Tiến tới Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ V:

Dự thảo phương hướng hoạt động của Công đoàn Dầu khí nhiệm kỳ V (Kỳ 2)

06:35 | 18/03/2013

|
(Petrotimes) - Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2013-2018 dự kiến diễn ra vào tháng 4/2013. Báo Năng lượng Mới xin giới thiệu đến bạn đọc dự thảo văn kiện trình Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ V. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, các đoàn viên Công đoàn Dầu khí Việt Nam để bản dự thảo văn kiện trình đại hội được hoàn thiện hơn.

>> Dự thảo phương hướng hoạt động của Công đoàn Dầu khí nhiệm kỳ V (Kỳ 1)

Chương trình thứ 3: Công tác tuyên truyền giáo dục mà nòng cốt đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và triển khai sâu rộng Văn hóa Dầu khí

Trong lĩnh vực hoạt động công đoàn, công tác tuyên truyền, giáo dục mở đầu cho các hoạt động khác của công đoàn và được thực hiện trong mọi công tác công đoàn.

Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn trong Tập đoàn Dầu khí không những góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, làm chuyển biến tư tưởng, thái độ của đội ngũ người lao động mà nó còn gắn với từng hoạt động, kịp thời động viên, giáo dục tư tưởng tình cảm cổ vũ đội ngũ đoàn viên hăng hái trong mọi hoạt động để đạt được mục tiêu nêu trên.

Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn ở Công đoàn Dầu khí hiện nay cần lấy phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được cán bộ, CNVC-LĐ trong ngành Dầu khí triển khai trong 5 năm qua và đã thu được những kết quả to lớn, đáng tự hào làm vũ khí sắc bén và vừa là mục tiêu vừa là động lực để giáo dục đoàn viên của mình. Chương trình này cần được tiếp tục đẩy mạnh trong những năm tới đây với mục tiêu xây dựng con người Dầu khí vừa có phẩm chất, đạo đức, vừa có chuyên môn nghiệp vụ cao và có lối sống văn hóa đầy nghĩa tình. Học tập đạo đức Hồ Chí Minh, lời nói phải đi đôi với việc làm, không có đạo đức chung chung mà đạo đức ấy cần phải được thể hiện ra bằng hành động cụ thể hằng ngày trong lao động sản xuất kinh doanh với năng suất, chất lượng cao, ý thức lao động hết mình, “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, “Việc hôm nay không để đến ngày mai”; ra sức tham gia trong phong trào thi đua yêu nước ở mọi vị trí công tác, lấy công việc hằng ngày làm nội dung thi đua, đẩy mạnh thi đua trên các công trình dự án quan trọng của Nhà nước, của Tập đoàn và đơn vị với mục tiêu tiến độ, chất lượng và an toàn lao động. Phấn đấu trong thi đua lao động sản xuất không chỉ được về công việc mà qua phong trào thi đua chúng ta gặt hái được đội ngũ cán bộ, đội ngũ người lao động ngày càng được tôi luyện, trưởng thành, góp phần thực hiện thắng lợi giải pháp về con người.

Ở mỗi tổ chức công đoàn cần xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, cơ quan công tác.

Quy định các đồng chí Chủ tịch Công đoàn và Ban Chấp hành Công đoàn các cấp phải là những người tự giác đi đầu, gương mẫu trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời có xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát cán bộ công đoàn các cấp trong việc học tập đạo đức của Bác.

Để có hành động thiết thực trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phát động phong trào “Học những nét đẹp của đồng nghiệp” nhằm khuyến khích, động viên và đẩy mạnh ưu điểm của từng người, hạn chế thiếu sót trong mỗi con người, qua phong trào xây dựng những “gương người tốt, việc tốt”; xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp ngày càng gắn bó, thương yêu, chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau…

Văn hóa Dầu khí đã được xây dựng và đẩy mạnh trong những năm qua. Tuy nhiên, nhiệm vụ xây dựng văn hóa, chăm lo đời sống tinh thần cho đội ngũ người lao động là nhiệm vụ rất quan trọng mà các cấp Công đoàn cần quan tâm đẩy mạnh, xây dựng thành chương trình công tác hằng quý, hằng năm (lấy Tuần lễ Văn hóa Dầu khí làm trung tâm). Chủ động xây dựng các tiêu chí về văn hóa dầu khí ở từng đơn vị; quan tâm và xây dựng những khu nhà ở tiêu biểu, điển hình và văn hóa cho cán bộ, CNVC-LĐ.

Những năm tới đây bên cạnh những thuận lợi vẫn nảy sinh nhiều khó khăn không lường trước được, do vậy Công đoàn ngành, Công đoàn các đơn vị cần ý thức nhiệm vụ hàng đầu của công tác tuyên truyền, giáo dục là củng cố sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, hành động, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

* Giải pháp

1. Hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày Thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam 16-12 tiến hành công tác tổng kết phong trào thi đua và phong trào “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Thường xuyên nắm bắt trình độ, nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn để lựa chọn những nội dung và hình thức tuyên truyền thích hợp.

3. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, giáo dục với công tác nâng cao trình độ, nhận thức, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho đội ngũ người lao động.

4. Nâng cao hơn nữa chất lượng, số lượng “Tạp chí Công đoàn”.

5. Bên cạnh phát huy trách nhiệm của đội ngũ chủ tịch công đoàn các đơn vị, cán bộ chuyên trách công đoàn các cấp cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cộng tác viên ở từng đơn vị; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên truyền, giáo dục, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng nói, viết và kinh nghiệm tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa.

6. Thành lập mỗi công đoàn trực thuộc một “Tổ Dư luận xã hội” nhằm thu thập được nhiều thông tin từ quần chúng về mọi hoạt động của đơn vị, của tập đoàn để từ đó có chương trình, kế hoạch công tác được phù hợp nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục.

7. Các công đoàn trực thuộc ít nhất 6 tháng/lần tổ chức để đoàn viên được nghe thời sự trong nước và quốc tế; học tập những tư tưởng đạo đức, cuộc đời hoạt động của Bác, tổ chức các cuộc thi viết, kể chuyện về Bác nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19-5 hằng năm…

8. Tổ chức tôn vinh Gia đình Dầu khí tiêu biểu vào năm 2015 (cứ qua 2,5 năm tổ chức bình xét và tôn vinh một lần).

9. Hằng năm Công đoàn các tổng công ty tổ chức hội diễn văn nghệ, hội thao vào dịp “Tháng Công nhân”, “Tuần lễ Văn hóa Dầu khí” và tổ chức hội thi “Duyên dáng Dầu khí” vào dịp 20-10 hằng năm và Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức những hoạt động đó ở các khu vực và cấp ngành 2 năm một lần.

Chương trình thứ 4: Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ người lao động

Phong trào thi đua yêu nước được tổ chức công đoàn các cấp và đội ngũ người lao động tổ chức thực hiện theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy các đơn vị trong nhiều năm qua đã đạt được những kết quả thật đáng khích lệ trong lao động sản xuất kinh doanh, trong quản lý điều hành, nghiên cứu khoa học công nghệ… Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã minh chứng công tác thi đua yêu nước không chỉ là nhu cầu khách quan tự thân mà còn là động lực quan trọng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ ngành Dầu khí cần lấy “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, thi đua học tập nâng cao trình độ, phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phòng chống cháy nổ... làm phong trào thi đua thường xuyên, liên tục nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong từng quý, từng năm để Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có doanh thu lớn, lợi nhuận cao, là công cụ điều tiết vĩ mô của Đảng và Nhà nước; đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày càng cao.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trong tổ chức Công đoàn Dầu khí theo những nội dung chủ yếu như:

• Nâng cao chất lượng công việc và hiệu quả công tác.

• Phát huy sáng kiến cải tiến ứng dụng khoa học công nghệ vào mọi hoạt động của ngành. Nội dung này rất cần thiết, thậm chí là yêu cầu vừa khách quan, vừa chủ quan của ngành Dầu khí.

• Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu; nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ, hợp tác trong đơn vị và các đơn vị trong Tập đoàn.

• Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường đi đôi với việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh viên ở từng tổ, đội, xí nghiệp, công ty, tổng công ty ngày càng có chuyên môn cao, trách nhiệm và ý thức kỷ luật cao.

• Bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ đoàn viên, phấn đấu trong tập thể có ít nhất 30% cá nhân lao động giỏi.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Công Đoàn Dầu khí Việt Nam, tầng 8, tòa nhà Petrovietnam, 18 Láng Hạ, Hà Nội.

(Còn tiếp)