CĐ DKVN phát động chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19"

12:20 | 18/01/2022

9,520 lượt xem
|
(PetroTimes) - Thực hiện chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (chương trình), vừa qua, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình.

“01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” là chương trình mang ý nghĩa tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động Dầu khí và các cấp công đoàn trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tập trung thể hiện tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ của đại hội công đoàn các cấp, Đại hội CĐ DKVN lần thứ XI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Gắn phong trào thi đua yêu nước với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

CĐ DKVN phát động chương trình
CĐ DKVN phát động thực hiện Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19"

Đối tượng tham gia là các cấp công đoàn cùng toàn thể đoàn viên, người lao động trong Tập đoàn. Các sáng kiến, cải tiến, giải pháp tập trung nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, sản xuất kinh doanh (SXKD), nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức của đại dịch Covid-19, góp phần cùng Tập đoàn và đơn vị thực hiện thắng lợi và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, nhiệm vụ.

CĐ DKVN cùng các cấp công đoàn tích cực động viên đoàn viên, người lao động đăng ký tham gia với mục tiêu 500 sáng kiến trong giai đoạn 1, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022 (từ nay đến hết tháng 5/2022). Giai đoạn 2 (từ tháng 6/2022 đến tháng 9/2023), chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII với mục tiêu 1.500 sáng kiến.

CĐ DKVN phát động chương trình
Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” là dịp để mỗi đoàn viên, người lao động Dầu khí không ngừng sáng tạo, có giải pháp đóng góp cho sự phát triển của đơn vị, tổ chức công đoàn, Tập đoàn và sự phát triển của đất nước

Đây là dịp để mỗi đoàn viên, người lao động Dầu khí không ngừng sáng tạo, có giải pháp đóng góp cho sự phát triển của đơn vị, tổ chức công đoàn, Tập đoàn và sự phát triển của đất nước. Qua đó, đoàn viên, người lao động được nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn - tay nghề, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động.

Các cấp công đoàn cần tuyên truyền thường xuyên, liên tục, bám sát diễn biến tổ chức, triển khai, tuyên truyền về kết quả thực hiện chương trình; về các sáng kiến xuất sắc, tiêu biểu tham gia chương trình trên các cơ quan báo chí trong và ngoài hệ thống công đoàn ở Trung ương và địa phương, các trang thông tin điện tử và mạng xã hội của các cấp công đoàn.

Các cấp công đoàn đăng ký số lượng sáng kiến theo 2 giai đoạn: từ tháng 1/2022 đến hết tháng 5/2022 và từ tháng 6/2022 đến tháng 9/2023 để CĐ DKVN căn cứ khen thưởng và đề xuất khen cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thời hạn đăng ký trước ngày 25/1/2022.

Trà My

CĐ DKVN triển khai chương trình CĐ DKVN triển khai chương trình "Tết Sum vầy – Xuân nghĩa tình Dầu khí – Bình an"
Sáng kiến của BSR được tuyên dương trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”Sáng kiến của BSR được tuyên dương trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”
CĐ DKVN - Lá cờ đầu trong phong trào công nhân lao động cả nướcCĐ DKVN - Lá cờ đầu trong phong trào công nhân lao động cả nước
CĐ DKVN tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW và thông tin, giải đáp về Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)CĐ DKVN tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW và thông tin, giải đáp về Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)
Một triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19Một triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19
CĐ DKVN vì sự phát triển của đội ngũ người lao động và PetrovietnamCĐ DKVN vì sự phát triển của đội ngũ người lao động và Petrovietnam

DMCA.com Protection Status