CĐ DKVN: Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

10:58 | 01/12/2023

8,874 lượt xem
|
(PetroTimes) - Với vai trò là công đoàn của một tập đoàn kinh tế quan trọng hàng đầu đất nước, trong những năm qua, các hoạt động của Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) luôn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao, trong đó có công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.
CĐ DKVN: Cần sự vào cuộc của các cấp công đoàn để xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
Người lao động dầu khí làm việc trên giàn khoan.

CĐ DKVN đã trải qua 32 năm hình thành và phát triển với tổng số người lao động hiện nay đạt hơn 57.000 người, tổng số đoàn viên công đoàn hiện nay gần 56.500 người sinh hoạt tại 153 công đoàn cơ sở. Người lao động dầu khí không chỉ lao động trải dài khắp các miền của Tổ quốc mà còn vươn xa ra các dự án dầu khí ở nước ngoài như Algeria, Malaysia; do vậy các công đoàn cơ sở của ngành Dầu khí cũng không chỉ ở trong nước mà còn được thành lập và hoạt động tại các dự án nước ngoài này.

Ở các cấp công đoàn nói chung và công đoàn cơ sở nói riêng, công tác cán bộ công đoàn luôn được quan tâm; công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng cán bộ công đoàn có hiệu quả; việc thành lập công đoàn cơ sở, sắp xếp cơ cấu tổ chức Công đoàn luôn kịp thời, phù hợp với mô hình tổ chức chuyên môn và tổ chức Đảng. Nhìn chung, các công đoàn cơ sở luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của đơn vị; CĐ DKVN và các công đoàn cấp trên cơ sở luôn chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở hoạt động. CĐ DKVN đã đẩy mạnh nhiều hoạt động hướng về cơ sở, tổ chức nhiều hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp.

CĐ DKVN: Cần sự vào cuộc của các cấp công đoàn để xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và lãnh đạo CĐ DKVN trao Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào Lao động sáng tạo giai đoạn 2017-2022.
CĐ DKVN: Cần sự vào cuộc của các cấp công đoàn để xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
CĐ DKVN tổ chức “Xuân nghĩa tình Dầu khí 2022” trên công trường dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Qua thực tiễn hoạt động trong ngành Dầu khí Việt Nam, nhiều công đoàn cơ sở có những hoạt động rất có chất lượng như đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động một cách hiệu quả bằng việc thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể tiến bộ với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với luật định; tham gia với người sử dụng lao động xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện quy chế dân chủ ở doanh nghiệp; phối hợp tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và tổ chức hội nghị người lao động hằng năm; tham gia phối hợp với người sử dụng lao động đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc; thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động; tuyên truyền, động viên người lao động tích cực tham gia công tác phát huy sáng kiến, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, đơn vị. Trong hoạt động công đoàn, công tác tuyên truyền vận động người lao động tham gia tổ chức Công đoàn rất hiệu quả với tỷ lệ 98,9% người lao động toàn ngành là đoàn viên công đoàn; công tác thu, chi tài chính đạt hiệu quả, bảo đảm đúng quy định của Tổng Liên đoàn. Công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và người lao động chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng, kết nạp.

Tuy nhiên, thực tế một số công đoàn cơ sở trong ngành Dầu khí còn hoạt động chưa hiệu quả, chủ yếu do khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh khiến điều kiện về việc làm, thu nhập cho người lao động rất hạn chế và hoạt động công đoàn cũng khó khăn. Ở những đơn vị này, số người lao động giảm dần do doanh nghiệp phải tinh giản lao động hoặc người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm ở nơi khác; có đơn vị còn xảy ra tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội người lao động; có đơn vị chậm đóng kinh phí, đoàn phí công đoàn… Tại một số công đoàn cơ sở, hoạt động của Ban Chấp hành còn chưa hiệu quả một phần do điều kiện hoạt động kiêm nhiệm, một phần còn hạn chế về năng lực, kinh nghiệm hoạt động công đoàn.

Từ những kết quả như trên, CĐ DKVN rút ra kinh nghiệm trong việc xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở là công đoàn luôn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ, tạo điều kiện trong hoạt động của chuyên môn đồng cấp. Mặt khác, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, lựa chọn cán bộ công đoàn chủ chốt chuyên nghiệp, có năng lực, tâm huyết, quy tụ được người lao động, am hiểu về kiến thức pháp luật, biết xử lý tốt các mối quan hệ trong đơn vị và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

CĐ DKVN: Cần sự vào cuộc của các cấp công đoàn để xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
CĐ DKVN tổ chức buổi gặp mặt và tôn vinh cán bộ công đoàn chủ chốt qua các thời kỳ khu vực phía Bắc.
CĐ DKVN: Cần sự vào cuộc của các cấp công đoàn để xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
Lãnh đạo CĐ DKVN tặng biểu trưng kỷ niệm cho cán bộ công đoàn cơ sở các thời kỳ tại buổi gặp mặt và tôn vinh cán bộ công đoàn qua các thời kỳ khu vực phía Nam.

Từ thực tiễn hoạt động, CĐ DKVN đã đưa ra 6 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong thời gian tới, cụ thể:

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp về việc cấp thiết phải nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở bởi công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở, là nền tảng của CĐ DKVN. CĐ DKVN muốn phát triển mạnh thì từng công đoàn cơ sở trong toàn ngành phải hoạt động thực sự có hiệu quả. Do vậy, mọi hoạt động của tổ chức Công đoàn là phải hướng về cơ sở, vì cơ sở và mọi thành công của CĐ DKVN là do từ cơ sở đóng góp, tạo nên.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên công đoàn. Tổ chức Công đoàn sinh ra là để phục vụ đoàn viên công đoàn. Do vậy, tổ chức Công đoàn muốn mạnh thì cần phát triển thành viên nhiều về số lượng và mạnh về chất lượng. Tại ngành Dầu khí Việt Nam, tỷ lệ đoàn viên trên tổng số người lao động là rất cao nhưng điều đó không có nghĩa công đoàn các cấp không cần phải làm công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên mà phải linh hoạt trong công tác phát triển đoàn viên như tuyên truyền để đoàn viên yên tâm với tổ chức Công đoàn Việt Nam, không dao động khi tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp được phép hoạt động và lôi kéo vào tổ chức mình. Việc phát triển đoàn viên phải gắn với việc cập nhật thông tin đoàn viên công đoàn lên hệ thống quản lý đoàn viên công đoàn và đa dạng hóa các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên.

Thứ ba, tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp bởi “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Do vậy cần ưu tiên, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp, đặc biệt là cán bộ công đoàn cơ sở; tập trung bồi dưỡng kỹ năng vận động, thuyết phục người lao động, kỹ năng lắng nghe, chia sẻ và thu thập thông tin đoàn viên và người lao động và các kỹ năng khác phục vụ cho công tác tổ chức, vận động quần chúng, công tác tổ chức triển khai các hoạt động của công đoàn; chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị đối với cán bộ chủ chốt ở công đoàn cơ sở. Mặt khác, cần thực hiện tốt cơ chế chính sách đối với cán bộ công đoàn nói chung và cán bộ công đoàn cơ sở nói riêng như bảo đảm tiền lương, khen thưởng, các chế độ phúc lợi… của cán bộ công đoàn, đặc biệt là đối với cán bộ công đoàn chuyên trách như đối với cán bộ làm công tác chuyên môn.

Thứ tư, đổi mới phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở bằng nhiều hình thức. Một là, CĐ DKVN và các công đoàn cấp trên cơ sở cần định hướng, hướng dẫn hoạt động xuyên suốt trong hệ thống, hỗ trợ, giúp đỡ công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả. Hai là, các cấp công đoàn cần xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, thiết thực. Ba là, xây dựng cơ chế trao đổi thông tin hai chiều giữa Ban Chấp hành công đoàn cơ sở với đoàn viên và người lao động; Ban Chấp hành công đoàn cơ sở thông qua các tổ công đoàn nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động đồng thời truyền tải thông tin của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở đến đoàn viên và người lao động chính xác và nhanh chóng, đặc biệt là những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Ngoài ra, công đoàn cơ sở cần xây dựng cơ chế đối thoại thường xuyên giữa Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động dưới nhiều hình thức với mục tiêu giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của người lao động, đồng thời bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Thứ năm, các cấp công đoàn nói chung và công đoàn cơ sở nói riêng tập trung nguồn tài chính công đoàn phục vụ cho hoạt động công đoàn, nhất là nhiệm vụ bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; công tác phát triển đoàn viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. Các cấp công đoàn nói chung và công đoàn cơ sở nói riêng cần phát huy hết khả năng huy động các nguồn lực tài chính cho hoạt động như các nguồn lực từ chuyên môn, xã hội hóa…

Thứ sáu, đẩy mạnh khối đoàn kết trong toàn hệ thống công đoàn. Đây là một nội dung đặc biệt quan trọng bởi việc xây dựng một tổ chức vững mạnh không thể tách rời khối đoàn kết vững mạnh. Do vậy, cần đẩy mạnh xây dựng khối đoàn kết ở tất cả các cấp công đoàn mà trong đó đặc biệt vai trò của người thủ lĩnh đứng đầu như cánh chim đầu đàn dẫn dắt tổ chức, truyền cảm hứng cho đội ngũ cán bộ công đoàn hoạt động.

Nhìn chung, để công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở đạt hiệu quả tốt thì cần sự vào cuộc của tất cả các cấp công đoàn. Với vai trò là công đoàn của một tập đoàn kinh tế quan trọng hàng đầu đất nước, CĐ DKVN luôn sát sao tới từng công đoàn cơ sở trong ngành; đồng thời tập trung tìm ra giải pháp hiệu quả, thiết thực nhất để từng bước xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở.

Hiền Anh - Thanh Thùy

Công đoàn Dầu khí Việt Nam - điểm tựa vững chắc cho người lao động dầu khíCông đoàn Dầu khí Việt Nam - điểm tựa vững chắc cho người lao động dầu khí
Đổi mới hoạt động Công đoàn về chất để nâng cao sức cạnh tranhĐổi mới hoạt động Công đoàn về chất để nâng cao sức cạnh tranh
Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹpĐại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
CĐ DKVN đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028CĐ DKVN đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028
Dành trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIII Công đoàn Việt NamDành trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

DMCA.com Protection Status