Kỳ họp thứ II, Tổ triển khai, giám sát thực hiện Cẩm nang Văn hóa Dầu khí

22:57 | 22/09/2020

|
Ngày 22/9 tại Hà Nội, Tổ triển khai, giám sát thực hiện Cẩm nang Văn hóa Dầu khí (Tổ triển khai, giám sát) đã tổ chức kỳ họp lần thứ II nhằm rà soát việc thực hiện kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ trong quý IV/2020.

Đồng chí Trần Quang Dũng, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp, Thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam (Đề án), Tổ trưởng Tổ triển khai, giám sát chủ trì kỳ họp. Tham dự kỳ họp còn có đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của Tập đoàn, lãnh đạo Ban Kinh tế Đầu tư cùng các thành viên Tổ triển khai, giám sát.

ky-hop-thu-ii-to-trien-khai-giam-sat-thuc-hien-cam-nang-van-hoa-dau-khi
Toàn cảnh Kỳ họp thứ II, Tổ triển khai, giám sát thực hiện Cẩm nang Văn hóa Dầu khí

Tại kỳ họp, đồng chí Trần Quang Dũng, Tổ trưởng Tổ triển khai, giám sát đã thông báo kết luận của Tổng giám đốc Tập đoàn tại Kỳ họp lần thứ III Ban Chỉ đạo triển khai Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam.

Trong kết luận, Tổng giám đốc Tập đoàn lưu ý cần nâng cao vai trò nêu gương của lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo Ban trong tuyên truyền, hướng dẫn CBNV thực hiện văn hóa từ những việc làm thường xuyên, hằng ngày. Cần sớm làm việc cùng đơn vị tư vấn đánh giá thực trạng, hoàn thiện hệ thống các quy định văn hóa Petrovietnam, xây dựng hệ thống giải pháp hoàn chỉnh, đồng bộ. Đặc biệt, Tổng giám đốc nhấn mạnh cần tập trung trí tuệ, nguồn lực triển khai Đề án gắn liền với thực hiện chiến lược phát triển của Tập đoàn. Cập nhật, cụ thể hóa mục tiêu chiến lược phát triển của Tập đoàn gắn với sứ mệnh của doanh nghiệp.

Các đồng chí tham dự cuộc họp cũng nghe các thông báo về nhiệm vụ cần thực hiện của Đề án trong Quý IV/2020; tình hình triển khai cập nhật chiến lược của Tập đoàn. Các thành viên trong Tổ triển khai, giám sát đã thảo luận đóng góp ý kiến vào việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong quý IV/2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021.

Kết luận kỳ họp, đồng chí Trần Quang Dũng, Tổ trưởng Tổ triển khai, giám sát đánh giá cao các ý kiến vào việc triển khai thực hiện kế hoạch trong thời gian tới. Đồng chí cũng lưu ý các thành viên trong Tổ cần nắm bắt tốt nhiệm vụ của mình để từ đó có cơ sở tham mưu cho Ban Chỉ đạo Đề án triển khai các nhiệm vụ tiếp theo. Bên cạnh đó, Tổ sẽ tổ chức sinh hoạt hằng tháng, thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ, tháo gỡ các khó khăn để kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Đề án có phương án triển khai phù hợp, hiệu quả. Các đoàn thể chính trị - xã hội trong Tập đoàn, các ban chuyên môn tập trung thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ trong quý IV/2020 đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai Đề án năm 2021.

Cốt cách và bản sắc riêng biệt đã tạo nên truyền thống văn hóa của những người đi tìm lửaCốt cách và bản sắc riêng biệt đã tạo nên truyền thống văn hóa của những người đi tìm lửa
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp phải gắn liền với chiến lược tái cấu trúc của PVNXây dựng văn hóa doanh nghiệp phải gắn liền với chiến lược tái cấu trúc của PVN
Tái tạo Văn hoá Petrovietnam gắn với hoạt động chung của Tập đoànTái tạo Văn hoá Petrovietnam gắn với hoạt động chung của Tập đoàn
Kỳ 2: Văn hóa ngành Dầu khí góp phần giữ gìn “ngọn lửa thiêng” của Tổ quốc (Tiếp theo và hết)Kỳ 2: Văn hóa ngành Dầu khí góp phần giữ gìn “ngọn lửa thiêng” của Tổ quốc (Tiếp theo và hết)
Văn hóa ngành Dầu khí góp phần giữ gìn “ngọn lửa thiêng” của Tổ quốcVăn hóa ngành Dầu khí góp phần giữ gìn “ngọn lửa thiêng” của Tổ quốc
Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Kiến tạo những giá trị nhân vănCông đoàn Dầu khí Việt Nam: Kiến tạo những giá trị nhân văn
Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng hình ảnh, văn hóa người Dầu khíPhát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng hình ảnh, văn hóa người Dầu khí
Lãnh đạo PVN làm việc với các đơn vị PV GAS, PVCFC về xây dựng văn hóa doanh nghiệpLãnh đạo PVN làm việc với các đơn vị PV GAS, PVCFC về xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Hệ giá trị cốt lõi của văn hóa Dầu khíHệ giá trị cốt lõi của văn hóa Dầu khí

H.A

DMCA.com Protection Status