Hội thảo khoa học về tầng chứa Turbidite

Hội Dầu khí Việt Nam vừa phối hợp với Ban Tìm kiếm Thăm dò dầu khí của PVN tổ chức Hội thảo “Tầng chứa Turbidite - Tiềm năng chứa dầu khí ở thềm lục địa ...

PTSC M&C bàn giao Công trình thanh niên “Nạng gỗ yêu thương”

Đoàn thanh niên PTSC M&C đã bàn giao Công trình thanh niên “Nạng gỗ yêu thương” cho Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bà Rịa vào ngày 17/8.