PVChem tổ chức buổi sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”

14:17 | 12/05/2022

3,045 lượt xem
|
(PetroTimes) - Thực hiện hướng dẫn số 220-KH/ĐU ngày 24/3/2022 và Kế hoạch số 221-KH/ĐU ngày 28/3/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, vừa qua, Đảng ủy Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) đã tổ chức buổi sinh hoạt Đảng với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” để kịp thời nhận diện được những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên để phòng ngừa, sửa chữa, khắc phục trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Võ Nam Hải - Phó Trưởng phòng Văn hóa tư tưởng, Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp tham dự và giám sát buổi sinh hoạt.

Về phía PVChem có đồng chí Trương Đại Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVChem, đồng chí Phan Công Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVChem cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở PVChem.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trương Đại Nghĩa - Bí thư Đảng ủy PVChem đã đặt ra yêu cầu phải nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổ chức đảng, đảng viên tự giác, trung thực tự phê bình và phê bình; gắn “Tự soi - Tự sửa” của tập thể với “Tự soi - Tự sửa” của từng cán bộ, đảng viên; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề phải thiết thực, cụ thể, phù hợp với tình hình, đặc điểm của Đảng bộ và các chi bộ; nhận diện được những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên để sửa chữa, khắc phục.

PVChem tổ chức buổi sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
Toàn cảnh buổi sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” tại PVChem

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Hoài Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng đoàn đã trình bày bản kiểm điểm tự phê bình của tập thể lãnh đạo PVChem; cá nhân người đứng đầu PVChem là đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVChem Trương Đại Nghĩa và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Phan Công Thành đã trình bày bản kiểm điểm cá nhân theo các nội dung của Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương.

Các đồng chí tham dự buổi sinh hoạt đã tích cực, có nhiều ý kiến, góp ý chân thành, cởi mở, đóng góp cho các bản kiểm điểm của tập thể lãnh đạo PVChem và của cá nhân người đứng đầu, các đồng chí đã nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện bản kiểm điểm.

Đồng thời, tại buổi sinh hoạt đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng yêu cầu việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi Tự sửa” cần được tiếp tục triển khai ở các chi bộ của PVChem trong thời gian tiếp theo nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên tự rà soát lại quá trình công tác, xem xét lại những hạn chế, khuyết điểm có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến trách nhiệm của bản thân, từ đó xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phát huy những ưu điểm, kết quả tốt, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị PVChem ngày càng đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Vietsovpetro triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, Tự sửa”Đảng ủy Vietsovpetro triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, Tự sửa”
Đảng ủy PV Power triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, Tự sửa”Đảng ủy PV Power triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, Tự sửa”
Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, Tự sửa”Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, Tự sửa”

Võ Nam Hải

DMCA.com Protection Status