VNPOLY: Đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp để phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh

17:08 | 07/05/2024

3,841 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Vừa qua, Ban Chỉ đạo triển khai văn hóa doanh nghiệp (VHDN) Công ty Cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) đã tổ chức cuộc họp định kỳ, nhằm đánh giá kết quả Quý I và triển khai các nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2024.
VNPOLY: Đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp để phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh
Đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban truyền thông và văn hóa doanh nghiệp (TT&VHDN) Tập đoàn phát biểu tại buổi làm việc với VNPOLY

Tháng 3/2024 vừa qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban truyền thông và văn hóa doanh nghiệp (TT&VHDN) Tập đoàn, Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam cùng đoàn công tác của Tập đoàn tại buổi làm việc với VNPOLY về rà soát triển khai thực hiện các Kết luận của Tập đoàn về công tác TT&VHDN. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Tập đoàn đã phân tích, làm rõ những mặt VNPOLY đã thực hiện tốt và chưa tốt trong công tác TT&VHDN; đồng thời chỉ đạo, định hướng các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai công tác TT&VHDN của đơn vị.

Đặc biệt, sau Hội nghị của Tập đoàn, ngày 03/4/2024 về quán triệt, triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy và Tổng Giám đốc Tập đoàn về nâng tầm văn hóa và nâng cao văn hóa phối hợp trong thực thi nhiệm vụ. Ngày 17/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) triển khai VHDN VNPOLY đã tổ chức cuộc họp BCĐ mở rộng nhằm đánh giá kết quả triển khai việc thực hiện công tác xây dựng VHDN Quý I và nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại của năm 2024.

VNPOLY: Đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp để phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh
Ban Chỉ đạo triển khai VHDN VNPOLY làm việc với phòng Thương mại về việc triển khai thực hiện VHDN tại Công ty

Tại cuộc họp, đồng chí Trần Huy Thư, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai VHDN VNPOLY đề nghị các thành viên BCĐ, Ban Tổng Giám đốc, người đứng đầu các phòng chức năng, tổ chức đoàn thể nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được nêu tại các Chỉ thị của lãnh đạo Tập đoàn và các nhiệm vụ cụ thể tại Thông báo kết luận của Tập toàn trong công tác triển khai VHDN thời gian tới. Trưởng BCĐ triển khai VHDN VNPOLY yêu cầu: Các phòng chức năng, các đoàn thể phải nghiêm túc rà soát, cập nhật nội dung Quy định/Sổ tay VHDN VNPOLY để đề xuất điều chỉnh phù hợp theo tình hình giai đoạn hiện nay của Công ty; từng phòng/bộ phận thể hiện VHDN bắt đầu từ việc nhỏ nhất là thực hiện 5S tại nơi làm việc và nơi công cộng ở Công ty/Nhà máy; trong các phong trào và công tác đoàn thể, mỗi CBCNV đến người đứng đầu từng phòng/đơn vị/bộ phận cần tích cực hưởng ứng/tham gia; mỗi phòng/đơn vị giao 01 người phụ trách việc cập nhật, đào tạo nhắc lại những quy định về VHDN VNPOLY; mỗi phòng/đơn vị tự chọn nội dung trong Quy định/Sổ tay VHDN VNPOLY để đào tạo và có kế hoạch đào tạo nội bộ cụ thể cho CBCNV của mình gắn với việc nêu cao văn hóa thực thi; hằng tháng, BCĐ tổ chức họp định kỳ để kiểm điểm và báo kết quả thực hiện công việc của tháng trước, đồng thời đề ra mục tiêu, kế hoạch của tháng tới, sau mỗi cuộc họp phải có biên bản cụ thể để làm căn cứ triển khai công việc tiếp theo.

VNPOLY: Đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp để phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh
VNPOLY phát động phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tiếp tục quyết liệt trong công tác chỉ đạo và đôn đốc việc triển khai thực hiện VHDN tại Công ty, những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 vừa qua, BCĐ triển khai VHDN VNPOLY còn tổ chức làm việc riêng với từng phòng/đơn vị về việc này. Qua đó làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời đưa ra giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để góp phần cùng Công ty hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

VNPOLY: Đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp để phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh
Đoàn viên, thanh niên VNPOLY cùng Đoàn Thanh niên Tập đoàn sôi nổi, hứng Tháng Thanh niên năm 2024 với chương trình trồng cây xanh trong khuôn viên VNPOLY

Từ khi triển khai xây dựng VHDN VNPOLY đến nay, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, VNPOLY ngày càng chú trọng việc xây dựng và lan tỏa VHDN. Nhằm nhằm đẩy mạnh việc thực hiện VHDN và triển khai Đề án tái tạo Văn hoá Petrovietnam tại Công ty, tháng 10/2022, VNPOLY đã thành lập BCĐ triển khai VHDN với Trưởng BCĐ là đứng đầu Công ty. Theo đó, mỗi năm, BCĐ triển khai VHDN VNPOLY đều ban hành kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, tổ chức đoàn thể về việc thực hiện VHDN; đồng thời đưa việc thực hiện VHDN là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại CBCNV.

VNPOLY: Đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp để phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh
Dù trong thời điểm khó khăn nhất của nền kinh tế nói chung bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, VNPOLY luôn duy trì liên tục hoạt động động SXKD.

Tập đoàn đã ghi nhận những nỗ lực của VNPOLY trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ chính trị được giao. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, song tập thể lãnh đạo VNPOLY đã xác định chăm lo đội ngũ người lao động, phát triển văn hóa, tạo đà cho phục hồi sản xuất kinh doanh. VNPOLY đã ý thức tổ chức triển khai thực hiện các Kết luận của Tập đoàn về công tác TT&VHDN bước đầu mang lại những kết quả tích cực.

Những năm qua, với sự quyết tâm, đoàn kết và không ngừng nỗ lực cùng việc thường xuyên bồi đắp VHDN nên cho đến nay, dù trong thời điểm khó khăn nhất của nền kinh tế nói chung bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, VNPOLY luôn duy trì liên tục hoạt động động sản xuất kinh doanh, sản phẩm sợi đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của khách hàng thuộc phân khúc cao trong và ngoài nước.

Hy vọng rằng, với việc đẩy mạnh tái tạo và lan tỏa VHDN cùng sự đồng lòng thực hiện mục tiêu chung trên tinh thần “Một đội ngũ, một mục tiêu”, trong giai đoạn 2024 - 2026 VNPOLY sẽ vận hành lại toàn bộ Nhà máy an toàn, hiệu quả tiến tới phát triển bền vững trong tương lai.

"Trồng cây… mong ngày hái quả!"
Phát huy văn hóa VNPoly trong giai đoạn mới, chuẩn bị cho khôi phục sản xuất kinh doanhPhát huy văn hóa VNPoly trong giai đoạn mới, chuẩn bị cho khôi phục sản xuất kinh doanh
VNPoly phát động thi đua nâng cao chất lượng sản phẩmVNPoly phát động thi đua nâng cao chất lượng sản phẩm

Trần Miền

DMCA.com Protection Status