Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” gắn với Văn hóa doanh nghiệp tại BSR

10:50 | 09/09/2021

|
(PetroTimes) - Để nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đội ngũ đảng viên Đảng bộ Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn gương mẫu, đi đầu trong lao động và rèn luyện, xây dựng Văn hóa doanh nghiệp, xây dựng Đảng bộ BSR trong sạch, vững mạnh; thực hiện Công văn số 319-CV/ĐU ngày 09/8/2021 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về triển khai sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, Đảng ủy BSR đã kịp thời triển khai nghiêm túc tại Đảng bộ với sự vận dụng sáng tạo.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19. Và ngay sau khi Công văn 319-CV/ĐU được triển khai đến các cấp ủy đảng trực thuộc trong toàn Tập đoàn, ngày 20/8/2021, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công kỳ họp tháng 8, Đảng ủy BSR đã thống nhất lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề để triển khai, phổ biến, quán triệt đến các chi/đảng bộ trực thuộc. Ngày 06/9/2021, Đảng ủy BSR đã ban hành Hướng dẫn số 222-HD/ĐU về triển khai sinh hoạt chuyên đề: Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” gắn với Văn hóa doanh nghiệp BSR.

Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” gắn với Văn hóa doanh nghiệp tại BSR
Đồng chí Khương Lê Thành, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT BSR phát biểu tại hội nghị

Nhằm kịp thời đánh giá tính thực tiễn của chuyên đề lựa chọn và nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ phù hợp với đặc thù của từng chi/đảng bộ tại BSR hiện nay, ngày 07/9/2021, Đảng ủy BSR đã lựa chọn Chi bộ Quản trị nhân lực để tổ chức sinh hoạt chuyên đề điểm theo hình thức trực tuyến. Buổi sinh hoạt chi bộ có sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Khương Lê Thành, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT Công ty và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy.

Buổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề đã được cấp ủy chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung cần truyền tải đến toàn thể đảng viên trong Chi bộ. Chi ủy và tập thể cán bộ đảng viên Chi bộ Quản trị nhân lực xác định việc triển khai sinh hoạt chuyên đề thực hiện phương châm hành động trong toàn Tập đoàn chính là giải pháp quan trọng trong thực hiện tái tạo văn hóa PetroVietnam, giúp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên hướng đến hoàn thành mục tiêu chung của BSR, Tập đoàn, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Hội nghị đã phổ biến, triển khai dự thảo Nghị quyết chuyên đề về thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” gắn với 5 giá trị cốt lõi “Chính trực - Chuyên nghiệp - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả”, Văn hóa doanh nghiệp BSR và Chương trình “7 thói quen hiệu quả” đang triển khai thực hiện tại BSR đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.

Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” gắn với Văn hóa doanh nghiệp tại BSR
Đồng chí Phạm Minh Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực phát biểu khai mạc

Tại Hội nghị, các đảng viên đã tham gia ý kiến sôi nổi, cởi mở về nhận thức tác dụng của chuyên đề với bản thân và liên hệ với đặc thù của Chi bộ mình, qua đó, thống nhất đưa ra những giải pháp, hành động thiết thực trong thời gian tới, cụ thể: Tiếp tục duy trì, phát huy “Không gian làm việc sáng tạo”, Chương trình 5S,…; tạo môi trường để mỗi CBCNV chủ động đề xuất giải pháp, sáng kiến cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, giải quyết các khó khăn, vướng mắc; cụ thể hóa các tiêu chí và áp dụng việc đánh giá CBCNV hằng tháng việc thực hiện các nội dung phương châm hành động gắn với Văn hóa doanh nghiệp BSR.

Hội nghị cũng đã trao đổi, chia sẻ và nhận thấy sự thuận lợi khi triển khai thực hiện Phương châm hành động của Tập đoàn có nhiều sự tương đồng với các giá trị cốt lõi, Đề án văn hóa doanh nghiệp, Chương trình “7 thói quen hiệu quả” đã và đang được triển khai tại BSR. Điều này sẽ mang đến luồng sinh khí mới, tinh thần mới để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động BSR tự ý thức trong việc làm mới bản thân mỗi ngày để mỗi hành vi ứng xử, thái độ trong công việc cũng như cuộc sống sẽ tạo nên hình ảnh đẹp của người BSR.

Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” gắn với Văn hóa doanh nghiệp tại BSR
Chi bộ Quản trị nhân lực tổ chức sinh hoạt chuyên đề điểm theo hình thức trực tuyến

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khương Lê Thành đánh giá cao cách làm đổi mới, sáng tạo và việc lựa chọn các nội dung sinh hoạt chuyên đề vừa đảm bảo triển khai kịp thời, đưa tinh thần chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến với toàn thể cán bộ, đảng viên vừa có sự nghiên cứu nghiêm túc, vận dụng hợp lý để làm phong phú thêm nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của mỗi đảng viên. Chi bộ Quản trị nhân lực đã thực hiện tốt và luôn duy trì, phát huy, lan tỏa được phong trào xây dựng Không gian làm việc sáng tạo, Chương trình 5S,…góp phần mang đến một môi trường làm việc xanh-sạch - đẹp - hiện đại - tiện ích tại mỗi bộ phận làm việc.

Với trách nhiệm là đơn vị đầu mối tham mưu cho Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công ty về công tác tổ chức, cán bộ, văn hóa, con người, Chi bộ Quản trị nhân lực cần tiếp tục chuyển hóa các nội dung sinh hoạt chuyên đề hôm nay thành các công việc cụ thể, thiết thực cũng như đúc kết kinh nghiệm để phổ biến, nhân rộng và triển khai sinh hoạt chuyên đề này tại các chi/đảng bộ trực thuộc Đảng bộ BSR.

Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, Chủ trì Hội nghị đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cũng như các ý kiến trao đổi, chia sẻ của các đảng viên trong Chi bộ để hoàn thiện và ban hành Nghị quyết chuyên đề để tổ chức thực hiện đạt chất lượng, thực chất, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cách nghĩ, cách làm, tác phong làm việc của toàn thể cán bộ, đảng viên, CBCNV Ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực, góp phần đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thị trường tiêu thụ xăng dầu rất hạn chế hiện nay cũng như góp phần xây dựng Đảng bộ, Công ty phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

“Thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ”

Đảng bộ PTSC Thanh Hóa tổ chức sinh hoạt Chi bộ điểm chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”Đảng bộ PTSC Thanh Hóa tổ chức sinh hoạt Chi bộ điểm chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”
Phát huy những giá trị của Petrovietnam trong giai đoạn hiện nayPhát huy những giá trị của Petrovietnam trong giai đoạn hiện nay
NMLD Dung Quất - NMLD Dung Quất - "Bản lề" thay đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi
Con đường phát triển công nghiệp lọc, hóa dầu Việt Nam (Kỳ 3)Con đường phát triển công nghiệp lọc, hóa dầu Việt Nam (Kỳ 3)
Đảng ủy VPI tổ chức hội nghị chuyên đề Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”Đảng ủy VPI tổ chức hội nghị chuyên đề Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”
Con đường phát triển công nghiệp lọc, hóa dầu Việt Nam (Kỳ 2)Con đường phát triển công nghiệp lọc, hóa dầu Việt Nam (Kỳ 2)
Đảng ủy PV GAS triển khai thực hiện phương châm hành động: Petrovietnam “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quảĐảng ủy PV GAS triển khai thực hiện phương châm hành động: Petrovietnam “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả"
Con đường phát triển công nghiệp lọc, hoá dầu Việt Nam (Kỳ 1)Con đường phát triển công nghiệp lọc, hoá dầu Việt Nam (Kỳ 1)
Luôn chủ động triển khai thực hiện Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam trong mọi biến độngLuôn chủ động triển khai thực hiện Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam trong mọi biến động

Thanh Hiếu

DMCA.com Protection Status