Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Trọng trách "giữ lửa" cho ngành Dầu khí

15:00 | 14/12/2021

8,190 lượt xem
|
(PetroTimes) - Trước những thách thức mới đặt ra trong giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, tiếp tục hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ).
Trọng trách
Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và lãnh đạo CĐ DKVN tuyên dương Người lao động Dầu khí tiêu biểu

Tại hội VI CĐ DKVN, nhiệm kỳ 2018-2023, với mục tiêu “Bản lĩnh, đoàn kết, đổi mới, hành động, vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, vì lợi ích đoàn viên, NLĐ”, đã khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm, tinh thần đổi mới của CĐ DKVN gắn với sự đổi mới của Công đoàn Việt Nam và đặc điểm phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam). Nghị quyết Đại hội VI CĐ DKVN là động lực mạnh mẽ cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp và đoàn viên, NLĐ dầu khí không ngừng nỗ lực phấn đấu, tích cực thi đua lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động, đã có chuyển biến tích cực trong nửa nhiệm kỳ hoạt động vừa qua.

Giai đoạn 2018-2020, Petrovietnam tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức: Sản lượng khai thác dầu khí giảm dần trong các năm; thị trường dịch vụ dầu khí cạnh tranh khốc liệt; cơ chế, chính sách, pháp luật để Petrovietnam phát triển bền vững còn nhiều bất cập, có nhiều thay đổi, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Petrovietnam. Bên cạnh đó, “tác động kép” bởi dịch Covid-19 và giá dầu sụt giảm vào đầu năm 2020; tình hình Biển Đông phức tạp; chiến tranh thương mại; biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến mọi hoạt động của Petrovietnam, của CĐ DKVN và tác động lớn đến tâm tư, đời sống, việc làm, thu nhập, chính sách phúc lợi của NLĐ.

Trọng trách
Đại hội CĐ DKVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023

Cuộc CMCN 4.0 cùng với xu hướng dịch chuyển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, năng lượng mới tác động mạnh mẽ đến ngành Dầu khí. CMCN 4.0 mang lại những thách thức, nhưng đồng thời mở ra nhiều cơ hội học tập, nâng cao trình độ cho NLĐ. Bởi vậy, thách thức lớn của tổ chức công đoàn là đổi mới tuyên truyền, giáo dục nghề nghiệp, nâng cao tri thức, kỹ năng nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất và tính nhân văn cho NLĐ để thích ứng với yêu cầu cao trong tình hình mới.

Trước những khó khăn của Petrovietnam và khủng hoảng niềm tin, đội ngũ NLĐ dầu khí có những tâm tư, lo lắng về công ăn việc làm, về sự phát triển của Petrovietnam. Trong tình hình khó khăn chung, công đoàn các cấp trong ngành Dầu khí đã tăng cường tập hợp thông tin, gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của NLĐ; phối hợp giải quyết kịp thời những kiến nghị của NLĐ; tích cực tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, động viên khích lệ kịp thời, góp phần ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin cho NLĐ, đồng hành cùng sự phát triển của Petrovietnam.

CĐ DKVN đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc làm cầu nối, gắn kết người lao động và người sử dụng lao động qua việc tổ chức tốt các hội nghị NLĐ, tạo sự đồng thuận, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, tập thể vững mạnh, giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển.

Đặc biệt, năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề do “tác động kép” của dịch Covid-19 và giá dầu sụt giảm, nhưng NLĐ dầu khí vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, chung tay cùng Petrovietnam vượt qua mọi khó khăn. Hiện nay, bằng những tình cảm, ý chí quyết tâm và sự đoàn kết đồng lòng, toàn thể NLĐ dầu khí luôn thể hiện rõ sự chia sẻ trách nhiệm trong công việc, tin tưởng vào sự phát triển của Petrovietnam, đóng góp trí tuệ, sức lực, sự sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

CĐ DKVN tích cực chỉ đạo các công đoàn trực thuộc đề ra những giải pháp ứng phó kịp thời với “tác động kép”, đồng thời tích cực triển khai các giải pháp với mục tiêu bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho NLĐ dầu khí, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng, tác động của đại dịch và cú sốc giảm giá dầu; xây dựng các phương án thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, doanh nghiệp, khu tập thể, phân xưởng, nhà máy, khu tập trung đông đoàn viên và NLĐ, triển khai hiệu quả phương châm “3 tại chỗ”, “1 cung đường - 2 điểm đến” nhằm bảo đảm an toàn cho NLĐ tại các công trình, nhà máy, dự án trọng điểm của ngành Dầu khí.

Trọng trách
CĐ DKVN họp trực tuyến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

CĐ DKVN đã có những chính sách hỗ trợ, bảo đảm nguồn thu nhập, động viên NLĐ gặp khó khăn tích cực lao động sản xuất, tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; tích cực tuyên truyền, vận động NLĐ nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện việc phòng, chống dịch, tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế, đồng lòng tạo nên sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Các cấp công đoàn kịp thời phát hiện và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trọng trách
CĐ DKVN hỗ trợ NLĐ phòng chống Covid-19

Trong những năm qua, CĐ DKVN đã đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. CĐ DKVN đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc làm cầu nối, gắn kết NLĐ và người sử dụng lao động, qua việc tổ chức tốt các hội nghị NLĐ, thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, kịp thời tháo gỡ những khúc mắc, tạo sự đồng thuận, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, tập thể vững mạnh, góp phần giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển.

Xác định việc chăm lo đời sống tinh thần cho NLĐ là một trong những chức năng quan trọng của tổ chức công đoàn, CĐ DKVN cũng luôn quan tâm tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao sâu rộng, thúc đẩy việc xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị và văn hóa Petrovietnam. Các phong trào văn hóa, thể thao phát triển sâu rộng trong toàn ngành Dầu khí, tập trung cao điểm ở Tháng Công nhân, Tết Nguyên đán, Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), đặc biệt là Tuần lễ Văn hóa Dầu khí, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, tạo sự gắn kết trong đội ngũ công nhân lao động.

30 năm gắn kết, đồng hành với NLĐ trong Petrovietnam, CĐ DKVN với trọng trách “giữ lửa” cho ngành Dầu khí đã thúc đẩy phong trào công nhân viên chức lao động phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong toàn ngành Dầu khí.

Có thể khẳng định, nửa đầu nhiệm kỳ 2018-2023 vừa qua, CĐ DKVN đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, các chương trình, kế hoạch công tác đề ra trong Nghị quyết Đại hội. Các hoạt động của CĐ DKVN đều bảo đảm đúng tiến độ, thời gian và đạt chất lượng cao, mang lại hiệu quả thiết thực.

Giai đoạn 2021-2023 đặt ra nhiều yêu cầu, thách thức mới đối với CĐ DKVN, đó là: Vừa xây dựng mối quan hệ hài hòa trong doanh nghiệp, vừa tổ chức chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Những khó khăn, thách thức mới trong hoạt động của Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên sẽ có tác động mạnh đến tâm tư, tình cảm, đời sống việc làm, thu nhập, phúc lợi của NLĐ, đòi hỏi CĐ DKVN cùng các cấp công đoàn phải nhận diện rõ những thách thức trong hoạt động của từng cấp, từng đơn vị để từ đó đưa ra các mục tiêu, chương trình hoạt động phù hợp và có các giải pháp thực hiện hiệu quả.

Chính vì vậy, trong giai đoạn tới, CĐ DKVN sẽ tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn theo phương châm hướng về cơ sở; xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp công đoàn; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích đoàn viên làm điểm tập hợp, thu hút đoàn viên và NLĐ; hoàn thiện phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, ổn định và phát triển; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn.

30 năm gắn kết, đồng hành với NLĐ trong Petrovietnam, CĐ DKVN với trọng trách “giữ lửa” cho ngành Dầu khí đã thúc đẩy phong trào công nhân viên chức lao động phát triển mạnh mẽ, thật sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho NLĐ; góp phần xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong toàn ngành Dầu khí, giữ ngọn lửa truyền thống ngành Dầu khí luôn sáng mãi; cùng Petrovietnam phát huy vai trò, vị trí của ngành Dầu khí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam; xứng đáng là một trong những lá cờ đầu của hệ thống công đoàn Việt Nam.

Khánh An

DMCA.com Protection Status