PVN luôn chú trọng thực hiện công tác giáo dục quốc phòng an ninh

16:03 | 11/10/2019

|
Ngày 10/10 tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Đoàn kiểm tra của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng & An ninh Trung ương (GDQP&AN Trung ương) đã có buổi kiểm tra đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và 2 đơn vị thành viên là Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) về việc thực hiện công tác GDQP&AN trong từ tháng 1/2018 đến nay.

Tham dự buổi kiểm tra có Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an – Phó Trưởng ban Thư ký Hội đồng GDQP&AN Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra cùng các đồng chí trong đoàn kiểm tra.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV PVN; đồng chí Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc PVN cùng các đồng chí trong Ban Chỉ huy quân sự Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

pvn luon chu trong thuc hien cong tac giao duc quoc phong an ninh
Toàn cảnh buổi kiểm tra

Buổi kiểm tra nhằm mục đích đánh giá, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác GDQP&AN, kịp thời có những đề xuất với Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN Trung ương chỉ đạo Hội đồng GDQP&AN các cấp phát huy kết quả trong năm 2018, khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, giáo dục quốc phòng an ninh năm 2019 và những năm tiếp theo nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Trong những năm qua, công tác GDQP&AN của PVN đã được những kết quả nhất định, PVN luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện với tinh thần tích cực, chủ động, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đối với việc thực hiện nhiệm vụ GDQP&AN.

Ban Chỉ huy quân sự Tập đoàn và ở các đơn vị thành viên đã thể hiện vai trò tham mưu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện công tác GDQP&AN đồng thời phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ cùng các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Quốc phòng và các Quân khu, cơ quan quân sự địa phương, nơi có các đơn vị thành viên đặt trụ sở để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, PVN luôn quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, cơ quan quân sự địa phương … từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền về GDQP&AN.

PVN cũng luôn chú trọng vào việc củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự Tập đoàn đến các đơn vị thành viên, kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác quốc phòng. Thực hiện tốt việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức quốc phòng, quân sự cho đội ngũ cán bộ Ban Chỉ huy quân sự. Phát huy vai trò tham mưu của Ban Chỉ huy quân sự từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng quốc phòng an ninh.

Song song với việc thực hiện, PVN thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác GDQP&AN đối với các đơn vị thành viên, duy trì nghiêm túc các chế độ giao ban, báo cáo theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng và cơ quan quân sự địa phương nơi đơn vị đứng chân.

pvn luon chu trong thuc hien cong tac giao duc quoc phong an ninh
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV PVN phát biểu tại buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV PVN nhấn mạnh tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Dầu khí luôn tự hào về truyền thống xuất thân từ các đơn vị quân đội. Chính vì vậy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động trong toàn Tập đoàn luôn nhận thức và có ý thức trách nhiệm về nâng cao công tác giáo dục quốc phòng – an ninh. Bên cạnh đó, điểm đặc thù của các hoạt động của dầu khí luôn gắn chặt với hoạt động quốc phòng – an ninh chính vì vậy Tập đoàn và các đơn vị thành viên vừa hoạt động phát triển kinh tế vừa tham gia vào việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh mong muốn thông qua những hoạt động tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra về công tác giáo dục quốc phòng – an ninh sẽ giúp PVN hoàn thiện, nâng cao chất lượng về công tác quốc phòng – an ninh nói chung và công tác bồi dưỡng, đào tạo về an ninh, quốc phòng trong toàn Tập đoàn hiện nay.

pvn luon chu trong thuc hien cong tac giao duc quoc phong an ninh
Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Trưởng đoàn Kiểm tra của Hội đồng GDQP&AN Trung ương kết luận buổi kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Trưởng đoàn Kiểm tra của Hội đồng GDQP&AN Trung ương ghi nhận và biểu dương các thành tích của PVN đã đạt được trong công tác giáo dục quốc phòng an ninh, đã quán triệt, thực hiện tốt, nghiêm túc, đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và văn bản liên quan đến công tác giáo dục quốc phòng an ninh. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được quan tâm đúng đắn, có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao ý thức về quốc phòng – an ninh trong tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động dầu khí.

Thiếu tướng Bùi Minh Giám cũng nhấn mạnh để công tác quốc phòng an ninh thực sự vững chắc cần phải chỉ đạo tốt, quán triệt thực hiện có hiệu quả về công tác quốc phòng an ninh trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, Thiếu tướng Bùi Minh Giám đề nghị PVN cần thường xuyên kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động ban chỉ huy quân sự các cấp trong Tập đoàn, nghiêm túc quán triệt các Nghị quyết của Đảng, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ/ngành liên quan. Đồng thời, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục quốc phòng an ninh nhằm củng cố nâng cao ý thức trách nhiệm trong mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động dầu khí, gắn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

pvn luon chu trong thuc hien cong tac giao duc quoc phong an ninhVPA, VPI và GAET đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng
pvn luon chu trong thuc hien cong tac giao duc quoc phong an ninhHội CCB Tập đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế song song với nhiệm vụ quốc phòng an ninh
pvn luon chu trong thuc hien cong tac giao duc quoc phong an ninhHội CCB Tập đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt về công tác tư tưởng và nói chuyện truyền thống, an ninh quốc phòng
pvn luon chu trong thuc hien cong tac giao duc quoc phong an ninhĐảm bảo an ninh an toàn cho các công trình dầu khí
pvn luon chu trong thuc hien cong tac giao duc quoc phong an ninhPVN tổng kết 5 năm thực hiện công tác thanh tra, bảo vệ an ninh dầu khí
pvn luon chu trong thuc hien cong tac giao duc quoc phong an ninhĐảm bảo tốt an ninh cho ngành Dầu khí phát triển
pvn luon chu trong thuc hien cong tac giao duc quoc phong an ninh"Công tác bảo vệ phải đặt song song với sự phát triển của doanh nghiệp"
pvn luon chu trong thuc hien cong tac giao duc quoc phong an ninhPetrovietnam được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích quốc phòng an ninh biển đảo

H.A