• Chính xác hóa các ranh giới

  Chính xác hóa các ranh giới

  (PetroTimes) - Để nâng cao hiệu quả giải quyết các nhiệm vụ địa tầng, cần kết hợp minh giải địa chấn địa tầng với tài liệu ĐVLGK và các kết quả địa chất khác.
 • Xây dựng bản đồ tướng

  Xây dựng bản đồ tướng

  (PetroTimes) - Bản đồ phân bố tướng địa chấn thể hiện đặc điểm môi trường trầm tích. Đây là một trong những cơ sở để phân vùng triển vọng dầu khí.
 • Minh giải tướng và môi trường trầm tích

  Minh giải tướng và môi trường trầm tích

  (PetroTimes) - Minh giải các dấu hiệu của trường sóng địa chấn cho phép suy luận về đặc điểm, sự phân bố của tướng và môi trường trầm tích.
 • Tướng địa chấn

  Tướng địa chấn

  (PetroTimes) - Trong minh giải địa chấn địa tầng, cần xác định tướng địa chấn (Seismic facies) và làm sáng tỏ mối quan hệ tướng địa chấn với tướng và môi trường trầm tích.
 • Minh giải thời địa tầng

  Minh giải thời địa tầng

  (PetroTimes) - Lát cắt thời địa tầng thể hiện các hệ thống trầm tích theo thời gian trầm tích, có trục đứng là thời gian của quá trình trầm tích và chiều ngang là khoảng cách.
 • Minh giải địa tầng phân tập - Phần 3

  Minh giải địa tầng phân tập - Phần 3

  (PetroTimes) - Minh giải địa tầng phân tập dựa trên cơ sở từ nguồn tài liệu địa chấn, đường cong ĐVLGK, mẫu lõi và vết lộ được sử dụng phổ biến trong tìm kiếm thăm dò dầu khí.
 • Minh giải địa tầng phân tập - Phần 2

  Minh giải địa tầng phân tập - Phần 2

  (PetroTimes) - Để phân tích các hệ thống trầm tích trên lát cắt địa chấn cần sử dụng các dấu hiệu về trường sóng địa chấn và hình thái các mặt ranh giới phản xạ...
 • Minh giải địa tầng phân tập - Phần 1

  Minh giải địa tầng phân tập - Phần 1

  (PetroTimes) - Minh giải địa tầng phân tập dựa trên cơ sở từ nguồn tài liệu địa chấn, đường cong ĐVLGK, mẫu lõi và vết lộ được sử dụng phổ biến trong tìm kiếm thăm dò dầu khí.
 • Địa tầng phân tập vùng biển nước sâu

  Địa tầng phân tập vùng biển nước sâu

  (PetroTimes) - Địa tầng phân tập của các hệ thống nước sâu được tạo nên bởi mối quan hệ giữa các chu kỳ biến đổi đường bờ địa tầng trên thềm và các chu kỳ của dòng chảy...
 • Địa tầng phân tập các loại bể hồ

  Địa tầng phân tập các loại bể hồ

  (PetroTimes) - Các loại bể hồ có ảnh hưởng lớn tới đặc điểm vật lý, sự phân bố địa tầng và sự tích tụ các tập, các phân tập của chúng.
 • Địa tầng phân tập với đá carbonat

  Địa tầng phân tập với đá carbonat

  (PetroTimes) - Đặc điểm địa tầng phân tập của đá carbonat có khác với trầm tích vụn. Quá trình biển tiến (mực nước biển tăng) làm tăng khả năng hình thành carbonat...
 • Các mặt ranh giới trong địa tầng phân tập

  Các mặt ranh giới trong địa tầng phân tập

  (PetroTimes) - Các mặt ranh giới trong địa tầng phân tập gồm mặt bất chỉnh hợp bề mặt, mặt bất chỉnh hợp liên kết, mặt chỉnh hợp liên kết, mặt ngập lụt cực đại, mặt biển tiến...
 • Phân tập và nhóm phân tập

  Phân tập và nhóm phân tập

  (PetroTimes) - Trong địa tầng phân tập, phân vị nhỏ nhất là các phân tập. Tập hợp các phân tập tạo thành hệ thống trầm tích, tập hợp hệ thống trầm tích tạo thành tập trầm tích
 • Các hệ thống trầm tích liên quan với đường bờ

  Các hệ thống trầm tích liên quan với đường bờ

  (PetroTimes) - Hệ thống trầm tích liên quan với đường bờ có thể phân chia thành các hệ thống trầm tích sau: Hệ thống biển thấp; Hệ thống biển tiến; Hệ thống biển cao...
 • Hệ thống trầm tích

  Hệ thống trầm tích

  (PetroTimes) - Hệ thống trầm tích (System tracts) là một tập hợp các đơn vị trầm tích có liên hệ nguồn gốc với nhau trong các môi trường trầm tích, đặc trưng cho các giai đoạn biển tiến hoặc biển lùi trong một chu kỳ của một ...
|< < 1 2 3 4 > >|
 • DMCA.com Protection Status