• Lãnh đạo PVN làm việc với Cửu Long JOC

    Ngày 23/4, tại TP HCM, đồng chí Trần Sỹ Thanh dẫn đầu đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thăm và làm việc với Công ty Liên doanh Điều hành Dầu khí Cửu Long (Cửu Long JOC).
  • PVEP vượt qua chính mình

    PVEP đang triển khai các giải pháp cụ thể để đối phó với những khó khăn do cơ chế tài chính còn bất cập bằng việc thực hiện quản lý sử dụng vốn hiệu quả...
  • Công đoàn Dầu khí Việt Nam

    Một nhiệm kỳ thành công về đối ngoại

    Một trong những nét nổi bật của hoạt động Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa V nhiệm kỳ 2013-2018 là đã mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức công đoàn lớn của một số quốc gia...

NMNĐ Sông Hậu 1: Lắp đặt máy phát tổ máy số 1

Sáng 20/4, Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 cùng Tổng thầu EPC - Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) và Tập đoàn Doosan tiến hành lắp đặt máy ...

Vietsovpetro đối thoại định kỳ với người lao động

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã tiến hành tổ chức Hội nghị Đối thoại định kỳ tại nơi làm việc lần 1 năm 2018.