Thầy và trò PVMTC trên công trường

Trong quá trình phát triển, các chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng Dầu khí (PVMTC) được cập nhật liên tục, đổi mới thường xuyên để đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao....

Quỹ Vì phụ nữ khó khăn

Hội tụ những tấm lòng nhân ái

Các hoạt động của Quỹ Vì phụ nữ khó khăn càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh năm 2017, đất nước nói chung và ngành Dầu khí nói riêng phải vượt qua rất nhiều thách thức.