PVI: Tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam

15:49 | 06/12/2022

3,276 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Vừa qua, tại Trụ sở tòa nhà PVI, Công ty cổ phần PVI đã tổ chức thành công phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 4 năm 2022 với sự tham dự của Hội đồng Quản trị PVI, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Đại diện các Đơn vị thành viên và Trung tâm trực thuộc cùng các Ban chức năng có liên quan.

HĐQT đã đánh giá cao kết quả của PVI đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022. Với tổng doanh thu hợp nhất PVI đạt 10.622 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất PVI đạt 847 tỷ đồng, hoàn thành 93% kế hoạch năm 2022. Tổng doanh thu Công ty mẹ đạt 793 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 535 tỷ đồng, hoàn thành 77% kế hoạch năm 2022.

Trong lĩnh vực Bảo hiểm phi nhân thọ: PVI tiếp tục duy trì vị trí nhà bảo hiểm dẫn đầu về hiệu quả nghiệp vụ và giữ vững vị trí số 1 thị trường về bảo hiểm công nghiệp. Với các biện pháp quyết liệt để tăng cường kiểm soát rủi ro, chi phí và cắt giảm các sản phẩm, nghiệp vụ kém hiệu quả, lãi nghiệp vụ 9 tháng năm 2022 đạt 79% kế hoạch.

Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp
PVI: Tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam

Đối với lĩnh vực Tái bảo hiểm, hoạt động tái bảo hiểm được phát triển đúng định hướng, thực hiện thu xếp hiệu quả các chương trình Tái bảo hiểm cho thị trường trong nước và mở rộng ra thị trường khu vực, trở thành nhà nhận Tái bảo hiểm đứng đầu tại Lào. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2022 Tổng doanh thu đạt 2.271 tỷ đồng hoàn thành 106% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 121 tỷ đồng, hoàn thành 71% kế hoạch năm 2022. Tỷ lệ nhận tái bảo hiểm từ nguồn trong nước tăng trưởng khả quan và ngày càng đóng góp nhiều hơn vào quy mô và hiệu quả của hoạt động nhận tái bảo hiểm nói chung.

Hoạt động đầu tư của PVI vẫn hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh chung và gia tăng giá trị cho thương hiệu PVI trên thị trường với Tổng doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 669 tỷ đồng, hoàn thành 85% kế hoạch năm 2022. Tính đến thời điểm hiện tại, thương hiệu PVI tiếp tục được khẳng định và được các tổ chức trong và ngoài nước đánh giá cao. Tháng 10/2022, PVI tiếp tục được vinh danh giải thưởng Top 25 doanh nghiệp tài chính dẫn đầu do tạp chí Forbes bình chọn, điều đó khẳng định được uy tín và thương hiệu của PVI trên thị trường.

HĐQT thảo luận về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023, giao nhiệm vụ cho các đơn vị tiếp tục hoàn thiện KHKD 2023 đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm chi phí, kinh doanh hiệu quả. HĐQT cũng đã trao đổi về kế hoạch sử dụng bộ nhận diện thương hiệu mới của PVI từ năm 2023 phù hợp với định hướng phát triển của PVI.

Về công tác quản trị, PVI sẽ thực hiện, nâng cao công tác quản lý, giám sát tuân thủ, quản trị minh bạch, tăng cường công tác quản trị rủi ro hệ thống. Đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm/ tái bảo hiểm, đầu tư quản lý quỹ trên nguyên tắc kinh doanh hiệu quả, bảo toàn vốn và tăng trưởng bền vững, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam về hiệu quả nghiệp vụ.

PVI vinh dự nhận giải thưởng Top 25 Thương hiệu tài chính dẫn đầu năm 2021 do Forbes bình chọnPVI vinh dự nhận giải thưởng Top 25 Thương hiệu tài chính dẫn đầu năm 2021 do Forbes bình chọn
PVI hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022PVI hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022
PVI tổ chức Họp tổng kết chủ đề PVI tổ chức Họp tổng kết chủ đề "Rủi ro tuân thủ và Kiểm toán nội bộ"
Công ty cổ phần PVI và Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam ký Hợp đồng hợp tácCông ty cổ phần PVI và Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam ký Hợp đồng hợp tác

PV

DMCA.com Protection Status