Hướng dẫn hồ sơ xin tham gia Hội Dầu khí Việt Nam

14:20 | 30/11/2022

4,992 lượt xem
|
Theo Điều lệ Hội Dầu khí Việt Nam mới được phê duyệt, Văn phòng Hội Dầu khí Việt Nam đã cập nhật mới các mẫu đơn xin tham gia Hội, bao gồm Hội viên cá nhân và Hội viên tổ chức.

Trước đó, ngày 9/11/2022, Văn phòng Hội Dầu khí Việt Nam đã có công văn số 243 hướng dẫn hồ sơ xin tham gia Hội, trong đó có các mẫu đơn xin gia nhập cho đơn vị và cá nhân.

Nay theo Điều lệ Hội mới được Bộ nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 837/QĐ-BNV, đối với các công ty/đơn vị, trước đây gọi là HỘI VIÊN TẬP THỂ, được đổi thành HỘI VIÊN TỔ CHỨC, Văn phòng Hội đã cập nhật và ban hành các mẫu đơn mới, có chỉnh sửa theo Điều lệ mới để các Chi hội thống nhất áp dụng.

Công văn số 243 hướng dẫn hồ sơ xin tham gia Hội, tham khảo tại đây.
Mẫu đơn xin tham gia Hội dành cho cá nhân, tải xuống tại đây.
Mẫu đơn xin tham gia Hội dành cho tổ chức, tải xuống tại đây.
Mẫu đơn xin thôi Hội viên cá nhân, tải xuống tại đây.

Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Dầu khí Việt NamBộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Dầu khí Việt Nam
Hội Dầu khí Việt Nam tăng cường phát triển hội viênHội Dầu khí Việt Nam tăng cường phát triển hội viên
Hội nghị giao ban các Ban thuộc Hội Dầu khí Việt NamHội nghị giao ban các Ban thuộc Hội Dầu khí Việt Nam
Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam họp giao ban với các chi hội Dầu khí trực thuộcThường trực Hội Dầu khí Việt Nam họp giao ban với các chi hội Dầu khí trực thuộc

DMCA.com Protection Status