Hội CCB PVTrans: “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”

10:21 | 17/06/2022

8,687 lượt xem
|
(PetroTimes) - Trong nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) và sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, sự ủng hộ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans), Hội CCB PVTrans đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, góp phần xây dựng PVTrans phát triển bền vững.

Hội CCB PVTrans được thành lập ngày 8/4/2010 theo Quyết định số 44/DKVN-CCB của Hội CCB Tập đoàn. Trải qua hơn 12 năm hoạt động, xây dựng và phát triển, đến nay Hội CCB PVTrans có 4 chi hội với 65 hội viên CCB, trong đó phần lớn hội viên CCB là sỹ quan, chỉ huy trong quân đội, hiện đang là những cán bộ chủ chốt của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, là những người có tín nhiệm, nhiệt tình, tận tụy với công việc.

Với tinh thần “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, phát huy bản chất, truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội CCB PVTrans luôn đổi mới phương thức tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của PVTrans, đã động viên được nguồn lực sẵn có trong mỗi hội viên và tổ chức, khắc phục khó khăn, gương mẫu trong lao động sản xuất, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các hoạt động từ thiện xã hội, tích cực nghiên cứu học tập, không ngừng nâng cao trình độ nhận thức và năng lực công tác, luôn tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ chức trách được giao, uy tín của Hội ngày càng được củng cố và phát huy, tạo được niềm tin đối với tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức quần chúng trong PVTrans.

Hội viên CCB PVTrans luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lao động có trách nhiệm, sáng tạo và là lực lượng nòng cốt của Tổng công ty trong các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất kinh doanh (SXKD); Hội đã ban hành chương trình công tác và lãnh đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động CCB gắn với hoạt động SXKD của PVTrans. Hội đề xuất, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác xây dựng tổ chức Hội, các hoạt động CCB và tổ chức triển khai thực hiện việc phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tham gia các phong trào, các cuộc vận động của cơ quan đơn vị, bảo vệ an ninh an toàn dầu khí.

Hội CCB PVTrans: “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”

Các cấp Hội thường xuyên nắm vững tình hình chính trị tư tưởng, quan tâm giáo dục, chủ động dự báo, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên trước những diễn biến phức tạp, những vấn đề bức xúc của tình hình kinh tế, chính trị - xã hội, thế giới và trong nước, tạo sự đồng thuận và nhất trí trong CCB; kiên quyết đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” và các quan điểm, hành động chống phá của các thế lực thù địch.

Hội viên CCB PVTrans luôn tích cực tham gia trực tiếp, có trách nhiệm về công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tại Tổng công ty và các đơn vị.

Công tác kiểm tra, giám sát đã được Hội CCB PVTrans thực hiện nghiêm túc, hoạt động có nề nếp và hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Hội, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Hội đã quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB PVTrans đã lãnh đạo, chỉ đạo, vận động hội viên hưởng ứng phong trào thi đua lao động sản xuất, nhiệt tình công tác, góp phần cùng tập thể cán bộ công nhân viên PVTrans xuất sắc hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước,…) được Tập đoàn và Đại hội đồng cổ đông, HĐQT PVTrans giao.

Hội CCB PVTrans đã làm tốt và vận động hội viên CCB gương mẫu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong SXKD. Hội viên CCB PVTrans nhất là các hội viên là sỹ quan/thuyền viên đã có nhiều sáng kiến, sáng chế được áp dụng trên các tàu vận tải biển như: Công trình “Hoán cải hệ thống chỉ báo khí cháy/độc trong cabin của tàu PVT Mercury để sử dụng được các đầu dò có sẵn tại Việt Nam thay hế các đầu dò chính hãng”, tiết kiệm 280 triệu đồng/tàu/năm; công trình “Chuyển đổi thành công CPU điều khiển nồi hơi tàu PVT Hera từ hệ thống máy CPU chính hãng Albbor sang các máy tính decktop có sẵn tại Việt Nam”, tiết kiệm 432 triệu đồng và không tốn chi phí kỹ thuật viên nước ngoài sang lắp đặt; công trình “Chế tạo và hoàn thiện thiết bị nâng hạ di động để vận chuyển những vật dụng, dụng cụ và thiết bị ra khỏi hầm kín trên boong (như hầm hàng, các két...) trong tàu vận tải biển trong trường hợp không thể sử dụng được cần cẩu của tàu”, tiết kiệm so với việc mua từ nhà sản xuất hàng trăm triệu đồng.

Những thành tích của tập thể cán bộ, hội viên CCB PVTrans đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần cùng cán bộ công nhân viên PVTrans xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững, nâng cao vị thế và thương hiệu của PVTrans trong nước, khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó, Hội CCB PVTrans thường xuyên tuyên truyền giáo dục lấy CCB là lực lượng nòng cốt để động viên kịp thời các sỹ quan, thuyền viên yên tâm công tác bám tàu, bám biển, nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng vũ trang bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển.

Với khẩu hiệu “Phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, nghĩa tình, hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao, xây dựng Hội CCB PVTrans trong sạch, vững mạnh”, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ có nhiều sự kiện trọng đại, mở ra nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thách thức đặt ra cho Hội CCB PVTrans. Hội sẽ tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, động viên CCB gương mẫu tích cực thi đua lao động sáng tạo, gương mẫu đi đầu trong nhiệm vụ SXKD kết hợp với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển, thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Tập đoàn giao phó, từng bước đưa PVTrans tiến xa hơn nữa.

N.H

[E-Magazine] PVTrans: 20 năm nỗ lực bền bỉ, vượt sóng vươn xa [E-Magazine] PVTrans: 20 năm nỗ lực bền bỉ, vượt sóng vươn xa
PVTrans: Thị trường vận tải duy trì ổn định và kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng PVTrans: Thị trường vận tải duy trì ổn định và kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng
Dấu ấn văn hoá PVTrans Dấu ấn văn hoá PVTrans
PVTrans - 20 năm hành trình PVTrans - 20 năm hành trình "Vượt sóng - Vươn xa"
PVTrans sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến PVTrans sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến
KBank cam kết hợp tác tài trợ tín dụng cho các dự án đầu tư tàu của PVTrans KBank cam kết hợp tác tài trợ tín dụng cho các dự án đầu tư tàu của PVTrans

DMCA.com Protection Status