PVI Re vượt kế hoạch lợi nhuận 69% sau 6 tháng đầu năm 2022

19:05 | 29/07/2022

3,518 lượt xem
|
(PetroTimes) - Chiều ngày 26/07/2022, Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022 với các kết quả tích cực.

Trong 6 tháng đầu năm, PVI Re đạt tổng doanh thu là 1.511 tỷ đồng, hoàn thành 141% kế hoạch lũy kế cũng như đã hoàn thành hơn 70% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 104,5 tỷ đồng, hoàn thành 169% kế hoạch lũy kế và 61% kế hoạch năm 2022. PVI Re cũng đã được IR Awards ghi nhận và đánh giá là một trong số các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022.

PVI Re vượt kế hoạch lợi nhuận 69% sau 6 tháng đầu năm 2022
Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, PVI Re đã triển khai nhiều công tác quản trị quan trọng. Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trong đó thông qua nhiều nội dung mang tính chiến lược bao gồm: kiện toàn nhân sự HĐQT, thông qua phương án tăng vốn điều lệ và thông qua nội dung mở rộng hoạt động thêm dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Với đà tăng trưởng 6 tháng đầu năm, PVI Re tiếp tục đặt ra những mục tiêu tăng trưởng về doanh thu ở mức hai con số trong 6 tháng cuối năm đồng thời đảm bảo tính hiệu quả, bền vững, phấn đấu đạt mức lợi nhuận 200 tỷ đồng, vượt 18% so với kế hoạch cả năm 2022.

PVI Re đang tích cực triển khai phương án tăng vốn điều lệ lên 1.044 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành trong năm nay.

PVI Re (PRE) có Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT mớiPVI Re (PRE) có Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT mới
PVI Re (PRE) chuẩn bị trả cổ tức đợt 2 năm 2021 tỷ lệ 7%PVI Re (PRE) chuẩn bị trả cổ tức đợt 2 năm 2021 tỷ lệ 7%
ĐHĐCĐ PVI Re thông qua: Đổi tên công ty, tăng vốn điều lệ, nới ĐHĐCĐ PVI Re thông qua: Đổi tên công ty, tăng vốn điều lệ, nới "room" ngoại lên 100%
PVI Re vượt khó hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu nămPVI Re vượt khó hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm

PV

DMCA.com Protection Status