Xí nghiệp Khai thác Dầu khí và thành tựu 223 triệu tấn dầu

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, là đơn vị sản xuất chính của Vietsovpetro, XN Khai thác Dầu khí (XNKT) đã góp phần đáng kể vào sản lượng 223,6 triệu tấn dầu và ...

Hội CCB Tập đoàn tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội” tại Hải Dương

Hội CCB Tập đoàn phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa đồng đội cho gia đình cựu chiến binh Trần Thị Quy tại xã Quốc Tuấn.