Mong Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành xem xét, sớm giải quyết khó khăn, vướng mắc cho PVN

15:30 | 12/01/2019

7,322 lượt xem
|
(PetroTimes) - “Kính mong Bộ Chính trị, Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng như các Bộ, ban ngành Trung ương xem xét sớm giải quyết những kiến nghị về khó khăn, vướng mắc để giúp cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2019, đồng thời tạo tiền đề, cơ hội để tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển ngành Dầu khí trong tương lai”, đồng chí Phạm Viết Thanh, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
mong bo chinh tri quoc hoi chinh phu cac bo nganh xem xet som giai quyet kho khan vuong mac cho pvn Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của PVN
mong bo chinh tri quoc hoi chinh phu cac bo nganh xem xet som giai quyet kho khan vuong mac cho pvn
Đồng chí Phạm Viết Thanh, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Theo Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Viết Thanh, năm 2018 đã khép lại với những kết quả vượt trội về phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện của đất nước. Đây chính là nền tảng đặt tiền đề tích cực để Việt Nam thực hiện 3 đột phá chiến lược là thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng, tạo động lực cho kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Tính đến 31/12/2018, trong 29 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng có tổ chức đảng trực thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương thì có 8 doanh nghiệp, ngân hàng kinh doanh có lãi; doanh thu ước đạt trên 1,63 triệu ngàn tỷ đồng; lợi nhuận đạt 149,5 ngàn tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 256 ngàn tỷ đồng. Trong đó, dầu khí đóng góp một tỷ lệ rất quan trọng, đặc biệt về nộp ngân sách, PVN đóng góp bằng 50% trên tổng đóng góp của 29 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối.

Không chỉ đạt kết quả tích cực trong sản xuất kinh doanh, trong bối cảnh PVN phải đối diện với vô vàn khó khăn, thách thức nhưng đội ngũ lãnh đạo, tập thể người lao động dầu khí Việt Nam đã nỗ lực, khẩn trương, với quyết tâm tối đa để đạt được kết quả nổi bật, kể cả về nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng.

Song song với việc xốc lại đội hình, Ban thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã làm tốt công tác tư tưởng, lấy lại niềm tin và tạo động lực, quyết liệt triển khai nhiệm vụ tái cơ cơ theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ có sự đồng thuận cao trong toàn hệ thống của Tập đoàn. Đồng thời, Tập đoàn cũng tổ chức triển khai sắp xếp nhân sự các Ban, Văn phòng theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, thực hiện một cách nghiêm túc các nghị quyết trung ương.

Năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành nhiệm vụ 5 năm 2016 – 2020, cũng là kỷ niệm 50 thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là năm có ý nghĩa quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Tiếp thu tinh thần nghị quyết 01 và 02 của chính phủ năm 2019, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã xây dựng Nghị quyết, chương trình hành động cụ thể, trong đó có giao nhiệm vụ cho các cấp uỷ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, trong đó có cấp uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam để triển khai, phấn đấu để thực hiên thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao.

“Nhân hội nghị này, kính mong Bộ Chính trị, Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng như các Bộ, ban ngành Trung ương xem xét sớm giải quyết những kiến nghị về khó khăn, vướng mắc để giúp cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2019, đồng thời tạo tiền đề, cơ hội để tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển ngành Dầu khí trong tương lai”, đồng chí Phạm Viết Thanh bày tỏ.

mong bo chinh tri quoc hoi chinh phu cac bo nganh xem xet som giai quyet kho khan vuong mac cho pvn
Người lao động dầu khí làm việc trên giàn khoan

Theo báo cáo của PVN tại hội nghị, năm 2018, sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 675 ngàn tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm, đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước đạt 7,08%; tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2018 đạt 626,8 ngàn tỷ đồng, vượt 96 ngàn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm, tăng 26% so với năm 2017. Đặc biệt, nộp ngân sách Nhà nước toàn PVN năm 2018 đạt 121,3 ngàn tỷ đồng, vượt 47,5 ngàn tỷ đồng, vượt 64,3% kế hoạch năm, tăng 24% so với năm 2017, đã góp phần quan trọng vào cân đối ngân sách trung ương năm 2018; tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 47,1 ngàn tỷ đồng (kế hoạch 19,1 ngàn tỷ đồng), vượt gấp 2,5 lần kế hoạch năm, tăng 23% so với năm 2017...

Cũng trong năm 2018, Tập đoàn đã tập trung huy động mọi nguồn lực để xử lý 5 dự án yếu kém, khó khăn theo đúng đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đã đưa 6 dây chuyền của Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ vào hoạt động trở lại (03 dây chuyền sợi vào hoạt động từ 20/4/2018, 3 dây chuyền sợi tiếp theo vào hoạt động từ ngày 1/11/2018); tiếp tục huy động toàn bộ nguồn lực của Tập đoàn với quyết tâm cao nhất, giải pháp thiết thực nhất để đẩy nhanh tiến độ các dự án, đặc biệt là dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Sông Hậu 1. Công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp Tập đoàn đang triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Tập đoàn cũng phải đối diện với không ít khó khăn, tồn tại, ảnh hưởng trực tiếp không chỉ trong năm 2018 mà còn ảnh hưởng đến phát triển bền vững của Tập đoàn trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Đó là tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp đã có tác động nặng nề đến công tác tìm kiếm thăm dò và phát triển chung của Tập đoàn; nguồn vốn để thực hiện công tác tìm kiếm thăm dò gặp khó khăn do cơ chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Tìm kiếm thăm dò dầu khí; hầu hết các mỏ đều đã khai thác trong thời gian dài và hiện tại đang trong giai đoạn cuối dẫn tới suy giảm sản lượng tự nhiên và số lượng giếng khoan mới rất ít nên hệ số suy giảm sản lượng hàng năm tùy theo mỏ khoảng từ 15% tới trên 30%; các phát hiện dầu khí trong giai đoạn gần đây phần lớn có trữ lượng nhỏ, do giá dầu thấp nên hiệu quả kinh tế không cao; các đơn vị dịch vụ dầu khí gặp rất nhiều khó khăn do khối lượng công việc và giá dịch vụ giảm sâu trong 3 năm vừa qua và thường xuyên ở trong tình trạng thiếu việc làm (PTSC, PVD, DMC…)…; một số kiến nghị quan trọng của Tập đoàn hiện vẫn đang trong quá trình xem xét, giải quyết...

Thanh Ngọc

mong bo chinh tri quoc hoi chinh phu cac bo nganh xem xet som giai quyet kho khan vuong mac cho pvn Phát huy tinh thần của Những người đi tìm lửa, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019
mong bo chinh tri quoc hoi chinh phu cac bo nganh xem xet som giai quyet kho khan vuong mac cho pvn Tôn vinh 19 tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong năm 2018
mong bo chinh tri quoc hoi chinh phu cac bo nganh xem xet som giai quyet kho khan vuong mac cho pvn [E-Magazine] Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Dấu ấn 2018
mong bo chinh tri quoc hoi chinh phu cac bo nganh xem xet som giai quyet kho khan vuong mac cho pvn Dấu mốc cho sự phát triển công nghiệp sử dụng năng lượng sạch tại Việt Nam
mong bo chinh tri quoc hoi chinh phu cac bo nganh xem xet som giai quyet kho khan vuong mac cho pvn PVN hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

DMCA.com Protection Status