Tiến tới Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ V:

Dự thảo phương hướng hoạt động của Công đoàn Dầu khí nhiệm kỳ V

07:54 | 13/03/2013

|
(Petrotimes) - Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2013-2018 dự kiến diễn ra vào tháng 4/2013. Báo Năng lượng Mới xin giới thiệu đến bạn đọc dự thảo văn kiện trình Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ V. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, các đoàn viên Công đoàn Dầu khí Việt Nam để bản dự thảo văn kiện trình đại hội được hoàn thiện hơn.

Đại hội V Công đoàn Dầu khí Việt Nam với chủ đề “Đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ người lao động”. Xuất phát từ những điều kiện nêu trên, phương hướng, nhiệm vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ V giai đoạn 2013-2018 bao gồm các mục tiêu và nội dung chính sau đây:

MỤC TIÊU

1. Động viên sức mạnh tổng hợp của đội ngũ người lao động tiếp tục đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ nhất và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ V.

2. Xây dựng đội ngũ đoàn viên, người lao động trong Tập đoàn đoàn kết, chung sức chung lòng, đẩy mạnh thi đua “Lao động giỏi”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”… nhằm thực hiện thắng lợi “Chiến lược tăng tốc phát triển” hoàn thành những chỉ tiêu giai đoạn 2011-2015, định hướng phát triển đến năm 2025 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

3. Chăm lo đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động, phấn đấu trong giai đoạn 2013-2018: vừa khắc phục các khó khăn hiện có vừa tạo thêm việc làm cho 5 ngàn lao động mới; đưa năng suất lao động trung bình đến 13,5 tỉ đồng/người/năm; nâng cao mức thu nhập bình quân cho người lao động lên 25 triệu đồng/người/tháng.

4. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn có chất lượng về trình độ chuyên môn, kỹ thuật, có tinh thần trách nhiệm và gắn bó lâu dài với Tập đoàn Dầu khí. Quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn các cấp ngày càng vững mạnh về tổ chức, chính trị và tư tưởng, là chỗ dựa đáng tin cậy và duy nhất của đội ngũ người lao động.

Mục tiêu tổng quan là: “Đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ người lao động”.

MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG YẾU

Chương trình thứ 1, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn vươn lên hoàn thành nhiệm vụ chính trị

Bằng nhiều hình thức hoạt động tổ chức công đoàn các cấp cần vận động đội ngũ đoàn viên hăng hái lao động với tinh thần trách nhiệm cao nhất triển khai thực hiện thắng lợi “Chiến lược tăng tốc phát triển” của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025. Quyết tâm xây dựng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành tập đoàn kinh tế mạnh, năng động, có năng lực cạnh tranh ở trong nước và quốc tế, đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển bằng việc sử dụng tối ưu mọi nguồn lực sẵn có; phát triển nhanh và đồng bộ từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí đến chế biến dầu khí, sản xuất phân bón, điện, dịch vụ dầu khí chất lượng cao. Phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái; góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển và bảo đảm an ninh năng lượng; chủ động hội nhập kinh tế, mở rộng hoạt động ra nước ngoài

Để thực hiện chiến lược tăng tốc phát triển đòi hỏi cán bộ công đoàn các cấp và đội ngũ đoàn viên cần triển khai 3 giải pháp đột phá, đó là giải pháp quản lý là trung tâm, giải pháp con người là then chốt, giải pháp khoa học công nghệ là động lực và nền tảng của sự phát triển.

* Giải pháp:

Giải pháp về con người

- Tham gia với Tập đoàn về chính sách tiền lương, tiền công, thực hiện trả tiền lương, tiền công đúng người, đúng việc.

- Tham gia với Tập đoàn về công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, CNVC-LĐ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của một ngành kinh tế mũi nhọn.

- Tham gia với Tập đoàn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực từ con em cán bộ CNVC-LĐ trong ngành học giỏi, có ý chí vươn lên và đội ngũ sinh viên học giỏi tại các trường đại học trong và ngoài nước, nhất là tốt nghiệp từ Trường đại học Mỏ - Địa chất, Trường cao đẳng Nghề Dầu khí và Trường đại học Dầu khí.

- Hướng dẫn các công đoàn cơ sở ký kết thỏa ước lao động tập thể; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, hằng năm mở các hội nghị người lao động để người lao động được phát huy trí tuệ, dân chủ xây dựng đơn vị phát triển nhiệm vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả, ổn định và phát triển bền vững…

- Phát động các phong trào thi đua yêu nước đến tất cả các tổ đội sản xuất với mục tiêu sản xuất an toàn, chất lượng và hiệu quả.

- Nâng cao công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo đảm cho công tác sản xuất kinh doanh đạt sự ổn định, bền vững.

- Có kế hoạch chặt chẽ và thường xuyên đào tạo trong và ngoài nước nhằm nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ công đoàn.

- Vận động để cán bộ, CNVC-LĐ học tập nâng cao trình độ năng lực công tác.

- Giải pháp về khoa học công nghệ

- Tham gia cùng chính quyền cùng cấp quan tâm đổi mới công nghệ và áp dụng tiến bộ của khoa học công nghệ tiến tiến của thế giới vào đầu tư, nâng cấp về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho cán bộ, công nhân viên và lao động ngành Dầu khí.

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trong đội ngũ người lao động.

- Tham gia cùng chuyên môn thường xuyên tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp đơn vị và cấp ngành. Tại cấp tổng công ty mỗi năm một lần và cấp ngành 2 năm một lần.

- Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động công đoàn nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động ở các cấp Công đoàn trong ngành.

Giải pháp về quản lý

- Đổi mới phương thức hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Đổi mới về công tác của cơ quan Công đoàn Dầu khí; nâng cao trách nhiệm của cán bộ công đoàn chuyên trách các cấp, nhất là xây dựng cơ chế, quy định quyền và trách nhiệm của cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ theo dõi các công đoàn trực thuộc.

- Nâng cao năng lực vận hành của tổ chức Công đoàn các cấp trong ngành.

- Trong quá trình tái cấu trúc, sắp xếp các đơn vị, doanh nghiệp trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn các cấp với vai trò, chức năng của mình cần quan tâm, bám sát và đề xuất giải pháp đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động mà chủ yếu là “công ăn việc làm”.

- Công đoàn tham gia quản lý doanh nghiệp cần thiết thực, hiệu quả hơn; cần thực hiện tốt hơn vai trò giám sát của mình, động viên người lao động biết chia sẻ những khó khăn với doanh nghiệp, đơn vị.

- Tiếp tục kiến nghị với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để phê duyệt Đề án công tác tổ chức của Công đoàn Dầu khí Việt Nam theo Quyết định 883/QĐ-TLĐ ngày 16/7/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam…

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Công Đoàn Dầu khí Việt Nam, tầng 8, tòa nhà Petrovietnam, 18 Láng Hạ, Hà Nội.

(Còn tiếp)