PV Pro được cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1528 cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí ...

Dấu ấn tuổi trẻ Vietsovpetro

Tuổi trẻ Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) luôn là lực lượng năng động, có hoài bão, khát vọng vươn lên, là lực lượng xung kích đi đầu trong việc đảm nhận các khâu khó trong công việc...