Sự cần thiết ban hành Luật Dầu khí sửa đổi

09:00 | 28/09/2021

4,634 lượt xem
|
(PetroTimes) - Vừa qua, Bộ Công Thương đã có Dự thảo Tờ trình báo cáo Chính phủ Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

Luật Dầu khí được ban hành ngày 06 tháng 7 năm 1993, được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2000 (Luật số 19/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000) và năm 2008 (Luật số 10/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008).

Luật Dầu khí và các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí trong những năm qua đã tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành dầu khí trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.

Theo đánh giá, Luật Dầu khí hiện hành và các VBQPPL dưới Luật mặc dù về cơ bản đảm bảo quyền và trách nhiệm của nước chủ nhà và nhà đầu tư, tiệm cận với thông lệ dầu khí quốc tế, tuy nhiên thời gian qua đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập cần được nghiên cứu hoàn thiện. Hơn nữa, bối cảnh quốc tế và trong nước đã có nhiều thay đổi, tác động lớn đến sự phát triển của ngành dầu khí; tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, căng thẳng và mất ổn định hơn, đưa đến nhiều khó khăn, thách thức mới đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí trên Biển Đông của Việt Nam.

Việc xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi) nhằm hoàn thiện khung pháp lý về dầu khí, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống luật pháp trong các hoạt động dầu khí, phù hợp với các cam kết quốc tế và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế.

Đồng thời, việc xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi) trên quan điểm thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước đối với các hoạt động dầu khí. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về các hoạt động dầu khí; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; tạo sự minh bạch rõ ràng, trong các quy trình, thủ tục triển khai các hoạt động dầu khí.

Luật Dầu khí (sửa đổi) phải kế thừa và phát triển các quy định của pháp luật dầu khí hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong hoạt động dầu khí. Bảo đảm tính ổn định, nguyên tắc không hồi tố trong Luật Dầu khí để tránh các vướng mắc có thể xảy ra trong quá trình thực hiện các hợp đồng dầu khí đã ký kết. Cơ bản không làm phát sinh thêm các thủ tục hành chính mới.

Bộ Công Thương trân trọng lấy ý kiến rộng rãi của người dân và doanh nghiệp đối với Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Vụ Dầu khí và Than - Bộ Công Thương, địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hạn lấy ý kiến của Dự thảo Luật Dầu khí sửa đổi trước ngày 22/11/2021.

Email nhận ý kiến góp ý: tungtt@moit.gov.vn và soannv@moit.gov.vn

Toàn văn Tờ trìnhDự án Luật Dầu khí (sửa đổi)

Bộ Công Thương lấy ý kiến góp ý rộng rãi dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)Bộ Công Thương lấy ý kiến góp ý rộng rãi dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)
Kỳ vọng Luật Dầu khí sửa đổi sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khíKỳ vọng Luật Dầu khí sửa đổi sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí
Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, cùng Petrovietnam tập trung, quyết liệt xử lý những vướng mắcTiếp tục đồng hành, hỗ trợ, cùng Petrovietnam tập trung, quyết liệt xử lý những vướng mắc
Sửa đổi Luật Dầu khí, tạo hành lang pháp lý cho chiến lược phát triển PetrovietnamSửa đổi Luật Dầu khí, tạo hành lang pháp lý cho chiến lược phát triển Petrovietnam
Bộ Công Thương đề xuất sửa Luật Dầu khíBộ Công Thương đề xuất sửa Luật Dầu khí

DMCA.com Protection Status