Hội Dầu khí Việt Nam kết nạp thêm hai Hội viên tổ chức mới

10:32 | 02/12/2022

|
(PetroTimes) - Từ ngày 01/12/2022, Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam CTCP - Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Giếng khoan dầu khí PVD chính thức trở thành Hội viên tổ chức của Hội Dầu khí Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ Hội Dầu khí Việt Nam được Bộ Nội vụ phê duyệt tại quyết định số 837/QĐ-BNV ngày 25/10/2022, xét đơn xin tham gia Hội Dầu khí Việt Nam của Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam CTCP - Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Giếng khoan dầu khí PVD (PVD Well Services); Ban Thường vụ Hội Dầu khí Việt Nam đã ra văn bản quyết định công nhận Công ty KVT và Công ty PVD Well Services là Hội viên tổ chức của Hội Dầu khí Việt Nam, kể từ ngày 01/12/2022.

Là Hội viên tổ chức của Hội Dầu khí Việt Nam, KVT và PVD Well Services có trách nhiệm thực hiện mọi quyền hạn và nghĩa vụ quy định trong Điều lệ Hội Dầu khí Việt Nam và sinh hoạt tại Chi Hội Dầu khí Vũng Tàu.

Hội Dầu khí Việt Nam kết nạp thêm hai Hội viên tổ chức mới
Người lao động Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu.

Việc tăng cường kết nạp hội viên mới, bao gồm cả Hội viên tổ chức và Hội viên cá nhân, là một trong các bước hiện thực hóa định hướng phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Dầu khí Việt Nam trong nhiệm kỳ mới (2022-2027).

Theo đó, Hội Dầu khí Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa có phát huy các bài học kinh nghiệm quý giá trong giai đoạn trước; đồng thời trong bối cảnh mới, tình hình mới, việc nâng cao chất lượng tư vấn, thuyết minh, thuyết trình đòi hỏi cao hơn, hội viên của Hội sẽ phải luôn luôn cố gắng để đáp ứng yêu cầu mới. Vì vậy, với phương châm “Kết nối - Trí tuệ - Phát triển”, việc “Kết nối” - phát triển số lượng cũng như chất lượng hội viên là một yêu cầu thực tiễn và cấp thiết, nhằm tăng cường nguồn nhân lực là các chuyên gia, nhà quản lý bao trùm tất cả các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và các đơn vị thành viên.

Lãnh đạo Hội Dầu khí Việt Nam kỳ vọng, với sự đổi mới theo hướng tăng cường hoạt động, huy động được tối đa tiềm năng, kinh nghiệm của các chi hội, hội viên, cùng sự liên kết chặt chẽ hoạt động của Hội với hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học của các đơn vị, sẽ góp phần tăng cường công tác phản biện kịp thời, thiết thực, hiệu quả, đưa Hội Dầu khí Việt Nam trở thành tổ chức có tiếng nói xứng tầm trên diễn đàn VUSTA cùng các diễn đàn uy tín khác, tư vấn hiệu quả cho Petrovietnam và các đơn vị trong ngành Dầu khí trong giai đoạn phát triển mới./.

Công văn số 243 hướng dẫn hồ sơ xin tham gia Hội Dầu khí Việt Nam, tham khảo tại đây.
Mẫu đơn xin tham gia Hội dành cho cá nhân, tải xuống tại đây.
Mẫu đơn xin tham gia Hội dành cho tổ chức, tải xuống tại đây.
Mẫu đơn xin thôi Hội viên cá nhân, tải xuống tại đây.
Hội Dầu khí Việt Nam tăng cường phát triển hội viênHội Dầu khí Việt Nam tăng cường phát triển hội viên
Hội nghị giao ban các Ban thuộc Hội Dầu khí Việt NamHội nghị giao ban các Ban thuộc Hội Dầu khí Việt Nam
Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam họp giao ban với các chi hội Dầu khí trực thuộcThường trực Hội Dầu khí Việt Nam họp giao ban với các chi hội Dầu khí trực thuộc
Hướng dẫn hồ sơ xin tham gia Hội Dầu khí Việt NamHướng dẫn hồ sơ xin tham gia Hội Dầu khí Việt Nam
Kết luận của Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam tại cuộc họp giao ban quý IV/2022Kết luận của Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam tại cuộc họp giao ban quý IV/2022

P.V

DMCA.com Protection Status