Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 56, phát hành thứ Ba ngày 27/4/2021

14:57 | 26/04/2021

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 56 có những bài tiêu biểu: ^ Ngành Dầu khí và thời khắc lịch sử 30-4 ^ Hợp tác Petrovietnam - Vietel: Hướng tới chuyển đổi số thành công ^ 200 doanh nghiệp Dầu khí nhận Giải vàng Chất lượng Quốc gia năm 2021 ^ Tái khởi động giàn khoan PV Drilling V
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 56, phát hành thứ Ba ngày 27/4/2021

Tạp chí Năng lượng Mới số 56 có những bài tiêu biểu:

- Ngành Dầu khí và thời khắc lịch sử 30-4

- Hợp tác Petrovietnam - Vietel: Hướng tới chuyển đổi số thành công

- 200 doanh nghiệp Dầu khí nhận Giải vàng Chất lượng Quốc gia năm 2021

- Tái khởi động giàn khoan PV Drilling V