Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc với Vietsovpetro về kế hoạch năm 2022

22:15 | 19/02/2022

12,742 lượt xem
|
(PetroTimes) - Trong khuôn khổ chương trình làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) với các đơn vị thành viên, trực thuộc về triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, ngày 18/2, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng dẫn đầu đoàn công tác Tập đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn: Lê Ngọc Sơn, Phạm Tiến Dũng; lãnh đạo các Ban/ Văn phòng Tập đoàn. Về phía Vietsovpetro có Chánh Kỹ sư Trần Văn Vĩnh, Chánh Kinh tế Trần Công Tín cùng các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc, cùng đồng chí lãnh đạo chủ chốt các Phòng/Ban Bộ máy điều hành, các đơn vị của Vietsovpetro.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban lãnh đạo Vietsovpetro đã báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) tháng 1/2022, kế hoạch năm 2022 cùng những khó khăn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc với Vietsovpetro về kế hoạch năm 2022
Toàn cảnh buổi làm việc

Cụ thể, trong tháng 01/2022, Vietsovpetro tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo giữ vững nhịp độ sản xuất và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD đề ra trong tháng: Khai thác dầu đạt 103,6 % kế hoạch; khối lượng khí cung cấp vào bờ đạt 113,6% kế hoạch.

Căn cứ Nghị quyết kỳ họp Hội đồng 54, Vietsovpetro đang xem xét trình Chính phủ và các cấp Bộ/Ngành có liên quan để cho phép Vietsovpetro được tham gia hoạt động vào lĩnh vực điện gió ngoài khơi. Vietsovpetro đã và đang chủ động thiết lập một chuỗi cung ứng nội địa cung cấp dịch vụ cho ngành công nghiệp điện gió, bao gồm các đơn vị trong ngành Dầu khí, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo công ăn việc làm mới cho người lao động, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.

Dự kiến trong năm 2022, Vietsovpetro sẽ tiếp tục kết hợp với các đơn vị trong ngành Dầu khí và một số công ty bên ngoài có năng lực xây dựng chuỗi cung ứng, sẵn sàng hợp tác cùng dự thầu các gói thầu trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc với Vietsovpetro về kế hoạch năm 2022
Chánh Kỹ sư Vietsovpetro Trần Văn Vĩnh báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Vietsovpetro cũng báo cáo về tình hình thực hiện các giải pháp địa chất – kỹ thuật, xây dựng cơ bản, nhằm đảm bảo gia tăng sản lượng, các giải pháp tối ưu hóa chi phí; các giải pháp để đưa vào khai thác đúng tiến độ các công trình trọng điểm.

Về kế hoạch năm 2022, ngay từ đầu năm, Vietsovpetro đã triển khai xây dựng chương trình hành động, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện đồng bộ các giải pháp, bám sát chương trình công tác, chỉ tiêu kế hoạch SXKD do Hội đồng 54 đề ra.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc với Vietsovpetro về kế hoạch năm 2022
Chánh Kinh tế Vietsovpetro Trần Công Tín báo cáo tình hình hoạt động của Liên doanh trong tháng đầu năm và kế hoạch cả năm 2022.

Cụ thể: triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành sản lượng khai thác từ các Lô 09-1 và 09-3/12 (phần của Vietsovpetro). Tại Lô 09-1 phấn đấu gia tăng trữ lượng đạt 16.141/2.800 nghìn tấn dầu (địa chất/thu hồi). Tại Lô 16-1/15 triển khai khoan giếng thẩm lượng SV-2X. Tại Lô 09-3/12 và Lô 09-2/09 tiếp tục các nghiên cứu địa chất - địa vật lý để xem xét khả năng triển khai khoan các giếng tận thăm dò/thăm dò mở rộng. Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu địa chất – địa vật lý, đánh giá cơ hội đầu tư vào các lô dầu khí mới.

Trong năm 2022, Vietsovpetro tập trung nguồn lực để hoàn thành đúng kế hoạch xây dựng cơ bản và khảo sát sửa chữa cho các công trình biển và bờ; đưa các công trình RC-RB1 và RC-10 vào sử dụng trong Quý IV năm 2022; tiếp tục triển khai thiết kế và mua sắm, chế tạo một phần trên bờ dự án RC-8 và triển khai thiết kế và các thủ tục mua sắm cho dự án BK-22 khi 2 Phía cho phép.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc với Vietsovpetro về kế hoạch năm 2022
Các đồng chí trong Ban lãnh đạo Vietsovpetro đưa ra các ý kiến, đề xuất tại cuộc họp.

Mục tiêu tiếp đến là thực hiện tốt Chương trình nâng cao hiệu quả và tối ưu hóa chi phí năm 2022, bằng các biện pháp kiểm soát công tác mua sắm, sử dụng vật tư thiết bị, cải tiến và tối ưu hóa công tác quản lý logistics, nâng cao hiệu quả công tác cung ứng vật tư thiết bị cho các công trình biển; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về tiết kiệm, chống lãng phí.

Ngoài ra, Vietsovpetro cũng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất; triển khai các ứng dụng quản trị hiện đại vào điều hành sản xuất; nghiên cứu, xây dựng kế hoạch chuyển đổi số của Vietsovpetro giai đoạn 2022 - 2025 và chiến lược chuyển đổi số đến năm 2030; tiếp tục triển khai các giải pháp về quản trị nguồn nhân lực, chú trọng công tác đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và các chương trình đào tạo chuyên sâu định hướng phát triển đội ngũ chuyên gia.

Ngoài ra, Liên doanh cũng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất; triển khai các ứng dụng quản trị hiện đại vào điều hành sản xuất; nghiên cứu, xây dựng kế hoạch chuyển đổi số của Vietsovpetro giai đoạn 2022 - 2025 và chiến lược chuyển đổi số đến năm 2030; tiếp tục triển khai các giải pháp về quản trị nguồn nhân lực, chú trọng công tác đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và các chương trình đào tạo chuyên sâu định hướng phát triển đội ngũ chuyên gia.

Bên cạnh đó, tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban lãnh đạo Vietsovpetro đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc đơn vị đang gặp phải, như về sự thu hẹp quỹ giếng đang khai thác, thiếu các giải pháp địa chất – kỹ thuật tiềm năng, rủi ro, chậm tiến độ đưa vào các công trình mới vào khai thác...

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc với Vietsovpetro về kế hoạch năm 2022
Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Phạm Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp.

Tại buổi làm việc, dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng, các đồng chí Phó Tổng giám đốc Lê Ngọc Sơn, Phạm Tiến Dũng và lãnh đạo Ban chuyên môn Tập đoàn đã cùng lãnh đạo Vietsovpetro thảo luận, đưa ra những ý kiến, các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà Vietsovpetro đã nêu, đồng thời đưa ra những phương hướng, kế hoạch hoạt động cho đơn vị trong thời gian tới.

Sau khi lắng nghe ý kiến trao đổi từ Vietsovpetro, cũng như lãnh đạo các Ban chuyên môn và các đồng chí Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cơ bản ủng hộ những đề xuất, kiến nghị của Vietsovpetro. Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc Petrovietnam cũng yêu cầu Vietsovpetro xem xét, củng cố lại chỉ tiêu sản lượng, chi phí kế hoạch của năm 2022; tiếp tục đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật công nghệ trong quản trị để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động; đưa ra các giải pháp nâng cao năng suất, duy trì sản lượng của các giếng đang khai thác.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc với Vietsovpetro về kế hoạch năm 2022
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo.

Về việc phát triển hoạt động trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng hoàn toàn nhất trí với định hướng của Vietsovpetro, đồng thời chỉ đạo các Ban của Tập đoàn khẩn trương phối hợp với Vietsovpetro làm việc với Chính phủ và các cấp Bộ/Ngành có liên quan để xem xét, cho phép Vietsovpetro được tham gia các hoạt động đầu tư vào lĩnh vực mới đầy tiềm năng này, phù hợp với chiến lược mới cho sự phát triển và chuyển đổi của Tập đoàn trong năng lượng tái tạo.

Tổng Giám đốc Tập đoàn cũng bày tỏ sự tin tưởng năng lực chế tạo mạnh mẽ của Vietsovpetro cũng như các đơn vị xây lắp lớn trong ngành Dầu khí sẽ là thế mạnh của Petrovietnam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Công đoàn Xí nghiệp Xây lắp Vietsovpetro phát động thi đua hoàn thành các hạng mục công trình giàn RC-10 và RC-RB1Công đoàn Xí nghiệp Xây lắp Vietsovpetro phát động thi đua hoàn thành các hạng mục công trình giàn RC-10 và RC-RB1
Vietsovpetro: Hướng đến xây dựng chuỗi cung ứng cho các công trình điện gió ngoài khơiVietsovpetro: Hướng đến xây dựng chuỗi cung ứng cho các công trình điện gió ngoài khơi
Vietsovpetro - 40 năm vững bước tiên phongVietsovpetro - 40 năm vững bước tiên phong
Xí nghiệp Cơ điện Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro thực hiện thành công dịch vụ sửa chữa tuyến cáp điện ngầm cho trang trai điện gió ngoài khơi Tân Thuận tại tỉnh Cà MauXí nghiệp Cơ điện Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro thực hiện thành công dịch vụ sửa chữa tuyến cáp điện ngầm cho trang trai điện gió ngoài khơi Tân Thuận tại tỉnh Cà Mau
Vietsovpetro hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021Vietsovpetro hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021

Trúc Lâm

DMCA.com Protection Status