PVI hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022

07:54 | 31/10/2022

5,542 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Kết thúc Quý III/2022, toàn hệ thống Công ty Cổ phần PVI (PVI) đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao.

Tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng của PVI đạt 10.623 tỷ đồng, tăng mạnh 27% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của thị trường (18%), hoàn thành 91% kế hoạch năm 2022, trong đó chủ yếu là doanh thu từ ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động kinh doanh bảo hiểm và hoạt động đầu tư.

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI là đơn vị dẫn đầu thị trường cả về quy mô và hiệu quả. Bằng các biện pháp thúc đẩy kinh doanh, đa dạng sản phẩm và phương thức bán hàng cũng như ứng dụng công nghệ trong phát triển kinh doanh, nhờ vậy doanh thu bảo hiểm có sự tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước.

PVI hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022
PVI hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng đạt 703 tỷ đồng, bằng 134% kế hoạch 9 tháng và hoàn thành 91% kế hoạch năm. Lợi nhuận trong kỳ báo cáo giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do chi phí bồi thường trên thị trường bảo hiểm thế giới cũng như trong khu vực tăng do phát sinh nhiều tổn thất lớn trong kỳ do ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tai kéo dài ở Châu Âu và Mỹ cùng với đó là những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 thường có độ trễ do hạn chế của việc giãn cách xã hội và sự vận động mạnh mẽ trở lại của các hoạt động kinh tế, xã hội trong trạng thái bình thường mới cũng là nguyên nhân tổn thất gia tăng.

Chi phí quản lý tăng so với cùng kỳ năm trước ngoài tác động trực tiếp từ việc mở rộng và tăng trưởng quy mô kinh doanh còn do tác động của các chính sách mới được áp dụng năm 2022 về lương thưởng cạnh tranh hơn so với mặt bằng thị trường nhằm thu hút và gắn bó nguồn nhân lực chất lượng cao với PVI cũng như chương trình phúc lợi được giới thiệu và áp dụng lần đầu tiên từ cuối năm 2021.

Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, tình hình lãi suất thị trường 9 tháng đầu năm thấp và tỷ giá biến động mạnh làm tăng chi phí tài chính, dẫn đến lợi nhuận hoạt động tài chính giảm nhẹ so với 9 tháng đầu năm 2021. Trong quản lý tài chính, PVI luôn duy trì trạng thái cân đối công nợ và tài sản ngoại tệ cũng như cơ cấu danh mục tài sản hợp lý để kiểm soát rủi ro tỷ giá và lãi suất, kết quả hoạt động đầu tư đã có sự cải thiện đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường. Trước diễn biến khó lường của thị trường trái phiếu và thị trường chứng khoán, PVI áp dụng cơ chế điều hành vốn và đầu tư linh hoạt để tối ưu hóa nguồn lực tài chính toàn hệ thống bằng cách chủ động chuyển dịch cơ cấu danh mục đầu tư từ các sản phẩm truyền thống sang các sản phẩm mới có thu nhập ổn định kết hợp với các biện pháp quản trị rủi ro thích hợp, nhằm gia tăng hiệu quả đầu tư và đảm bảo nhu cầu thanh khoản theo các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế. Việc thay đổi cơ cấu danh mục đầu tư là nguyên nhân chính dẫn đến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh giảm so với cùng kỳ năm trước, hơn nữa, dòng tiền chi trả cổ tức hơn 700 tỷ đồng liên tục trong nhiều năm qua của PVI cho thấy tiềm lực tài chính vượt trội của PVI so với các doanh nghiệp cùng ngành khác. Với các nỗ lực quản lý tài chính nêu trên, doanh thu hoạt động tài chính hợp nhất 9 tháng đã vượt 26% so với kế hoạch và tăng tưởng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong công tác quản trị, việc áp dụng các thông lệ quản trị tiên tiến nhất trên thị trường luôn được HĐQT chú trọng. HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ PVI và thực hiện đúng theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, đẩy mạnh các hoạt động để nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị, giám sát trong toàn PVI như kiện toàn nhân sự cấp cao, tái cấu trúc, hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp; chỉ đạo rà soát và sửa đổi các Quy chế nội bộ như Quy chế quản lý Chi phí, Quy chế Quản lý nhân sự, Quy chế Quản lý tài chính, Quy chế ứng xử,...

Là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, PVI luôn tiên phong trong việc áp dụng những thông lệ và chuẩn mực quốc tế về báo cáo tài chính và quản trị doanh nghiệp. PVI đã thực hiện lập báo cáo tài chính theo chuẩn Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) từ nhiều năm nay và đang triển khai dự án lập Báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS 17 về hợp đồng bảo hiểm. Dự án cũng nhận được hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ cổ đông lớn Talanx/HDI cũng như hãng kiểm toán và tư vấn KPMG (Đức).

Song song với dự án này, PVI cũng đang đồng thời triển khai Dự án xây dựng hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM) theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế tốt nhất với sự đồng hành của các chuyên gia tư vấn từ PwC và Deloitte.

Để triển khai hai Dự án này, PVI đã huy động nguồn lực là các nhân sự có nhiều kinh nghiệm trong triển khai các dự án về kế toán và quản trị rủi ro trong toàn hệ thống, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022.

Bên cạnh các kết quả tích cực của hoạt động kinh doanh, công tác phát triển thương hiệu và quản trị hệ thống tiếp tục được chú trọng và đánh giá cao, khẳng định thương hiệu và uy tín của PVI trên thị trường trong nước và quốc tế. Nhiều năm liền PVI được Forbes Việt Nam bình chọn là một trong 50 thương hiệu Công ty có giá trị nhất Việt Nam. 6 năm liên tiếp Tổng công ty Bảo hiểm PVI lọt Top 10 Doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ uy tín Việt Nam (2016-2021).

Đặc biệt trong tháng 10/2022, PVI vinh dự được Forbes Việt Nam bình chọn là một trong “Top 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu” tại Việt Nam. Uy tín của PVI một lần nữa được khẳng định trên thị trường, đảm bảo nguyên tắc phát triển Hiệu quả - Bền vững trên toàn hệ thống.

PVI vinh dự nhận giải thưởng Top 25 Thương hiệu tài chính dẫn đầu năm 2021 do Forbes bình chọnPVI vinh dự nhận giải thưởng Top 25 Thương hiệu tài chính dẫn đầu năm 2021 do Forbes bình chọn
Công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp được triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống PVICông tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp được triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống PVI
PVI: Định chế tài chính bảo hiểm hàng đầu Việt NamPVI: Định chế tài chính bảo hiểm hàng đầu Việt Nam

PV

DMCA.com Protection Status