Đảng bộ PVOIL giữ vững danh hiệu “Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh”

14:00 | 01/02/2020

1,008 lượt xem
|
(PetroTimes) - Bằng những hành động cụ thể, thiết thực, Đảng bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần xây dựng và giữ vững danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”.    
dang bo pvoil giu vung danh hieu to chuc dang trong sach vung manhPVOIL - Nhà bán lẻ xăng dầu năng động
dang bo pvoil giu vung danh hieu to chuc dang trong sach vung manhPVOIL khen thưởng nhân viên dũng cảm bắt cướp trong cây xăng
dang bo pvoil giu vung danh hieu to chuc dang trong sach vung manhHơn 1.300 sinh viên “Cùng PVOIL về quê đón Tết”

Đảng uỷ PVOIL đã thực hiện tốt việc đấu tranh, khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, nghiêm túc quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên, người lao động, từ đó giúp cho cán bộ đảng viên, người lao động nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.

Đảng uỷ PVOIL cũng chỉ đạo cấp uỷ và các đoàn thể trực thuộc chủ động nắm bắt và báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận quần chúng lao động trong Tổng công ty; đồng thời chủ động cung cấp các thông tin chính thống, khách quan, trung thực trước những vấn đề lớn làm cơ sở để cấp uỷ, đơn vị, đoàn thể định hướng dư luận, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động.

dang bo pvoil giu vung danh hieu to chuc dang trong sach vung manh
Trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ PVOIL

Năm 2019, PVOIL tiếp tục triển khai công tác quyết toán sau cổ phần hoá, công tác tái cấu trúc doanh nghiệp với nhiều sự thay đổi trong doanh nghiệp,… tuy nhiên, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng uỷ PVOIL cũng như lãnh đạo của Đảng uỷ Tập đoàn.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng uỷ PVOIL đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ đảng viên.

Hiện nay, Đảng bộ PVOIL có 37 chi, đảng bộ trực thuộc với tổng số 1.563 đảng viên, trong đó có 23 đảng bộ cơ sở, 8 chi bộ cơ sở và 6 chi bộ trực thuộc. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm đáng kể cả về số lượng và chất lượng. Trong năm 2019 đã kết nạp 54 đảng viên mới, chuyển sinh hoạt Đảng chính thức cho 106 đảng viên, cử 52 quần chúng học qua lớp đối tượng đảng và 61 đồng chí học lớp đảng viên mới.

Nhìn chung, đại đa số đảng viên có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định lập trường cách mạng của Đảng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết xây dựng nội bộ, được quần chúng tín nhiệm.

Đảng bộ PVOIL kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, thực sự tiên phong, gương mẫu luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Trong những năm qua, lãnh đạo PVOIL thường xuyên quan tâm chỉ đạo chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, thường xuyên tổ chức học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên, qua đó góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn sự suy toán, tự chuyển hoá, tự diễn biến trong nội bộ.

dang bo pvoil giu vung danh hieu to chuc dang trong sach vung manh
PVOIL tổng kết công tác Đảng năm 2019

Xác định việc kiện toàn tổ chức đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác phê bình và tự phê bình có vai trò quan trọng trong việc xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, Đảng uỷ PVOIL đã lãnh đạo, xây dựng và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc cho phù hợp với tình hình mới; duy trì và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, các vấn đề đều được đưa ra tập thể bàn bạc, thống nhất cao và đưa vào Nghị quyết. Khi đã thành Nghị quyết thì các đồng chí trong cấp uỷ các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở gương mẫu đi đầu để các đảng viên và quần chúng noi theo, điều đó làm tăng thêm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ PVOIL.

Công tác thi đua khen thưởng trong Đảng bộ PVOIL được duy trì nề nếp, chặt chẽ, đảm bảo công khai dân chủ, kịp thời, đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn và thủ tục, phản ánh đúng thật chất, coi trọng chất lượng, khắc phục dần bệnh thành tích, gắn vai trò trách nhiệm của cấp uỷ, người đứng đầu, sự gương mẫu của đảng viên trong đánh giá, phân loại và bình xét khen thưởng…

Những hành động cụ thể, thiết thực đó đã giúp Đảng bộ PVOIL nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảm bảo được sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn Đảng bộ, chỉ đạo, lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

M.P

DMCA.com Protection Status