN tại PVI và các đơn vị thành viên.

PVI: Định chế tài chính bảo hiểm hàng đầu Việt NamPVI: Định chế tài chính bảo hiểm hàng đầu Việt Nam
Bảo hiểm PVI: Vững vàng vị trí số 1Bảo hiểm PVI: Vững vàng vị trí số 1
Lễ công bố và trao quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần PVILễ công bố và trao quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần PVI
Đảng ủy PVI tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa”Đảng ủy PVI tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa”
PVI tổ chức thành công Hội nghị Người Lao động năm 2021PVI tổ chức thành công Hội nghị Người Lao động năm 2021

H.A

DMCA.com Protection Status