Công đoàn Dầu khí Việt Nam:

Chủ động tham gia bảo đảm an toàn sức khỏe môi trường

14:03 | 21/04/2017

|
Trong nhiều năm qua, công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ luôn được các cấp lãnh đạo, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn các cấp trong toàn ngành Dầu khí quan tâm. Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) đã phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần chăm lo, cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động (NLĐ), thực hiện tốt các chính sách, pháp luật, quy định về bảo hộ lao động (BHLĐ).

Nâng cao chất lượng đội ngũ ATVSV

Trong các năm qua, công tác an toàn - sức khỏe - môi trường (ATSKMT) của ngành Dầu khí tiếp tục được đổi mới với nhiều cải tiến về nội dung, phương thức thực hiện và hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, công tác này đã phát huy vai trò tích cực trong phòng ngừa tai nạn, sự cố và đóng góp rất lớn cho việc hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, CĐ DKVN đã cùng các cấp công đoàn trong Tập đoàn tham gia cùng Tập đoàn và các đơn vị thành viên xây dựng, ban hành các quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và NLĐ. Các cấp công đoàn trong toàn Tập đoàn đã tích cực phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác ATVSLĐ tại các đơn vị, nhà máy, xí nghiệp, công trình, dự án và tại tổ đội sản xuất; giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách về BHLĐ, quản lý, theo dõi hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV) được thành lập từ cấp tổng công ty đến các đơn vị, nhà máy, công trình, xí nghiệp và hoạt động có hiệu quả.

chu dong tham gia bao dam an toan suc khoe moi truong
Một phần thi trong Hội thi ATVSLĐ-PCCN của PV Power năm 2016

Công đoàn coi trọng quản lý hoạt động mạng lưới ATVSV tại các đơn vị trong Tập đoàn góp phần ngăn ngừa, phát hiện kịp thời các sự cố, nguy cơ đến công tác an toàn, cháy nổ, vệ sinh môi trường, sức khỏe NLĐ. Hiện nay, toàn Tập đoàn có trên 4.000 an toàn viên được quản lý hoạt động của tổ chức công đoàn, qua quá trình hoạt động, đội ngũ an toàn viên trong toàn Tập đoàn đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình, là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, thực hiện các quy định trong công tác ATVSLĐ, PCCN, đề xuất các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ-PCCN tại đơn vị.

Công đoàn các cấp đã luôn chú trọng tới việc không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ ATVSV thông qua việc phối hợp với địa phương hoặc đơn vị trên địa bàn tổ chức các đợt huấn luyện cũng như tham dự đầy đủ các lớp tập huấn ATVSLĐ do CĐ DKVN tổ chức; đội ngũ ATVSV tại các đơn vị đã hoạt động có hiệu quả, phát huy tốt vai trò, gắn trách nhiệm của mình với công việc chuyên môn được phân công. Các đơn vị định kỳ hằng năm đều tổ chức tổng kết đánh giá kết quả hoạt động, một số đơn vị tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá hoạt động của mạng lưới ATVSV hằng năm, tổ chức khen thưởng động viên, ghi nhận những kết quả hoạt động, khích lệ tinh thần đội ngũ an toàn viên, gắn trách nhiệm, quyền lợi với kết quả hoạt động của mình các đơn vị làm tốt như Công đoàn VSP, PV GAS, PVEP, PVD, PV Power, PVFCCo, BSR…

CĐ DKVN cùng các cấp công đoàn trong Tập đoàn đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN” và coi đây là sự kiện thường niên nhằm đánh giá những kết quả đã thực hiện về xây dựng, triển khai, duy trì hệ thống quản lý ATSKMT; công tác bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa và ứng phó sự cố khẩn cấp, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, đồng thời trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị thành viên của Tập đoàn. Chủ đề của các lễ phát động cũng chính là những thông điệp của Tập đoàn và CĐ DKVN gửi tới CBCNV-LĐ nhằm phát động các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, NLĐ thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về ATVSLĐ-PCCN, an toàn giao thông; thiết thực phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố cháy nổ; phòng ngừa tai nạn giao thông và đẩy mạnh phong trào sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật trong ngành Dầu khí mang lại lợi ích thiết thực.

Bắt đầu từ năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ lấy tháng 5 là “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân” vì vậy CĐ DKVN đã chủ động làm việc với Tập đoàn lên kế hoạch tiếp tục xây dựng các nội dung phù hợp tổ chức lễ phát động vào 21-4-2017.

Tăng cường công tác phòng ngừa

Trong những năm qua, CĐ DKVN đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Tập đoàn tham gia kiểm tra ATSKMT, PCCN tại các đơn vị. Cụ thể, mỗi năm CĐ DKVN tham gia 2-3 đoàn kiểm tra khoảng trên 10 đơn vị, trong đó CĐ DKVN tập trung vào các lĩnh vực như hoạt động của mạng lưới ATVSV, công tác chăm sóc sức khỏe NLĐ, việc thực hiện chế độ chính sách về BHLĐ. Qua các đợt kiểm tra đã kịp thời đề xuất kiến nghị hoàn thiện công tác quản lý ATSKMT, tăng cường các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ-PCCN, xây dựng hoàn thiện các chính sách cho NLĐ phù hợp với quy định.

Bên cạnh đó, CĐ DKVN cũng phối hợp tổ chức Hội thi ATVSV giỏi 2 năm/lần, với mục đích tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến NLĐ Dầu khí các văn bản, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác ATVSLĐ. Hội thi có ý nghĩa quan trọng tạo thành một phong trào quần chúng rộng rãi có sức lan tỏa và mỗi hội thi đã trở thành ngày hội văn hóa lớn của những an toàn viên, của NLĐ toàn ngành Dầu khí, làm cho văn hóa an toàn gần hơn, thiết thực hơn gắn với quyền lợi, nghĩa vụ của NLĐ, tạo ý thức tốt trong công tác ATVSLĐ-PCCN góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và Tập đoàn.

Ngoài ra, công đoàn các cấp đã tích cực chủ động phối hợp cùng Tập đoàn và đơn vị xây dựng, không ngừng hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định nội bộ liên quan tới công tác ATVSLĐ; tích cực giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho NLĐ trong công tác ATVSLĐ; thực hiện khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác ATVSLĐ…

Năm 2017, với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã được lãnh đạo Tập đoàn, CĐ DKVN đề ra, đòi hỏi tổ chức công đoàn các cấp trong Tập đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chuyên môn xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể về công tác ATVSLĐ - PCCN phù hợp với Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” và Luật ATVSLĐ. Đồng thời, cần xác định rõ mối nguy cơ và hậu quả khôn lường nếu không thực hiện nghiêm công tác ATVSLĐ-PCCN.

Phát biểu tại Hội nghị “An toàn - Sức khỏe - Môi trường” lần thứ XI ngày 7-4 vừa qua, Phó chủ tịch CĐ DKVN Nguyễn Mạnh Kha nhấn mạnh: “CĐ DKVN lấy phương châm: “Phòng hơn chống” để chỉ đạo, đôn đốc các cấp công đoàn trong toàn ngành chú trọng hơn nữa công tác phòng ngừa tập trung vào các nội dung: tuyên truyền nâng cao nhận thức về ATVSLĐ, PCCN tại các doanh nghiệp; tăng cường tuyên truyền văn hóa ATLĐ; các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, PCCN tại nơi làm việc, hình thành nên ý thức của NLĐ đối với công tác này và coi đây là một bước đột phá nhằm đưa chính sách, pháp luật về ATVSLĐ, PCCN đến với NLĐ, chủ động không để tai nạn lao động, cháy nổ xảy ra”.

K.An